O καιρός σήμερα

Ο πρόεδρος του ΟΚΑΑ στο Agrocosmos


1.Ποια είναι η συμβολή των Κεντρικών Αγορών στον εκσυγχρονισμό του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών;

Οι Κεντρικές Αγορές αποτελούν τον κύριο κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, συνιστώντας το σημείο συνάντησης παραγωγής και κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας (ΚΑΑ), οι 300-320 εγκατεστημένες επιχειρήσεις τροφοδοτούν περίπου 25.000 επιχειρήσεις που καλύπτουν καθημερινά τις ανάγκες 4.000.000 πολιτών σε φρούτα και λαχανικά, καθώς και του μεγαλύτερου τμήματος του τουριστικού πλήθους που επισκέπτεται την χώρα.

Οι οργανωμένες αγορές εξασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση των διακινούμενων τροφίμων με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, όπως επίσης και των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων με τη φορολογική, ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία. Επιπλέον, η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων συμβάλλει στη διαμόρφωση δίκαιων τιμών, τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές, αλλά και στη βελτίωση των εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων.

Είναι λοιπόν επόμενο οι Κεντρικές Αγορές να κατέχουν κομβικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο τον εναρμονισμό με τα σύγχρονα πρότυπα και ανάγκες εκπονήθηκε το στρατηγικό σχέδιο του ΟΚΑΑ για την επόμενη πενταετία, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής έργα ενίσχυσης, επανασχεδιασμού και επέκτασης των εγκαταστάσεών του:

α) Eγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ο φάκελος αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Το έργο αποτελείται από 4 υποέργα:

- Ανέγερση και λειτουργία ψυκτικών θαλάμων συντήρησης φρούτων και λαχανικών, ωριμαντηρίου και χώρων μικροσυσκευασίας

- Αναδιοργάνωση του δικτύου εισόδων-εξόδων, κυκλοφορίας και στάθμευσης στον χώρο της ΚΑΑ, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος

- Εκσυγχρονισμός των συστημάτων ασφαλείας της ΚΑΑ

- Υποδομή ψηφιακής διασύνδεσης των κτιριακών συγκροτημάτων της Κεντρικής Αγοράς με το κτίριο Διοίκησης, με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών

β) Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ολική ανάπλαση της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και την μετατροπή της σε αγορά «κλειστού» τύπου, αυξάνοντας κατά 30% την ωφέλιμη επιφάνεια της και προσθέτοντας νέες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Το όφελος που θα προκύψει τόσο για τους παραγωγούς προϊόντων, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά, τους συναλλασσόμενους όσο και τους καταναλωτές είναι προφανές.

γ) Ο ΟΚΑΑ σε συνεργασία με την ΚΑΘ σχεδιάζουν την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Agrologistic στην χώρα σε στρατηγικό σημείο στη Θεσσαλονίκη. Το Agrologistic αυτό φιλοδοξεί να γίνει ο κόμβος διαχείρισης αγροτικών προϊόντων από και προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική-ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια και Ανατολική Αφρική. Το έργο είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης της φάσης της πρώτης ωριμότητας και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις.


2. Την τελευταία περίοδο οι μεγάλες αλυσίδες κατακτούν σημαντικό μερίδιο του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών. Πως μπορούν οι λαχαναγορές να ανακτήσουν μέρος αυτού του μεριδίου; Ποιος ο ρόλος των Κεντρικών Λαχαναγορών σε αυτή την κατεύθυνση; 


Τα τελευταία χρόνια η μεγάλη ανάπτυξη των χονδρεμπορικών αγορών, καθώς και οι συνολικότερες συνθήκες του ανταγωνισμού όσον αφορά στη διακίνηση οπωροκηπευτικών προϊόντων έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων καναλιών διανομής και λιανικής πώλησης.

Οι Κεντρικές Λαχαναγορές ωστόσο, διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των εναλλακτικών καναλιών διανομής, αφού σε αυτές συναντιέται η παραγωγή με την κατανάλωση, διαμορφώνονται οι τιμές και βρίσκεται συγκεντρωμένος σημαντικός όγκος επιχειρήσεων του κλάδου.  Συνεπώς, οι οργανωμένες αγορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα ισορροπίας του συστήματος, ιδίως σε ότι αφορά στα ζητήματα της επάρκειας των αγαθών και της συγκράτησης των τιμών, ενώ συμβάλλουν και στη διασφάλιση της ποιότητας των  διακινούμενων τροφίμων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μεριμνούν διαρκώς για τη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον, τόσο σε παραγωγούς, όσο και σε καταναλωτές.