O καιρός σήμερα

Μ. Μυτιλινάκης: "Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ"

Συνέντευξη του προέδρου ΟΚΑΑ στο περιοδικό Φρουτονέα.1. Ο στόχος για την «αγορά του 2050» είναι στρατηγικής σημασίας για τον ΟΚΑΑ, με άμεση θετική επίδραση για α) παραγωγούς πρωτογενούς παραγωγής, β) τη διευκόλυνση και διεύρυνση των εργασιών στις εγκατεστημένες στην αγορά επιχειρήσεις και των συναλλασσόμενων, γ)τους καταναλωτές και δ) την περαιτέρω ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού.

Ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος προϊόντων καθιστά αναγκαίο και επιτακτικό τον επαναπροσδιορισμό και επανασχεδιασμό των εγκαταστάσεων.

Πρέπει να εξεταστούν σε βάθος οι πολλαπλές λειτουργίες και ανάγκες του χώρου και να καθοριστούν τα νέα απαιτούμενα μεγέθη σε κτιριακό όγκο και περιβάλλοντα χώρο.

Στην πορεία υλοποίησης του έργου, σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε:

α) εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ο φάκελος αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Το έργο αποτελείται από 4 υποέργα:

- Ανέγερση και λειτουργία ψυκτικών θαλάμων συντήρησης φρούτων και λαχανικών, ωριμαντηρίου και χώρων μικροσυσκευασίας, με εκτιμώμενο κόστος 8.200.000 ευρώ.

- Αναδιοργάνωση του δικτύου εισόδων-εξόδων, κυκλοφορίας και στάθμευσης στον χώρο της ΚΑΑ, με εκτιμώμενο κόστος 7.500.000 ευρώ.

- συστήματα ασφαλείας ΟΚΑΑ, με εκτιμώμενο κόστος 1.200.000 ευρώ.

- Υποδομή ψηφιακής διασύνδεσης των κτιριακών συγκροτημάτων της Κεντρικής Αγοράς με το κτίριο Διοίκησης, με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, με εκτιμώμενο κόστος 550.000 ευρώ.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος είναι 17.450.000 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 10.000.000 ευρώ και ιδία συμμετοχή 7.450.000 ευρώ.

Η έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται εντός του 2019 και η ολοκλήρωσή του εντός του 2021.

β) Προκηρύσσεται Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανάπλαση της Αγοράς. Κύριος στόχος του Διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την χωρική διαχείριση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις αρχές του βιοκλιματικού-περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τη στήριξη της λειτουργίας της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των εμπορικών επιχειρήσεών της.

Ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού και την εξέλιξή του σε σύγχρονο και καινοτόμο κέντρο εφοδιαστικής, την ενίσχυση του νέου μητροπολιτικού και εθνικού του ρόλου όπως ορίζεται από το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας-Αττικής, στην ενδυνάμωση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (τυροκομικά, τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, ανθαγορά κ. ά.)

Επιδιώκουμε και θα πετύχουμε να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και υψηλού επιπέδου λειτουργίες. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε μία από τις πιο σύγχρονες χονδρεμπορικές αγορές παγκοσμίως.

Ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.

2. Εμπόδια δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Το μέγεθος του έργου είναι τέτοιο που απαιτεί χρόνους ωρίμανσης των σταδίων (μελέτες, διεθνείς διαγωνισμούς, υλοποίηση έργου ανάπλασης της Αγοράς εν λειτουργία). Θα έλεγα ότι ο χρόνος είναι ο μόνος αντίπαλος, αλλά παίρνουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

3. Τα σχέδια του ΟΚΑΑ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία κέντρου Agrologistics στη Θεσσαλονίκη εξελίσσονται. Και εδώ, επειδή υπάρχει η ανάγκη ωρίμανσης των σταδίων απαιτείται κάποιος χρόνος. Πάντως, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας.

4. Η εξωστρέφεια και οι διεθνείς δραστηριότητες του Οργανισμού λειτουργούν σε  δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά αυτόν καθ’ αυτόν τον Οργανισμό και τον ηγετικό ρόλο του σαν μέλος του ΔΣ της Παγκόσμιας Ένωσης Χονδρεμπορικών Αγορών στο Ευρωπαϊκό τμήμα της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού μας. Μέσω της ένωσης ο Οργανισμός μπορεί και ανταλλάσσει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης και διαχείρισης αγορών.  Ταυτόχρονα ο Οργανισμός πρωτοστατεί μαζί με άλλες αγορές στην ανάδειξη του ρόλου των ευρωπαϊκών αγορών με σειρά πρωτοβουλιών. Την άνοιξη του 2018, στο μουσείο της Ακρόπολης συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι από 19 ευρωπαϊκές χώρες για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ την αγορά μου». Επίσης, ο ΟΚΑΑ πρωτοστάτησε στην δημιουργία μίας διακήρυξης θέσεων των ευρωπαϊκών αγορών η οποία υπεγράφη στο υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας και πρόσφατα παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, παρουσία του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Δημήτρη Παπαδημούλη. Τέλος, μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στην Παγκόσμια Ένωση, δημιουργούνται ευκαιρίες για ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ εμπόρων από διάφορες χώρες, π.χ. Ιταλία, Ισπανία.

Ο δεύτερος άξονας είναι αυτός της εκθεσιακής πολιτικής και της ενεργοποίησης σε εξωστρεφείς δράσεις των εγκατεστημένων στον Οργανισμό επιχειρήσεων. Εκτιμούμε ότι ο Οργανισμός μπορεί να αναλάβει περισσότερες ευθύνες σε αυτό τον τομέα και εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της διερεύνησης των συμμετοχών και την περαιτέρω εξειδίκευση της παρουσίας τους προκειμένου να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και για την εθνική οικονομία.

5. Οι Κεντρικές Αγορές αποτελούν τον κύριο κρίκο στην αλυσίδα τροφίμων. Ειδικότερα, οι Κεντρικές Αγορές είναι το σημείο που συναντιέται ο παραγωγός και τα προϊόντα του με την κατανάλωση. Στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας (ΚΑΑ), 30.000 μεμονωμένοι ή συνεταιρισμένοι παραγωγοί από όλες τις παραγωγικές ζώνες της χώρας, μέσω 300-320 επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ΚΑΑ τροφοδοτούν 25.000 περίπου επιχειρήσεις που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες 4.000.000 πολιτών σε καθημερινή βάση και ταυτόχρονα εξυπηρετούν εποχικά τις ανάγκες του μεγαλύτερου μέρους του τουριστικού πλήθους που επισκέπτεται την χώρα μας.

Οι οργανωμένες αγορές παρέχουν τις κατάλληλες υποδομές ώστε τα διακινούμενα τρόφιμα να πληρούν απολύτως τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και ταυτόχρονα να διευκολύνεται ο έλεγχος των προϊόντων ως προς την καταλληλότητά τους, όπως επίσης και των εμπορικών επιχειρήσεων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τη φορολογική, ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία.

Οι χιλιάδες πράξεις αγοραπωλησίας που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στην ΚΑΑ αναπτύσσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ωθούν στη βελτίωση των εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων, ενώ οδηγούν και στη διαμόρφωση δίκαιων τιμών, τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές. Ακόμα, οι αγορές αποτελούν ισχυρό παράγοντα ισορροπίας ιδιαίτερα στα ευαίσθητα ζητήματα της επάρκειας των αγαθών και της συγκράτησης των τιμών. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι τα διακινούμενα μέσω των αγορών προϊόντα είναι ασφαλή, οι παραγωγοί απολαμβάνουν δίκαιες τιμές και οι καταναλωτές προσιτές τιμές.

6. Η δημιουργία εναλλακτικών δικτύων διακίνησης της τροφής είναι μέρος της φιλοσοφίας του ΟΚΑΑ. Ένα τέτοιο εναλλακτικό δίκτυο είναι και οι Καταναλωτικές Αγορές Τροφίμων. Η αρχή έγινε με την Αγορά του Καταναλωτή που λειτουργεί από το 2014 στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, στο Ρέντη και που συνεχώς βελτιώνεται. Συνεχίζουμε με την Ιπποδάμεια Αγορά στον Πειραιά, όπου δύο δημόσιες εταιρίες, η ΣΤΑΣΥ και ο ΟΚΑΑ αποφάσισαν τη δημιουργία μίας σύγχρονης αγοράς τροφίμων στο παλιό αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στην πλατεία Ιπποδαμείας. Η Ιπποδάμεια αγορά ήταν για πολλά χρόνια αίτημα των παραγωγικών τάξεων και της κοινωνίας του Πειραιά. Η δημόσια διαβούλευση γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη, έγινε η πρώτη συνάντηση με το ΕΒΕΠ και τον εμπορικό σύλλογο Πειραιά. Η υλοποίηση του έργου θα προχωρήσει πολύ γρήγορα. Ο στόχος τριετίας είναι να δημιουργήσουμε και άλλες τέτοιες πρότυπες αγορές στην Αττική και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.