O καιρός σήμερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9685/18-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» /CPV: 90911200-8 /90900000-6 /90511000-2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Πληροφ. :  Α. Σάντα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 4821-111

      Εσωτ. 0107

Ημερομηνία

16-12-2019

Αρ. Πρ.

         10865

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ: www.okaa.gr

 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  9685/18-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  /CPV:  90911200-8 /90900000-6 /90511000-2

Όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.6 α) της διακήρυξης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον καθαρισμό, διαχείριση απορριμμάτων και ζωικών υποπροϊόντων και την κατάλληλη υποδομή για την παροχή των υπηρεσιών. Κάθε υποψήφιος (ή τουλάχιστον ένα εκ των μελών του) θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, διαχείρισης απορριμμάτων και ζωικών υποπροϊόντων, δημοσίων ή ιδιωτικών, μέσα στα πέντε (5) τελευταία έτη (2014-2018) από την διακήρυξη του συγκεκριμένου τύπου (καθαρισμός και διαχείριση απορριμμάτων και ζωικών υποπροϊόντων), ύψους τουλάχιστον ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ (1.500.000€) αθροιστικά, με χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους για κάθε σύμβαση. Επιπλέον, κάθε υποψήφιος (ή τουλάχιστον ένα εκ των μελών του) θα πρέπει να συμπληρώσει ένα Κατάλογο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή και διαχείρισης απορριμμάτων ή  και ζωικών υποπροϊόντων, δημοσίων ή και ιδιωτικών, των πέντε (5)  τελευταίων ετών, με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, όπου θα αναφέρονται:

  • τα στοιχεία του πελάτη,
  • όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας,
  • το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή),
  • η αξία και
  • η διάρκεια της σύμβασης.

Από το ανωτέρω συμπεραίνεται ότι οι 3 συμβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάθε μία από αυτές όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες, δηλαδή καθαριότητα διαχείριση απορριμμάτων και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και το άθροισμα και των τριών να είναι τουλάχιστον 1.500.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Οι υπόλοιπες συμβάσεις που αφορούν έκαστη από τις ζητούμενες υπηρεσίες ή και όλες μαζί θα πρέπει να συμπληρωθούν στον πίνακα της παραγράφου 2.2.6 α).

address

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 παρ. β)  Οι υποψήφιοι οφείλουν πριν την υποβολή της σχετικής προσφοράς, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Κ.Α.Α. και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Καβάλας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το αργότερο, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  για να έχουν ιδία αντίληψη για τις ζητούμενες υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρουν, ερχόμενοι σε συνεννόηση  με τη Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών κα. Σάντα Αφέντρα τηλ. 210-4821111 εσωτ. 0107, με τους Διευθυντές της Ιχθυόσκαλας  Πειραιά κ. Κατσιώτη Βασίλειο τηλ. 210-4325766, της Ιχθυόσκαλας  Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Αργυριάδη τηλ. 23920-35911, της Ιχθυόσκαλας Καβάλας, κ. Χαράλαμπο Μαντά τηλ  2510-242383. Απαιτείται η κατάθεση εντός του φακέλου δικαιολογητικά και τεχνική προσφορά της Βεβαίωσης Αυτοψίας που θα εκδοθεί από τους ανωτέρω Διευθυντές,

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται στις 24/12/2019, αύριο Τρίτη 17/12/2019 είναι η τελευταία ημερομηνία για τη επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας και την έκδοση της βεβαίωσης αυτοψίας. Συνεπώς θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τους αρμόδιους Διευθυντές ως αναφέρεται ανωτέρω.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

  • κ. Πρόεδρο
  • κα. Δ/νουσα Σύμβουλο