O καιρός σήμερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1 / 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.

2.     Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/12-12-2017).

3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4.     Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).

5.     Την υπ' αριθμ. 41357/11-04-2019 (ΦΕΚ 1363/τ.Β΄/19-4-2019) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6.     Το Π.Δ. 406/98 (Φ.Ε.Κ. 286/τ.Α΄/21-12-1998) «Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7.     Τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας και Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας (ΦΕΚ 8449/τ.Α.Ε.&ΕΠΕ/14-08-2014) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.».

8.     Την υπ’ αριθμ. 89159/30-08-2016 (ΦΕΚ 462/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2-9-2016) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. .

9.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1195850/24-07-2018 ανακοίνωση της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί καταχώρησης τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία» σύμφωνα με την από 13-06-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (Γ.Ε.Μ.Η. 44260007000) .

10.  Την υπ’ αριθμ. 58/23-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. .

11.  Την υπ’ αριθμ. 3392 / 24-4-2019 βεβαίωση πιστώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

12.  Το με αριθμ. 31/22-08-2019 Απόσπασμα Πρακτικού συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση της προκήρυξης για την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας των υπαίθρων – χερσαίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων Διοίκησης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4506/2017 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Α΄), σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 41357 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1363/τ.Β΄/19-04-2019) και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων.», με το οποίο τροποποιείται η διάρκεια των αιτούμενων συμβάσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας των υπαίθριων – χερσαίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων Διοίκησης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Λαχαναγορά – Νέα Αγορά Κρεάτων – Αγορά Καταναλωτή), και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά (Κερατσινίου) και Θεσσαλονίκης (Νέα Μηχανιώνα) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Ν.Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):