O καιρός σήμερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη μίσθωση υδροφόρας Δ.Χ., με οδηγό χειριστή, για διάστημα ενός (01) έτους για το πλύσιμο καθαρισμό οδοστρώματος για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210-4821 111

Ημερομηνία

06-04-2017

Αρ. Πρωτοκ.

1566

ΠΛΗΡΟΦ: Χ. ΝΙΑΤΣΗ

Εσωτ. 0130

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εν συνεχεία της υπ΄αριθ. 42/03-03-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε., προβαίνει σε ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Μίσθωση υδροφόρας Δ.Χ., με οδηγό χειριστή, για διάστημα ενός (01) έτους για το πλύσιμο καθαρισμό οδοστρώματος για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000,00), πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

  1. Το όχημα θα φέρει πλυστικό σύστημα κατευθυνόμενο στην μπροστινή του πλευρά (αντλίες, μπέκ, σωληνώσεις κ.λπ.), καθώς και μάνικα για πλύσιμο δια χειρός. Το βυτίο θα είναι τουλάχιστον 9κ.μ.
  2. Η απασχόληση θα είναι οκτάωρη δυο (02) ημέρες την εβδομάδα με οδηγό χειριστή, σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία, (κυρίως Παρασκευή και Σάββατο).
  3. Τα έξοδα λειτουργίας του οχήματος, καθώς και η μισθοδοσία του χειριστή ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Προσφέροντα.
  4. Η φόρτωση του βυτίου με νερό και η στάθμευση του θα γίνεται κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε μέχρι την 18η Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., να καταθέσετε στα γραφεία του Οργανισμού (γραφείο Πρωτοκόλλου), Κέννεντυ 1 & Πύργου, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντη - Αθήνα, κλειστό φάκελο που θα περιέχει έγγραφη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μίσθωσης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η συμφωνία με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.

Στο φάκελο επίσης θα προσκομίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του συμμετέχοντος.   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

κ. Διευθύνουσα Σύμβουλο

Γενική Διεύθυνση

Τμήμα Προμηθειών                                                                                                          

Τμήμα Οικ/κής Διαχ/σης                                 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ

Δ/νση Υποστ. Λειτουργιών        
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: