O καιρός σήμερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 18233 

Τηλ. : 210 4821111 εσ. 0107

Φαξ. : 210 4814042

Ε-MAIL : r.santa@okaa.gr

                                ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.  9685/18- 11-2019

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΝ ΟΡΙΝ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

      «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

CPV 90911200-8/ 90900000-6/ 90511000-2

για δύο (02) έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης (€ 4.429.908,00) πλέον του Φ.Π.Α. και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την  βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης  για παράταση ενός (01) έτους, προϋπολογισμού (€ 2.214.954,00) πλέον του Φ.Π.Α.