O καιρός σήμερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΚΑΑ ΣΤΟ ATHENS INVESTMENT & JOINT VENTURES FORUM

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΚΑΑ ΣΤΟ ATHENS INVESTMENT & JOINT VENTURES FORUM

Ο ΟΚΑΑ έλαβε μέρος στο 2ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ “Athens – International Investment & Joint Ventures Forum”, που διοργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου από κοινού με τον Δήμο Ασπροπύργου και το Ελληνοελβετικό Επιμελητήριο, με τη συμμετοχή πρεσβευτών 14 χωρών, υψηλόβαθμων στελεχών ξένων επενδυτικών Funds και εκπροσώπων από τον ιδιωτικό και δημόσιο επιχειρηματικό χώρο.

Κεντρικός ομιλητής στο Φόρουμ ήταν ο Πρόεδρος του ΟΚΑΑ Α.Ε. Μιχάλης Μυτιλινάκης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, αναφέρθηκε στην λειτουργία και το έργο, επικεντρώνοντας στον επενδυτικό σχεδιασμό και την εξωστρέφεια του Οργανισμού.

Ολόκληρη η ομιλία:

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση συμμετοχής του Οργανισμού τον οποίο εκπροσωπώ, τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ, σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, όπως αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ και είμαι σίγουρος για τα θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν.

Ας μου επιτραπεί να συστηθώ.

Ο ΟΚΑΑ ιδρύθηκε το 1955 και περιελάμβανε την κεντρική λαχαναγορά της Αθήνας. Σήμερα ο Οργανισμός περιλαμβάνει δύο Κεντρικές Αγορές συνολικής έκτασης 300 στρεμμάτων σε Αθήνα και Πάτρα και 10 Ιχθυόσκαλες.

Σκοπός του ΟΚΑΑ είναι η τροφοδοσία του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού με φρούτα, λαχανικά, κρέατα και αλιεύματα. Μία από τις κυριότερες δραστηριότητες του Οργανισμού αποτελεί η εκμίσθωση καταστημάτων οπωροκηπευτικών, κρεάτων αλλά και των υπαίθριων χώρων της Κεντρικής Αγοράς. Άλλες δραστηριότητες αποτελούν οι κάθε είδους εκμεταλλεύσεις των χώρων και των εγκαταστάσεων καθώς και η παροχή υπηρεσιών.

Οι κυριότερες δραστηριότητες και εξοπλισμός της εταιρίας βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 261.000 m2 στον Αγ. Ι. Ρέντη και σε 51.000 m2στον Δήμο Πατρών, όπου και στεγάζονται οι Κεντρικές Λαχαναγορές, καθώς και σε παραχωρημένα-μισθωμένα από το Ελληνικό Δημόσιο ακίνητα για τη λειτουργία των 10 Ιχθυοσκαλών: Πειραιά, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Χίου, Καλύμνου, Χανίων, Πάτρας, Πρέβεζας και Βόλου.

Ο ΟΚΑΑ αποτελεί Ανώνυμη Εταιρία Κοινής Ωφέλειας, εποπτευόμενη από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).  Μοναδικός μέτοχος είναι η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας, ενώ στην εταιρία ανήκουν επίσης το Επιχειρηματικό Πάρκο Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (ΕΠΟΚΑΑ ΑΕ), καθώς και η ΟΚΑΑ Ενεργειακή ΑΕ. Ακόμη, ο Οργανισμός συμμετέχει στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΚΑΑ – ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΕ με ποσοστό συμμετοχής 50%.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΚΑΑ συνίσταται από 102 εργαζομένους, εκ των οποίων 34 άτομα εργάζονται στην Κεντρική Διοίκηση και την Κεντρική Αγορά Αθήνας. Τα υπόλοιπα 68 άτομα απασχολούνται στις 10 ιχθυόσκαλες.

Το αντικείμενο του Οργανισμού είναι να παρέχει υποδομές και κανονιστικό πλαίσιο για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων (κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική-επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης-διακίνησης προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (νωπά φρούτα, λαχανικά, κρέατα, αλιεύματα) εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού και αποτελούν βασικό κρίκο της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η βασική σχέση λειτουργίας του Οργανισμού έχει ως εξής: περίπου 30.000 παραγωγοί προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής από όλες τις παραγωγικές ζώνες της χώρας σε στεριά και θάλασσα, μέσω 750 επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στον Οργανισμό μας, συναλλάσσονται με 25.000 περίπου επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες σε προϊόντα διατροφής σε καθημερινή βάση 5.000.000 περίπου καταναλωτών και το μεγαλύτερο τμήμα του τουριστικού πλήθους που επισκέπτεται τη χώρα.

Οι διακινούμενες ποσότητες πλησιάζουν ετησίως τα 2,5 εκατομμύρια τόνους και η αξία τους κυμαίνεται στα 2 δις. ευρώ.

Η λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας και ιδιαίτερα αυτής των νωπών προϊόντων έχει προφανή οφέλη, μεγαλύτερες ποσότητες διακινούμενων προϊόντων, θέσεις εργασίας, ικανοποίηση καταναλωτικών αναγκών.

Έχει όμως και μεγάλες απαιτήσεις.

Εκσυγχρονισμός της ψυκτικής αλυσίδας σημαίνει σύγχρονες και επαρκείς υποδομές σε ψυκτικούς χώρους, κατάλληλα μέσα μεταφοράς, τήρηση και περαιτέρω εξέλιξη πρωτοκόλλων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, οργανωμένες αγορές χονδρεμπορικές και καταναλωτικές, ανάπτυξη συστημάτων logistics (city logistic-agrologistics-city agrologistics, νησιωτική διαμεταφορά, μεταφορές εξυπηρέτησης ορεινών, ημιορεινών και μειονεκτικών περιοχών).

Τελικός στόχος η διακίνηση περισσότερων προϊόντων με ασφάλεια και ταχύτητα, ο περιορισμός έως μηδενισμός απωλειών, η απομείωση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, η πλήρης ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος όλων, από τον παραγωγό έως τον τελικό καταναλωτή. 

Οι οργανωμένες αγορές έχουν αναλάβει επιτελικό ρόλο στην επίτευξη αυτών και άλλων στόχων, όπως η δημιουργία αλυσίδων αξίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενσωμάτωση της καινοτομίας και των προϊόντων γνώσης της επιστήμης στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές δυσκολίες και προβλήματα και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις του αύριο και να σχεδιάσουμε τις απαντήσεις μας.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών υποδομών και δημιουργία νέων.

Όπως περιγράφουμε και στο εγκεκριμένο Master Plan 2018-2021 του Οργανισμού, το όραμά μας είναι να καταστεί ο ΟΚΑΑ ο σημαντικότερος κρίκος της εγχώριας και βασικός παράγοντας της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας νωπών τροφίμων.

Στους στρατηγικούς άξονες περιγράφουμε μια σειρά δράσεων-στόχων που θα καταστήσουν το όραμά μας πραγματικότητα.

Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα, εξυπηρετώντας και τη θεματολογία του σημερινού φόρουμ σε δύο από αυτούς: 1ον στην επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων και 2ον στην εξωστρέφεια.

Όσον αφορά τις δράσεις με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων, οι μέχρι σήμερα ενέργειες έχουν τα εξής αποτελέσματα:

1) Εγκρίθηκε από τον ΕΠΑΝΕΚ πρόγραμμα αξίας 20.000.000 που περιλαμβάνει:

a. ανέγερση νέων ψυκτικών χώρων σε έκταση 8.000 m2 στο οικόπεδο της ΚΑΑ, με χώρους ψυκτικών θαλάμων, αποθήκευσης νωπών, ωριμαντηρίων και τμήματος μικροσυσκευασιών και parking με 400 θέσεις στάθμευσης

b. Σύστημα εισόδου-εξόδου διαχείρισης κυκλοφορίας και θέσεων στάθμευσης.

c. Συστήματα ασφαλείας, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες ενός χώρου έντονης οικονομικής δραστηριότητας.

d. Εγκαταστάσεις δικτύου οπτικών ινών για την ικανοποίηση αναγκών τόσο του Οργανισμού, όσο και των 500 περίπου επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτή την εγκατάσταση. Ως έναρξη υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και η ολοκλήρωσή της στο τέλος του 2021.

2) Εντός του έτους προκηρύσσεται διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ολιστική ανάπλαση της ΚΑ  και μετατροπή της σε «αγορά κλειστού τύπου». Να σημειώσω ότι η αγορά σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το 1955-1965 με εντελώς άλλα δεδομένα και το μοντέλο αυτό σήμερα είναι παντελώς ξεπερασμένο.

Η νέα αγορά θα ενσωματώνει όλα τα νέα στοιχεία της επιστήμης και της τεχνολογίας, την καινοτομία, το σεβασμό του περιβάλλοντος (βιοκλιματικά κτίρια), την αισθητική τοπίου και φιλοδοξούμε ότι σε 5 χρόνια θα έχουμε στην Αθήνα την πιο σύγχρονη ή μία από τις πιο σύγχρονες αγορές τροφίμων παγκοσμίως. Οι πηγές χρηματοδότησης αυτής της επένδυσης βρίσκονται στο στάδιο της συζήτησης.

3) Προγραμματίζουμε την αξιοποίηση χώρων στην Κεντρική Αγορά της Πάτρας (Logistic park) για το 2020.

4) Η επέκταση της λειτουργίας το Οργανισμού σε υφιστάμενες η υπό δημιουργία Αγορές και Ιχθυόσκαλες αποτελεί υλοποιήσιμο στόχο και η νέα Ιχθυόσκαλα στο Βόλο είναι έτοιμη και με την άρση κάποιων γραφειοκρατικών εμποδίων μπορούμε να τη λειτουργήσουμε εντός του έτους.

5) Η δημιουργία δικτύου Agrologistics Centers στην Ελλάδα ξεκινά με τη δημιουργία του πρώτου Agrologistic στη Θεσσαλονίκη σε επιλεγμένο χώρο, σε συνεργασία με την ΚΑΘ.

6) Στη φιλοσοφία του Οργανισμού γενικά για τις αγορές τροφίμων περιλαμβάνεται και η ίδρυση πρότυπων καταναλωτικών αγορών. Ήδη, η πρώτη Αγορά του Καταναλωτή λειτουργεί στο οικόπεδο της ΚΑΑ με εξαιρετικά αποτελέσματα και η 2η Αγορά του Καταναλωτή, σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ (Δημόσια Εταιρία) και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής δημιουργείται σε στεγασμένο χώρο 3.500 m2 στον Πειραιά. Λέγεται Ιπποδάμεια Αγορά Τροφίμων και αποτελούσε αίτημα της κοινωνίας του Πειραιά για δεκάδες χρόνια. Βρισκόμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης σε συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά. Πέραν των προφανών ωφελειών της ίδρυσης και λειτουργίας της πρότυπης και μοναδικής αυτής αγοράς, αποτελεί και πρότυπο συνεργασίας μεταξύ δύο δημοσίων οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου υπολογίζεται το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο ΟΚΑΑ διαθέτει σήμερα τεχνογνωσία για τη λειτουργία χονδρεμπορικών και καταναλωτικών αγορών. Με τις νέες επενδύσεις αποκτά ταυτόχρονα και το know how της ίδρυσης και λειτουργίας αγορών σε νέα δεδομένα.

Την πολύτιμη αυτή γνώση δεν θέλουμε να τη βάλουμε σε ένα κλειστό κουτί. Η πρόθεσή μας είναι η γνώση και η εμπειρία μας να είναι αντικείμενο διάχυσης και διαμοιρασμού για κοινό όφελος.

Εξωστρέφεια

Η Ελλάδα είναι μία μικρή πληθυσμιακά χώρα. Έχει όμως σημαντική γεωστρατηγική θέση και γεωπολιτική σημασία

Βρίσκεται σε στο σημείο εισόδου-εξόδου της Ευρώπης από και προς την Ασία και την Αφρική.

Η Ελλάδα είναι χώρα παραγωγής εξαιρετικών προϊόντων. Κατά τη γνώμη μας, η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος.

Ο ΟΚΑΑ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έχει εντάξει την εξωστρέφεια στην καθημερινή λειτουργία του. Είναι μέλος του ΔΣ της Παγκόσμιας Ένωσης Χονδρεμπορικών Αγορών και τα 3 τελευταία χρόνια συντονιστής των Ευρωπαϊκών Χονδρεμπορικών Αγορών.

Οι δράσεις εξωστρέφειας έχουν δύο άξονες. Ο πρώτος, ως χονδρεμπορική αγορά που αναπτύσσει και εμβαθύνει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο και σε αυτό περιλαμβάνεται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το δίκτυο Ιταλικών Χονδρεμπορικών Αγορών Italmercati το 2017, η φιλοξενία των εκδηλώσεων έναρξης της παγκόσμιας δράσης Love Your Local Market στην Αθήνα το 2018, η πρώτη συνάντηση και υπογραφή πρωτοκόλλου για τις αγορές στο Παρίσι το 2018 με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κ.ά.

Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχους Οργανισμούς, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, την έρευνα, την από κοινού ανάληψη έργων υποδομών, την εκπαίδευση, τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, την κοινή δράση ενάντια στην κλιματική απειλή που μετασχηματίζεται σε κλιματική κρίση με γρήγορους ρυθμούς και τη διευκόλυνση διακίνησης παραγόμενων τροφίμων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά δράσεις προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν οι εγκατεστημένες στον Οργανισμό επιχειρήσεις. Σε αυτό τον άξονα περιλαμβάνεται ένα εκτεταμένο εκθεσιακό πρόγραμμα προβολής των ελληνικών προϊόντων σε μία σειρά από διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, η οργάνωση εμπορικών αποστολών, η διοργάνωση συνεδρίων, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις γευσιγνωστικού ενδιαφέροντος κ. ά.

Κυρίες και Κύριοι,

Προσπάθησα να σας παρουσιάσω δράσεις-στόχους του Οργανισμού συμβατούς με το περιεχόμενο του σημερινού φόρουμ.

Η συμμετοχή μου αφενός αποσκοπεί στην παρουσίαση του Οργανισμού και την ισχυροποίηση της εταιρικής μας ταυτότητας και αφετέρου στην κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς, είτε εκφράζουν δημόσια, είτε ιδιωτικά συμφέροντα για ανάληψη δράσεων στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον μας.

Η δύναμη της συνεργασίας, η ισόρροπη ανάπτυξη, το κοινό ενδιαφέρον για οικονομική εξέλιξη αποτελούν βάση για την εδραίωση της ειρηνικής συνύπαρξης λαών και εθνών στην κατεύθυνση του κοινού οφέλους.

Τελευταίο στοιχείο, αλλά ίσως το πιο σημαντικό για εμάς και που φιλοδοξούμε να είναι μόνιμα στο τραπέζι.

Διαχειριζόμαστε τροφή.

Κάποιοι παράγουν – όχι όλοι με τα ίδια μέσα, όχι όλοι με τις ίδιες συνθήκες.

Κάποιοι διακινούν τα παραγόμενα προϊόντα.

Όλοι τα καταναλώνουμε.

Θεωρούμε ότι κρίσιμης σημασίας είναι η ηθική διάσταση της αλυσίδας.

Δίκαιη τιμή για τους παραγωγούς.

Ευκολία πρόσβασης των καταναλωτών στα αγαθά, στοιχεία διαμοιρασμού κόστους ωφέλειας και κοινωνική και περιβαλλοντική ανταπόδοση.

Κοινωνία περιβάλλον είναι 2 βασικοί παράγοντες παραγωγής τροφίμων.

Εκτός του σεβασμού μας οφείλουμε και δράσεις για να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και αύριο και πάντα.