O καιρός σήμερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Όπως κάθε υπεύθυνη εταιρεία ο ΟΚΑΑ δεσμεύεται στην εφαρμογή ενός συνόλου αξιών που οφείλουμε να διέπουν κάθε πτυχή της δραστηριότητας μας.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς αποτυπώνει αλλά και διακηρύσσει με τον πιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τις αξίες και τις αρχές της εταιρείας για μια σειρά από θεμελιώδη θέματα. Το σύνολο αρχών και αξιών μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα, την ευθύνη και τον σεβασμό στον άνθρωπο, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Απαραίτητα συστατικά για την δημιουργία πλαισίου ώστε να συνεχίσουμε τη δραστηριοποίηση μας σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουμε το έργο μας καθημερινά, όλοι μας, ο τρόπος που σκεπτόμαστε για τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, τις τοπικές κοινότητες, τον εαυτό μας, έχει ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση στην επίτευξη, των επιχειρηματικών μας επιδιώξεων αλλά και του οράματος μας. 

Κώδικας Δεοντολογίας.pdf

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

 

Ο ΟΚΑΑ δεσμεύεται για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη του. 

Ο ΟΚΑΑ ενθαρρύνει τα στελέχη, τους εργαζομένους αλλά και τους συνεργάτες του να γνωστοποιούν άμεσα περιπτώσεις παραβάσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς αλλά και κάθε πράξη ή συμπεριφορά που πιθανόν να αποκλίνει από την ενδεδειγμένη, όπως κρίνεται αναγκαίο. Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι αρχές και αξίες του αλλά και οι κανόνες ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται αλλά και ότι θα μπορεί η Εταιρεία να προβαίνει στις όποιες διορθωτικές κινήσεις απαιτούνται. 

Σκοπός της Πολιτικής Αναφορών (Πολιτική) είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων στις εργασίες του ΟΚΑΑ. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου ο ΟΚΑΑ λαμβάνει, διαχειρίζεται και διερευνά αναφορές για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη του προσωπικού της ή τρίτων προσώπων και αφορούν την Εταιρεία. 

Ο ΟΚΑΑ λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις αναφορές ενδεχόμενου παραπτώματος και σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της αναφοράς και διεξάγεται σχετική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παράβαση. Για κάθε παράβαση λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα και οι σχετικές κυρώσεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα και με την φύση της παράβασης, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις συμβάσεις εργασίας/συνεργασίας. 

Πολιτική Αναφορών.pdf