O καιρός σήμερα

Ομιλία του Προέδρου του ΟΚΑΑ στο Hellenic-South East Europe Investment Forum

Ομιλία του Προέδρου του ΟΚΑΑ στο Hellenic-South East Europe Investment Forum

Κυρίες και κύριοι,

Η συμμετοχή μας στο Hellenic-South East Europe Investment Forum μέσω της θεματικής ενότητας «Τρόφιμα Μηχανισμός προσέλκυσης επενδύσεων» μας δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε με μία κατά το δυνατόν ολιστική προσέγγιση τα θέματα παραγωγής –τυποποίησης –διακίνησης τροφίμων.

Ως Πρόεδρος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας θα μου επιτρέψετε μόνο επιγραμματικά να αναφέρω ο Οργανισμός μας είναι ο μεγαλύτερος αφανής εταίρος σε εθνικό επίπεδο στην αλυσίδα διαχείρισης προϊόντων τροφής.

Μέσα από τις εγκαταστάσεις του Δημόσιου Οργανισμού μας που περιλαμβάνει την Λαχαναγορά της Αθήνας, τη νέα Κρεαταγορά Αθήνας, την Λαχαναγορά της Πάτρας και 10 Ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα και μέσω των 700 επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στον Οργανισμό διακινούνται καθημερινά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 30.000 παραγωγών από όλες τις παραγωγικές ζώνες της χώρας και  καλύπτουν τις ανάγκες σε προϊόντα τροφής 5.000.000 περίπου καταναλωτών και του μεγαλύτερου μέρους του τουριστικού πλήθους που επισκέπτεται τη χώρα.

Τόσο η εμπειρία μου ως Πρόεδρος αυτού του Οργανισμού όσο και κυρίως η ευθύνη για τον εντοπισμό προβλημάτων και η εφαρμογή πολιτικών και μεθόδων επίλυσης τους με υποχρεώνει να καταθέσω μαζί με τους διακεκριμένους συμμετέχοντες στο panel τους προβληματισμούς μου και τις προτάσεις μου.

Το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της αλυσίδας παραγωγής-τυποποίησης και διακίνησης τροφίμων και ιδιαίτερα νωπών πρωτογενούς παραγωγής είναι δεδομένο και έντονο.

Αφορά την παγκόσμια κοινότητα η οποία έχει να λύσει διαχρονικά μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση και ταυτόχρονα να διαχειριστεί με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο όλους τους συντελεστές της εξίσωσης.

Η εξίσωση είναι:

Παραγωγή προϊόντων τροφής ικανής (σε ποσότητα και ποιότητα) να ικανοποιήσει τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Οι κύριοι συντελεστές αυτής της εξίσωσης είναι η γη, η θάλασσα, οι άνθρωποι και το κλίμα- περιβάλλον.

Ιστορικά η αναζήτηση και η επάρκεια τροφής οδήγησε σε πολεμικές συρράξεις, σε κατακτήσεις περιοχών, σε υποδουλώσεις λαών, σε μαζικές μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις πληθυσμών, στη δημιουργία εθνικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Χωρίς αυτά τα αρνητικά φαινόμενα να έχουν εκμηδενιστεί μέχρι τις μέρες μας, η παγκόσμια κοινότητα συνειδητοποιεί ότι το μέγα αυτό πρόβλημα πρέπει να λυθεί μέσω μιας άλλης διαδικασίας ειρηνικής συνύπαρξης λαών και εθνών, αύξησης των παραγόμενων προϊόντων, κάλυψης των καταναλωτικών αναγκών.

Αυτή η εξελικτική διαδικασία δημιουργεί νέα προβλήματα και κρίσεις και ταυτόχρονα αναπτύσσει μηχανισμούς αντιμετώπισης και διαχείρισης των προβλημάτων και των κρίσεων.

Οι κύριοι συντελεστές της εξίσωσης αποτελούν διαχρονικά και ταυτόχρονα παράγοντες θετικών και αρνητικών εξελίξεων.

Η προσπάθεια αύξησης της παραγωγής οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση και εξάντληση τω φυσικών πόρων. Η χρήση υποβοηθητικών μέσων για τη επίτευξη του στόχου μαζί με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες επιφέρουν σοβαρά πλήγματα στο περιβάλλον και αλλοιώνουν τις κλιματολογικές συνθήκες.

Η παγκόσμια κοινότητα αντιλαμβάνεται τους κινδύνους. Συνειδητοποιεί την ανάγκη παρεμβάσεων για αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο.

Η εξίσωση και η λύση της παραμένει και θα παραμείνει στην παγκόσμια ημερήσια διάταξη, και οι συντελεστές της είναι και θα είναι τα αναπόσπαστα οργανικά της στοιχεία.

Ο στόχος για επάρκεια υγιεινών και ασφαλών ποιοτικών προϊόντων τροφής απαιτεί τον εξορθολογισμό του παραγωγικού μοντέλου.

Η μείωση έως και ο μηδενισμός των απωλειών και της σπατάλης των παραγόμενων προϊόντων απαιτεί  νέες συνδυασμένες προσπάθειες όπως  

Παραγωγή νέων προϊόντων

Επινόηση νέων παραγωγικών μεθόδων με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας

Δημιουργία υποδομών για τη αποθήκευση και διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων

Εξέλιξη των υπαρχόντων μοντέλων εφοδιασμού των αγορών και πρόσβασης των καταναλωτών στα προϊόντα τροφής

Κυκλική Οικονομία

Παραγωγική αειφορία των στρατηγικών συντελεστών Γη και Θάλασσα

Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η κλιματική απειλή μετασχηματίζεται ταχύτατα σε κλιματική κρίση και απειλεί όλο και πιο έντονα την παγκόσμια παραγωγή και την ανθρώπινη ζωή.

Απαιτείται  τώρα παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Την αισιοδοξία μας για την μαχητική, δημιουργική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ανάγκη για υποδομές, την ένταξη των προϊόντων έρευνας και επιστημονικής γνώσης στην παραγωγική διαδικασία, τις εφαρμοζόμενες καλές πρακτικές, την επιχειρηματική ικανότητα, τη δυναμική διεθνική και διακρατική συνεργασία, την διάχυση των αποτελεσμάτων, την ενσωμάτωση αρχών και αξιών όπως σεβασμού, δικαιοσύνης, ηθικής, διαμοιρασμού και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, τη συγκρότηση ισχυρών παραγωγικών οικονομικών και κοινωνικών αλυσίδων αξίας θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε στη σημερινή θεματική μας ενότητα.

Και θα ξεκινήσουμε από τη αρχή, από την πρωτογενή παραγωγή στη Γη.

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τον κ. Χατζηπαπαδόπουλο, Πρόεδρο της Neuropublic ΑΕ, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που υποστηρίζει το μοντέλο της  «ευφυούς γεωργίας». Θα ακολουθήσουν η κα.  Γεωργιάδου Αναστασία, Δ/νουσα Σύμβουλος της εταιρείας τυποποίησης και εμπορίας νωπών φρούτων και λαχανικών «Χρυσικός ΑΕ» και ο κ. Ροκάκης Αντώνης, Δ/νων Σύμβουλος της παραγωγικής εμπορικής (χονδρεμπόριο-λιανικό εμπόριο) και εξαγωγικής εταιρείας αλιευμάτων «Ροκάκης ΑΕ» και Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων.