O καιρός σήμερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) φορτωτή – εκσκαφέα, για διάστημα δύο (02) ετών για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210-4821 111

Ημερομηνία

22-05-2017  

Αρ. Πρωτοκ.

      2389

ΠΛΗΡΟΦ: Χ. ΝΙΑΤΣΗ

                   

Εσωτ. 0130

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Εν συνεχεία της υπ΄αριθ. 42/03-03-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε., προβαίνει σε ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) φορτωτή – εκσκαφέα, για διάστημα δύο (02) ετών για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 50.400,00), πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές :

  1. JCB 3CTX με κλιματισμό.
  2. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος αμεταχείριστος.
  3. Η χρήση των μηχανημάτων θα είναι περίπου στις 2.000 ώρες ετησίως.
  4. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας, η ασφάλεια, η απαιτούμενη συντήρηση και ανταλλακτικά, πλην της φθοράς των ελαστικών.
  5. Δικαίωμα επαναγοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε μέχρι την 06η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., να καταθέσετε στα γραφεία του Οργανισμού (γραφείο Πρωτοκόλλου), Κέννεντυ 1 & Πύργου, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντη - Αθήνα, κλειστό φάκελο που θα περιέχει έγγραφη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μίσθωσης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η συμφωνία με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.

Στο φάκελο επίσης θα προσκομίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του συμμετέχοντος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

κ. Διευθύνουσα Σύμβουλο

Γενική Διεύθυνση

Τμήμα Προμηθειών                                                                                                          

Τμήμα Οικ/κής Διαχ/σης                             ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ 

Δ/νση Υποστ. Λειτουργιών        
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: