O καιρός σήμερα

Συνέντευξή προέδρου ΟΚΑΑ στο περιοδικό Φρουτονέα "Οι φήμες περί πώλησης της Λαχαναγοράς είναι παντελώς αβάσιμες."Κύριε Μυτιληνάκη, το τελευταίο διάστημα έχουν φουντώσει οι φήμες ότι επίκειται η πώληση της Λαχαναγοράς της Αθήνας. Μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε, έχουν κατατεθεί και συγκεκριμένες προτάσεις από διάφορους επενδυτές. Τι ακριβώς συμβαίνει;

Οι αγορές κάθε τύπου χρηματοοικονομικών προϊόντων, ακινήτων και εμπορευμάτων, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε φήμες - είτε αυτές έχουν βάση είτε όχι. Μάλιστα, πολλές φορές οι φήμες, κυρίως αυτές που δεν βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, έχουν ιδιοτελείς στοχεύσεις, προς όφελος αυτών που τις διακινούν και εις βάρος των πολλών.

Όσον αφορά τη Λαχαναγορά της Αθήνας, αυτή είναι αναπόσπαστο οργανικό τμήμα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, που εκτός της Κ.Α.Α. (Λαχαναγορά, Νέα Κρεαταγορά, Αγορά του Καταναλωτή) λειτουργεί τη Λαχαναγορά της Πάτρας, καθώς και 10 Ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα, ενώ εντός τριμήνου ολοκληρώνεται και n Ιχθυόσκαλα του Βόλου, οπότε οι Ιχθυόσκαλες γίνονται 11. Ως εκ τούτου, Λαχαναγορά της Αθήνας σαν μεμονωμένη οντότητα, δεν υφίσταται.

Με τα πρώτα σκέλος της απάντησης νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι οι φήμες περί πώλησης της Λαχαναγοράς είναι παντελώς αβάσιμες. Σχετικά με τις πληροφορίες για κατάθεση προτάσεων από «επενδυτές», εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψιν μου καμία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το μέτοχο. Όλα τα άλλα είναι «να 'χαμε να λέγαμε»...

Παρά ταύτα, το πιο πιθανό είναι κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον, να πουληθεί ο Ο.Κ.Α.Α. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να υπάρξουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μη διαταραχθεί n ομαλή λειτουργία των Επιχειρήσεων - και πρέπει να είναι αυτές; Σας ρωτάω αυτό, καθώς έχετε πολύχρονή πείρα από τον τρόπο λειτουργίας αλλά και διοίκησης της Αγοράς – και η γνώμη σας έχει τη δική της βαρύτητα.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι το πιο πιθανό να πωληθεί ο Ο.Κ.Α.Α. Τώρα, αν το απώτερο μέλλον το τοποθετούμε σε 40 ή 50 χρόνια, δεν είμαι σε θέση να κάνω εκτίμηση.

Στη δική μου αντίληψη, ο Ο.Κ.Α.Α. είναι μία πολύτιμή δημόσια δομή, μέσω της οποίας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων διακινεί προϊόντα, κυρίως Ελλήνων παραγωγών, από όλες τις παραγωγικές ζώνες της χώρας; και εφοδιάζει σε καθημερινή βάση τους Έλληνες, καταναλωτές.

Η εμπειρία 50 και πλέον ετών λειτουργίας της Αγοράς υπό το καθεστώς της δημόσιας επιχείρησης, αποδεικνύει την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου. Βέβαια, προφανώς χρειάζεται αναβάθμιση των υποδομών και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Αγοράς, όμως θεωρώ ότι ο Δημόσιος χαρακτήρας της, είναι αυτός που εγγυάται την ασφάλεια στη λειτουργία της αλυσίδας τροφής που υπηρετεί, ενώ ακόμα, ο Δημόσιος χαρακτήρας αγορών τέτοιου τύπου αποτελεί τόσο διεθνές, όσο και ευρωπαϊκό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, n λειτουργία της Αγοράς απαιτεί τη διαρκή συνεννόηση µμεταξύ Διοίκησης και Επιχειρήσεων, ούτως ώστε να διατηρηθεί n αδιατάρακτή λειτουργία της εξυπηρέτησης της διατροφικής αλυσίδας, αλλά και να διευκολυνθούν και να διευρυνθούν οι Επιχειρήσεις εντός του Οργανισμού, προς όφελος του ίδιου του Οργανισμού, των Επιχειρήσεων. των Παραγωγών και του τελικού καταναλωτή.

Κοντά σε όλα αυτά, υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι είναι καλό να δημιουργηθεί µία νέα σύγχρονη Λαχαναγορά. Πώς σχολιάζετε αυτές τις απόψεις;

Πρώτα απ' όλα, τα να δημιουργηθεί µία νέα σύγχρονη λαχαναγορά, δεν είναι αντίλογος, είναι επιτακτική ανάγκη και Προτεραιότητα της Διοίκησης. Έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει σαν Διοίκηση, δημόσια την απόφαση µας να πάμε για την «αγορά του 2050» και ήδη έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Προβλέπεται n κατασκευή ψυκτικών χώρων, βοηθητικών μέσων συσκευασίας (μικροσυσκευασία), συστημάτων logistics και αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών µε οπτικές ίνες, συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας - στάθμευσης, ενεργειακή αναβάθμιση και νέους χώρους διοίκησης. Τα έργα βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό ωρίμανσης και πολύ σύντομα θα προκηρυχθούν οι μελέτες.

Ταυτόχρονα, έχουμε ξεκινήσει την προεργασία μαζί µε το Ε.Μ.Π., για να προχωρήσουμε σε συνεργασία, τη μελέτη της συνολικής ανάπλασης της Κ.Α.Α. Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει όλες τις διεθνείς, σύγχρονες, καλές πρακτικές άλλων Αγορών, προκειμένου να δημιουργήσουμε µία Αγορά ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Η ανάπλαση της Αγοράς θα γίνει εν λειτουργία, είναι υψηλού κόστους και θα αποτελέσει υπόδειγμα Αγορών σε διεθνές επίπεδο, ενώ τα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, τις Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Αγορά τους Παραγωγούς και τους καταναλωτές, θα είναι προφανώς πολύπλευρα και σημαντικά.

Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα τώρα τελευταία. Αναφέρομαι στο θέμα των ΑGRΟLΟGΙSΤΙCS. Ποια είναι ακριβώς τα σχέδιά σας πάνω σε αυτό;

Η χώρα είναι γνωστό ότι στερείται υποδομών. Στο νέο Αναπτυξιακό σχεδιασμό είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ενισχύσουμε την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στον Αγροδιατροφικό τομέα που είναι άλλωστε και το επιχειρησιακό αντικείμενο του Οργανισμού. Υπάρχει μια κοινή προσπάθεια μεταξύ Ο.Κ.Α.Α. και Κ.Α.Θ. προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει το πρώτο ουσιαστικά agrologistic στη χώρα. Έτσι όπως το έχουμε προδιαγράψει, θα αφορά μικρούς και μεγάλους παραγωγούς, πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων - και ιδιαίτερα όσους χρειάζονται αλυσίδα ψύξης.

Το agrologistic θα προσφέρει σε παραγωγούς και Επιχειρήσεις, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυποποίησής, αποθήκευσης, διακίνησης, εισαγωγών και εξαγωγών και στόχο έχει την αύξηση της παραγωγής και τη διεύρυνσή της µε νέους τομείς, τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, για μοναδικά Ελληνικά προϊόντα. Ο χώρος που έχει επιλεγεί να γίνει το agrologistic είναι σε κομβικό σημείο στρατηγικής σημασίας και εξυπηρετεί τις παραγωγικές ζώνες και τις Επιχειρήσεις κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΚΑΑ συμμετέχει σε πάρα πολλές Εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από αυτήν την προσπάθεια και σε τι αποσκοπείτε;

Το πρόγραμμα εξωστρέφειας του Ο.Κ.Α.Α. αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή της Διοίκησης. Θέλουμε να εντάξουμε την εξαγωγή σαν σταθερή και μόνιμη επιχειρηματική δραστηριότητα των εγκατεστημένων στον Οργανισμό Επιχειρήσεων. Να σημειώσω εδώ ότι n συμμετοχή του Ο.Κ.Α.Α. με 2 περίπτερα (1 Φρούτα-Λαχανικά και 1 Αλιεία) και 10 Επιχειρήσεις στην πρόσφατη Food Εxpo, ήταν εντυπωσιακή. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι θετικά και ο στόχος είναι n εξαγωγική δραστηριότητα να αποκτήσει ένταση και μόνιμο χαρακτήρα, σαν στοιχείο ανάπτυξης των Επιχειρήσεών μας.

Κοντά σε αυτά, παρατηρούμε ότι ο Οργανισμός έχει συνάψει και ορισμένες συνεργασίες με άλλες Λαχαναγορές και Οργανισμούς. Ποιες είναι αυτές και πώς μπορεί να ωφεληθεί ο Ο.Κ.Α.Α. από αυτές τις συνεργασίες;

Ο Ο.Κ.Α.Α. υπέγραψε το Νοέμβριο στην Αθήνα μνημόνιο συνεργασίας με το δίκτυο των Ιταλικών Αγορών IΤΑLΜΕRCΑTI. Το μνημόνιο περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ίδρυσης και λειτουργίας Χονδρεμπορικών Αγορών, την από κοινού ανάληψη έργων ίδρυσης νέων Αγορών σε διεθνές επίπεδο, τη διευκόλυνση ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των αγορών μας, τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων Κ.ά. Να σας ενημερώσω ακόμα, πως βρισκόμαστε σε συζήτηση και με άλλες κορυφαίες Αγορές της Ευρώπης, για συμφωνία με αντίστοιχο περιεχόμενο και για να αναγνωριστεί ο ρόλος των αγορών στην Ευρώπη.

Τι άλλο υπάρχει στα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα;

Για το επόμενο διάστημα κύριος στόχος είναι n υλοποίηση των προαναφερθέντων σχεδίων. Αντίπαλός μας είναι ο χρόνος;

Κλείνοντας, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;

Η χώρα άλλαξε σελίδα και πλέον το στοίχημα της ανάπτυξης και της κοινωνικής ανασυγκρότησης είναι τα ζητήματα του σήμερα και του αύριο. Εμείς, ο Ο.Κ.Α.Α. και οι εγκατεστημένες σ' αυτόν Επιχειρήσεις, έχουμε το δικό μας ρόλο στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Φρουτονέα - Τεύχος 232 - Μάιος 2018 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: