O καιρός σήμερα

Ομιλία του Προέδρου του ΟΚΑΑ Μιχάλη Μυτιλινάκη στο 1ο Επιχειρηματικό φόρουμ του Επιμελητηρίου Χανίων

Η παρουσία μου στο 1ο Χανιά Business Forum είναι για μένα μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε ανθρώπους που ζουν και επιχειρούν στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα και ευχαριστώ το ΔΣ του επιμελητηρίου και τον Πρόεδρό του για αυτή την πρόσκληση.

Θέλοντας και από τη μεριά μου να συμβάλλω στη σημερινή συζήτηση, τονίζω την ανάγκη της γενίκευσής της, προκειμένου η οικονομία και η κοινωνία να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της μέλλον.

Το τέλος των μνημονίων και της επιτροπείας, σε συνδυασμό με τη διευθέτηση και ελάφρυνση του δημόσιου χρέους επιτρέπει ή και επιβάλλει την άσκηση εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα Κυβέρνηση, πολιτικοί φορείς, η επιχειρηματικότητα και οι φορείς της, ο κόσμος της εργασίας, οι κοινωνικές δυνάμεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τεχνολογικά ινστιτούτα να συντονίσουν τα βήματά τους και τις προσπάθειές τους, ώστε αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σαν χώρα και σαν κοινωνία έχουμε, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο και τα εργαλεία για μία ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.

Εκτιμώντας τους λόγους που μας έφεραν στα όρια και της τυπικής χρεωκοπίας πριν από 8 χρόνια, το νέο μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να είναι θωρακισμένο τόσο από ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες και απειλές.

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία με συνεχείς αναταράξεις, με αυξανόμενες εστίες έντασης, η χώρα μας, με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών σε διεθνές επίπεδο αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική της θέση και καθίσταται πόλος σταθερότητας και οικονομικής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτή ακριβώς η αναβαθμισμένη θέση μας δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και ενεργειών.

Παρότι στα χρόνια της μεγάλης κρίσης 2010-2015 έκλεισαν περίπου 230.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χάθηκαν 720.000-750.000 θέσεις εργασίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν και σήμερα τον κύριο όγκο της επιχειρηματικότητας, με ποσοστό πάνω από το 95% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα είναι ο μεγαλύτερος συλλογικός εργοδότης.

Η Ελλάδα, και λόγω μεγέθους και λόγω παραγωγικών ιδιομορφιών, θα στηρίζει την ανάπτυξή της στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Προϋπόθεση όμως για αυτό είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλικού, επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των εταιριών κάθε μορφής, η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης, η διαμόρφωση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις υψηλής αξίας.

Σήμερα, είναι παραπάνω από εμφανής η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει στον αναγκαίο βαθμό τις επιχειρηματικές προσπάθειες.

Η εν αναμονή δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η συζήτηση για τη θέσπιση χρηματοδοτικών εργαλείων που να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, ο αναπτυξιακός νόμος και οι επιχειρούμενες βελτιώσεις του, η μεγάλη απορροφητικότητα και ο σχεδιασμός των Ευρωπαϊκών κοινοτικών ενισχύσεων, το πακέτο Junker, οι συμφωνίες με την ΕΤ επενδύσεων και την EBRD δημιουργούν αναπτυξιακές συνθήκες.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέραν της ευελιξίας τους και της επιχειρηματικής ικανότητάς τους πρέπει να αυξήσουν τη συνεργατικότητά τους έτσι ώστε να δημιουργηθούν επιχειρηματικά σχήματα ικανά να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορά το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Το άριστο επιστημονικό προσωπικό, το ικανό εργατικό δυναμικό αποτελούν ισχυρούς αναπτυξιακούς παράγοντες. Το προϊόν της ανάπτυξης είναι το κοινωνικό όφελος.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια της υλοποίησης του Αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας πρέπει να συμβάλουν όλοι. Ο Δημόσιος τομέας δεν περιορίζεται μόνο στη χάραξη και εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδίου.

Υπάρχουν δημόσιοι φορείς που λειτουργούν σαν αποτελεσματικά υποβοηθητικά εργαλεία. Το Enterprise Greece, o ΟΑΕΠ και άλλοι Δημόσιοι φορείς έχουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Ο ΟΚΑΑ είναι ένας τέτοιος δημόσιος φορέας. Στο πλαίσιο του Οργανισμού λειτουργεί η Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, η Νέα Κρεαταγορά Αθηνών, η Λαχαναγορά της Πάτρας και 10 ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα που (μέσα στο χρόνο γίνονται 11 με την προσθήκη της ιχθυόσκαλας Βόλου). Το συνολικό αντικείμενο του Οργανισμού είναι η διαχείριση της τροφής 4.000.000 πολιτών σε καθημερινή βάση και η εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου μέρους του τουριστικού πλήθους.

Μέσω 650 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, σε καθημερινή βάση, 30.000 συνεταιρισμένοι και ανεξάρτητοι παραγωγοί από όλες τις παραγωγικές ζώνες της χώρας τροφοδοτούν με νωπά φρούτα και λαχανικά, κρέατα και αλιεύματα 25.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικής και επιχειρήσεις HORECA.

Στον Οργανισμό και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του απασχολούνται πάνω από 5.000 εργαζόμενοι.

Ο ΟΚΑΑ είναι ο μεγαλύτερος αφανής εταίρος στη διατροφική αλυσίδα. Μαζί με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης αποτελούν τους κύριους χώρους διαχείρισης της τροφής και ο ΟΚΑΑ διαχειρίζεται το μεγαλύτερο πάρκο τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Οργανισμού έχει 4 κύριους άξονες που περιλαμβάνονται και στο master plan της επόμενης πενταετίας.

1.       Ενίσχυση των υποδομών

1α. Μέσα στο Δεκέμβριο ανοίγει η πρόσκληση μέσω ΕΠΑΝΕΚ και εντάσσεται έργο για τη δημιουργία ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων, θαλάμων τεχνικής ωρίμανσης και μηχανημάτων μικροσυσκευασίας 7.000 m2 στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, έργο που θα καλύπτει πιεστικές ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Στο ίδιο έργο εντάσσεται το υποέργο εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης όπως επίσης εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών.

1β. Στο επόμενο διάστημα προκηρύσσεται διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ολική ανάπλαση της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και την μετατροπή της σε αγορά «κλειστού» τύπου, αυξάνοντας κατά 30% την ωφέλιμη επιφάνεια της και προσθέτοντας νέες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Το όφελος που θα προκύψει τόσο για τους παραγωγούς προϊόντων, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά, τους συναλλασσόμενους όσο και τους καταναλωτές είναι προφανές.

1γ.  Για τη Λαχαναγορά της Πάτρας που είναι μια μικρού μεγέθους αγορά παράλληλα με την ενίσχυσή της μελετάμε σχέδια αξιοποίησής της με τη δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή.

1δ. Ο ΟΚΑΑ σε συνεργασία με την ΚΑΘ σχεδιάζουν την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Agrologistic στην χώρα σε στρατηγικό σημείο στη Θεσσαλονίκη.

Το Agrologistic αυτό φιλοδοξεί να γίνει ο κόμβος διαχείρισης αγροτικών προϊόντων από και προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική-ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια και Ανατολική Αφρική. Το έργο είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης της φάσης της πρώτης ωριμότητας και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις.

Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της.

1ε. σε εξέλιξη βρίσκονται και τα έργα εκσυγχρονισμού των ιχθυοσκαλών.

Στην ιχθυόσκαλα Καβάλας τα έργα έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό πάνω από 90%.

Στην ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη έργο που θα αυξήσει τη δυναμικότητά της κατά 40%.

Στην ιχθυόσκαλα του Βόλου ολοκληρώνονται τα έργα και πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία της εντός 2018. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 προκηρύσσεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ιχθυοσκαλών, σύστημα που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό και την αποδοτική λειτουργικότητα του Οργανισμού και, κυρίως, τις εγκατεστημένες στις ιχθυόσκαλες επιχειρήσεις.

Τα προγραμματισμένα αυτά έργα θα αυξήσουν τις διακινούμενες ποσότητες προϊόντων, θα ενισχύσουν αποφασιστικά τις δραστηριοποιούμενες στον Οργανισμό επιχειρήσεις, θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, θα ωφελήσουν τον καταναλωτή και θα επιδράσουν θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού.

Τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών των επενδύσεων, όσο και κατά τη λειτουργία των νέων και εκσυγχρονισμένων υποδομών προβλέπεται σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική κινητοποίηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που θα συνδεθούν με τη λειτουργία των νέων υποδομών.

2.       Τεχνογνωσία-νέες υπηρεσίες

Ο ΟΚΑΑ λόγω της ανεπτυγμένης τεχνογνωσίας που έχει στη λειτουργία χονδρεμπορικών και καταναλωτικών αγορών (Αγορά του Καταναλωτή στην Αγορά του Ρέντη) αναλαμβάνει έργα ίδρυσης, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας καταναλωτικών αγορών. Ήδη ο Οργανισμός έχει αναλάβει τη μελέτη εκσυγχρονισμού και λειτουργίας της Βαρβάκειου Δημοτικής Αγοράς Αθηνών και την επόμενη βδομάδα θα ανακοινωθεί από τον ΟΚΑΑ και τη ΣΤΑΣΥ η ίδρυση και λειτουργία της Ιπποδάμειας Αγορά του Πειραιά σε κτίριο 3,5 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΣΤΑΣΥ.

Ένα εμβληματικό σχέδιο για ίδρυση και λειτουργία σύγχρονης Αγοράς Τροφίμων με χώρους ψυχαγωγίας και πολιτισμού στο σημείο συνάντησης 4 μέσων σταθερής τροχιάς (ηλεκτρικός-μετρό-προαστιακός-τραμ) και ακριβώς απέναντι από τις Ε4 και Ε5 πύλες του ΟΛΠ, στο σημείο σύνδεσης της ηπειρωτικής με τη νησιωτική χώρα.

3.       Εξωστρέφεια

Ο ΟΚΑΑ είναι μέλος του ΔΣ της Παγκόσμιου Δικτύου Χονδρεμπορικών Αγορών και για τα έτη 2017-2018, συντονιστής Ευρώπης.

Ο ΟΚΑΑ στις 12 Δεκεμβρίου 217 υπέγραψε στην Αθήνα MOU με την Ιταλική Ένωση Χονδρεμπορικών Αγορών (Italmercati) για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε επίπεδο λειτουργίας Αγορών, από κοινού ανάληψη έργων δημιουργίας και λειτουργίας χονδρεμπορικών Αγορών σε αναπτυσσόμενες χώρες και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ εγκατεστημένων επιχειρήσεων στους 2 οργανισμούς.

Ο ΟΚΑΑ στις 6 Νοεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες, συντόνισε τις ευρωπαϊκές αγορές σε συνάντηση για πρώτη φορά με ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Στον ΟΚΑΑ ανατέθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Αγορών η τελετή έναρξης της παγκόσμιας δράσης «Αγαπώ την Αγορά μου», που έγινε παρουσία αντιπροσώπων 36 αγορών στο Μουσείο της Ακρόπολης, με την παρουσία του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο ΟΚΑΑ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο συζήτησης για να αναλάβει έργο ίδρυσης και λειτουργίας Χονδρεμπορικών Αγορών σε μία χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και σε μία χώρα της Ανατολικής Αφρικής.

Ο Οργανισμός αξιοποιεί το έργο «εξωστρέφεια» για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στον Οργανισμό και υλοποιεί έργο εκθεσιακής πολιτικής σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, συμμετέχει με επιχειρήσεις φρούτων και λαχανικών στις εκθέσεις Food Expo στην Αθήνα και Freskon στη Θεσσαλονίκη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη Fruit Logistica (Γερμανία), στη MacFrut (Ιταλία), στη Nature Nord (Σουηδία) και στη Fruit Attraction (Ισπανία) με δικό του περίπτερο, όπου μέσα σε αυτό υπάρχουν τα stand των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

Αντίστοιχα, με το ίδιο μοντέλο, συμμετέχουν επιχειρήσεις αλιείας στη FOOD EXPO (Αθήνα), στη ΔΕΤΡΟΠ (Θεσσαλονίκη) και στη World Fish στις Βρυξέλλες.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία της Ρώμης προγραμματίζεται εμπορική αποστολή στην Ιταλία.

4.        Καινοτομία

Ο ΟΚΑΑ συμμετέχει μαζί με τη Φαρμακευτική σχολή του ΕΚΠΑ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνώ και επιχειρήσεις τυποποίησης και διακίνησης αλιευμάτων και στα πλαίσια του προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ» σε εγκεκριμένο σχέδιο «αξιοποίησης ζωικών υποπροϊόντων για την παραγωγή προϊόντων χαμηλών βιομορίων, για τη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών και τη συλλογή και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας διάρκειας 3 χρόνων με στόχο και τη δημιουργία αξίας από προϊόντα υψηλού κόστους διαχείρισης και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Συνοψίζοντας,

Ο ΟΚΑΑ διευρύνοντας τον ηγετικό του ρόλο στο σύστημα διαχείρισης της τροφής, υιοθετώντας καλές πρακτικές, εντάσσοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία στη λειτουργία του, επενδύοντας στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών της και δημιουργώντας νέες, υλοποιεί στόχους όπως:

-          Επαύξηση της δημόσια περιουσίας

-          Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα

-          Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

-          Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις παραγωγικές ζώνες

-          Δημιουργία νέων σταθερών ποιοτικών θέσεων εργασίας

-          Αύξηση δημοσίων εσόδων

Ο ΟΚΑΑ μέσα από την υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος και τη λειτουργία του, αποδεικνύει πως ένας δημόσιος οργανισμός μπορεί να αναδειχθεί σε ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: