O καιρός σήμερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦ: Γ. ΝΤΑΛΕΚΟΣ

Τηλ 210 4821 111 Εσωτ: 0106

e-mail: statist@okaa.gr

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 48 21111

  Εσωτ. 0106

 

Ημερομηνία

23/6/2015Αρ. Πρωτοκ.

2917

 

 

 

                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 2900/22-6-2015 του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» που έχει την έδρα του στον Άγ. Ι. Ρέντη, οδός Κέννεντυ 1. αποφασίστηκε η προκήρυξη του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους περίπου χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00) πλέον Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών, δυναμένη να παραταθεί μονομερώς από τον ΟΚΑΑ Α.Ε. για (1) έτος

Η υποβολή προσφορών θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι 15/07/2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Πρωτόκολλο της Ιχθυόσκαλας Χανίων

 Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

 

 Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές, υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους σας .

Και την ένδειξη επί του φακέλου σας :

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΟΚΑΑ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΟΥΔΑΣ - ΣΟΥΔΑ

ΚΡΗΤΗ Τ.Κ. 73200

Τηλ 28210-80195-80194 FAX 28210 80215

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του έτους 2015

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου…………………..

 

 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

H προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΑ Α.Ε (www. Okaa.gr)

 

        

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ