O καιρός σήμερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤOY O.K.A.A A.E-YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΡΟΦ: Γ. ΝΤΑΛΕΚΟΣ
Τηλ 210 4821 111 Εσωτ: 0106
e-mail: statist@okaa.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 48 21111 
     Εσωτ. 0106
Ημερομηνία
11/3/2015
Αρ. Πρωτοκ.
1163 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 88/6-3-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» που έχει την έδρα του στον Άγ. Ι. Ρέντη, οδός Κέννεντυ 1. αποφασίστηκε η προκήρυξη του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους περίπου δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 2.400,00) πλέον Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα του ενός έτους (1) 
Η υποβολή προσφορών θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι 26/3/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  στο Πρωτόκολλο της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

 Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές, υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους σας .
Και την ένδειξη επί του φακέλου σας :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: ΟΚΑΑ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Τηλ 25510 25121   fax : 25510 25120
Τ.Κ. 68 100
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του έτους 2015
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Προκήρυξη.
H προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΑ Α.Ε (www. Okaa.gr) 

         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ