O καιρός σήμερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 25.700 κιλών σάκων συσκευασίας παγολεπίων για την κάλυψη των αναγκών των Υποκαστημάτων – Ιχθυοσκαλών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 3342 / 03-07-2017

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                               «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25.700 ΚΙΛΩΝ ΣΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &                                             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΓΟΛΕΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑ-

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          ΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                         Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ                                              

182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                         

 

Πληροφορίες : Χ. Νιάτση                                            Κωδικός CPV 18937000 – 6

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130

e-mail : c.niatsi@okaa.gr                                             

Fax : 210-4814042

                                                 
                  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Διακηρύσσει

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με συνοπτικό διαγωνισμό – για την

προμήθεια αγαθών

«Προμήθεια 25.700 κιλών σάκων συσκευασίας παγολεπίων για την                                     κάλυψη των αναγκών των Υποκαστημάτων – Ιχθυοσκαλών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

           Προϋπολογισμού 60.549,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και         

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας των ως άνω αγαθών. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: