O καιρός σήμερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ»

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                                                                     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  1828 / 13-04-2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. &  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ                   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ     

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                              ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                                  ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                                ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ»

Πληροφορίες : Χ. Νιάτση

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130

e-mail : c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

                                                                    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α

                                                                     CPV: 72312000-5     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ».

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Λειτουργιών

Διακηρύσσει

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με συνοπτικό διαγωνισμό – για την

πραγματοποίηση του έργου :

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ»

προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (52.080,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.  Ο ανώτατος αριθμός παραστατικών προς καταχώριση που αντιστοιχεί στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) παραστατικά διακίνησης αλιευμάτων σε ετήσια βάση.  Η επιλογή του αναδόχου θα οριστεί με βάση τη μειοδοτούσα προσφορά ανά μονάδα (καταχώριση) και με τον πολλαπλασιασμό αυτής με τον αριθμό παραστατικών που θα καταχωρούνται έως του ποσού του προϋπολογισμού.

Οι οικονομικές προσφορές των αναδόχων θα έχουν επίσης τη μορφή «ευρώ ανά καταχωρούμενο παραστατικό», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης των ανωτέρω υπηρεσιών.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: