O καιρός σήμερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Αναδόχου εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε."

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες :

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130

e-mail : c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5071 / 04-10-2017

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

Κωδικός CPV 90921000 – 9

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Διακηρύσσει

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με Συνοπτικό διαγωνισμό – για την

προμήθεια υπηρεσιών

«Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και  με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ενός ετους (01). »

 

           Προϋπολογισμού 3.298,40 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και         

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των ως υπηρεσιών. 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: