O καιρός σήμερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9685/18-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» / CPV: 90911200-8 /90900000-6 /90511000-2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Πληροφ. :  Α. Σάντα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 4821-111

      Εσωτ. 0107

Ημερομηνία

17-12-2019

Αρ. Πρ.

         10925

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ: www.okaa.gr

 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  9685/18-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  / CPV:  90911200-8 /90900000-6 /90511000-2

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής το σύνολο των απορριμμάτων στην Κ.Α.Α. εκτιμάται στους 8.000 τόνους ετησίως περίπου, με τα 2/3 αυτών να παράγονται κατά τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο. Το ποσοστό ανάκτησης οργανικού υπολείμματος με το μοντέλο διαχείρισης που εφαρμόζει σήμερα ο Οργανισμός είναι περίπου 50%.

Στο άρθρο 2.2 της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται ότι σε ετήσια βάση η ενδεικτική ποσότητα των απορριμμάτων (στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα) που προκύπτουν από την Ιχθυόσκαλα Πειραιά ανέρχονται στους 600 τόνους ετησίως συμπεριλαμβανομένων και των ζωικών υποπροϊόντων. Τα Ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 1, 2 και 3 που προκύπτουν σε καθημερινή βάση από τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας είναι ψάρια τα οποία δεν έχουν πωληθεί, λέπια, κόκαλα, κεφάλια ψαριών κ.α.

Στην παράγραφο 3.2 της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται ότι σε ετήσια βάση η ενδεικτική ποσότητα των απορριμμάτων (στέρεα μη επικίνδυνα και επικίνδυνα απόβλητα) που προκύπτουν από την Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης ανέρχονται στους 400 τόνους μη συμπεριλαμβανομένων και των ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία όμως υπολογίζονται σε 60 τόνους ετησίως. Τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας  1, 2 και 3 που προκύπτουν σε καθημερινή βάση από τις εγκαταστάσεις της ιχθυόσκαλας είναι ψάρια τα οποία δεν έχουν πωληθεί, λέπια, κόκαλα, κεφάλια ψαριών κ.α.

Επίσης στην παράγραφο 2.3.1 της διακήρυξης Κριτήρια Ανάθεσης και ειδικά για τη βαθμολόγηση του κριτήριου Κ2 (Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου), ζητείται να αναλυθεί  με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων, η αποκομιδή των απορριμμάτων πάσης φύσεως από τις εγκαταστάσεις του Ο.Κ.Α.Α. και το αναμενόμενο ποσοστό ανάκτησης οργανικών υπολειμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

address

Συνεπώς τα στοιχεία που διαθέτει σήμερα ο Ο.Κ.Α.Α. έχουν δοθεί από τη διακήρυξη και επίσης η ποσότητα των ΖΥΠ, ανακυκλώσιμων υλικών και λοιπά εξαρτάται από τη Μεθοδολογία και τα μέσα υλοποίησης του έργου, στοιχείο το οποίο θα βαθμολογηθεί στο διαγωνισμό με την υποβολή της Τεχνικής σας Προσφοράς.

Η απάντηση της ερώτησης 2 εξαρτάται από τη μεθοδολογία και τα μέσα, όπως απαντάται στην ερώτηση 1.

Τέλος οι εργασίες εκτέλεσης του έργου θα ξεκινήσουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

  • κ. Πρόεδρο
  • κα. Δ/νουσα Σύμβουλο