O καιρός σήμερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια 32.400 κιλών σάκων συσκευασίας παγολεπίων για την κάλυψη των αναγκών των Υποκαστημάτων – Ιχθυοσκαλών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 3385 / 26-06-2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                               «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 32.400 ΚΙΛΩΝ ΣΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &                                             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΓΟΛΕΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑ-

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          ΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                         Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ                                              

182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                         

Πληροφορίες : Χ. Νιάτση                                            Κωδικός CPV 18937000 – 6

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130

e-mail : c.niatsi@okaa.gr                                             

Fax : 210-4814042

   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α.

                                                                                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Διακηρύσσει

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με συνοπτικό διαγωνισμό – για την

προμήθεια αγαθών

«Προμήθεια 32.400 κιλών σάκων συσκευασίας παγολεπίων για την κάλυψη των αναγκών των Υποκαστημάτων – Ιχθυοσκαλών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

           Προϋπολογισμού 72.316,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: