O καιρός σήμερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦ: Γ. ΝΤΑΛΕΚΟΣ

Τηλ 210 4821 111 Εσωτ: 0106

e-mail: statist@okaa.gr

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 48 21111 
Εσωτ. 0106

Ημερομηνία

24/6/2015

Αρ.Πρωτοκ.

2952

                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 2941/24-06-2015 του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» που έχει την έδρα του στον Άγ. Ι. Ρέντη, οδός Κέννεντυ 1. αποφασίστηκε η προκήρυξη του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΩΝ (Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών η οποία ευρίσκεται επι της οδού Ακρωτηρίου 236 στην περιοχή Ωβρυά Πατρων – Πατρα τ.κ. 263 32, τηλ 2610-525300), προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους περίπου (€ 3.000,00) πλέον Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα ενός (01) ετους, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.  

Η υποβολή προσφορών θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου 2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο της Ιχθυόσκαλας Πατρών (ΤΕΡΜΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ – ΠΑΤΡΑ τ.κ. 260 00 Τηλ 2610 321792  FAX 2610 324258). Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 από την  αρμόδια  επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών.

 

 Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές, υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους σας .

Και την ένδειξη επί του φακέλου σας :

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΟΚΑΑ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΡΜΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ – ΠΑΤΡΑ τ.κ. 260 00

Τηλ 2610 321792  FAX 2610 324258

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του έτους 2015

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Μ Ε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.

 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

H προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΑ Α.Ε (www. Okaa.gr)

 

        

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ