O καιρός σήμερα

e-OKAA 24h SERVICES Ολοκληρωμένες υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης των μισθωτών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας ΑΕ

e-OKAA 24SERVICES

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης των μισθωτών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας ΑΕ


Έχοντας θέσει ψηλά στην ατζέντα της στρατηγικής εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του, εισάγοντας ταυτόχρονα την ουσία της έννοιας του ψηφιακού μετασχηματισμού στην καθημερινή πρακτική του, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑΑ ΑΕ) προχωρά βήμα-βήμα προς την υλοποίηση του οράματός της νέας Διοίκησής του για την μορφοποίηση μιας νέας γενιάς επιχειρηματικής οντότητας σήμερα, με το βλέμμα στο αύριο. Πάντοτε έχοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του, τις επιχειρήσεις-μισθωτές και συνεργάτες του, δια μέσω της ανάπτυξης λειτουργικών υπηρεσιών, οι οποίες ταυτόχρονα θα απλοποιήσουν τις καθημερινές διαδικασίες των ίδιων των μισθωτών του.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα Διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ σχεδίασε και ήδη ξεκίνησε πιλοτικά την εφαρμογή ενός πλέγματος καινοτόμων υπηρεσιών άμεσης εξυπηρέτησης με την ονομασία «e-OKAA 24SERVICES», οι οποίες εκπορεύονται από τρεις θεματικούς άξονες: Καθαριότητα - Συντήρηση – Ασφάλεια.

 

Συγκεκριμένα, γεννησιουργός αφορμή και πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης «e-ΟΚΑΑ 24h SERVICES» ήταν το ενδιαφέρον της νέας Διοίκησης του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αναφορικά με την άμεση επίλυση προβλημάτων που εντοπίζουν οι μισθωτές και αφορούν στους τομείς της Καθαριότητας, της Συντήρησης και της Ασφάλειας των κοινόχρηστων χώρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η νέα υπηρεσία «e-ΟΚΑΑ 24h SERVICES» λειτουργεί επί καθημερινής βάσεως και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, όπως εξάλλου συμβαίνει με κάθε Οργανισμό έντασης εργασίας που εξυπηρετεί τον ευαίσθητο, όσο και πολύτιμο τομέα της τροφοδοσίας επιχειρήσεων, αγορών και νοικοκυριών με φρέσκα, ποιοτικά και υγιεινά είδη και προϊόντα.

Πως λειτουργεί

Οι μισθωτές (καταστήματα οπωροκηπευτικών, Κρεαταγοράς, Αγοράς Καταναλωτή) της Κεντρικής Λαχαναγοράς του Αγίου Ιωάννη Ρέντη που εντοπίζουν μια ατέλεια ή έχουν κάποια συγκεκριμένη υπόδειξη στο πεδίο της Καθαριότητας, της Συντήρησης και της Φύλαξης στους κοινόχρηστους χώρους της Αγοράς, μπορούν ανά πάσα στιγμή του 24ωρου να το γνωστοποιήσουν στον ΟΚΑΑ ΑΕ:


1. Καλώντας 24h τους ειδικούς εξειδικευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς ανά κατηγορία

2. Στέλνοντας γραπτό μήνυμα
SMS ή φωτογραφικό υλικό

3. Πραγματοποιώντας βιντεοκλήση μέσω των εφαρμογών
Viber, WhatsApp και Skype 


 

Το σύνολο των προαναφερθέντων επιλογών επιτυγχάνεται με τη χρήση smartphone είτε με desktop σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, διευκολύνοντας έτι περαιτέρω τους ενδιαφερόμενους, αυξάνοντας τον βαθμό προσβασιμότητάς τους στην συνολικότερη διαδικασία.


Τονίζεται πως η νέα υπηρεσία άμεσης εξυπηρέτησης «
e-ΟΚΑΑ 24h SERVICES» απευθύνεται σε όλους τους μισθωτές (καταστήματα Οπωροκηπευτικών, Κρεαταγοράς, Αγοράς Καταναλωτή) της Κεντρικής Λαχαναγοράς του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως για κάθε κατηγορία αιτήματος, οι επικοινωνίες δρομολογούνται αποκλειστικά προς την αρμόδια εταιρεία που έχει επιφορτιστεί με τις υπηρεσίες του τομέα συνολικά και κατ’ επέκταση φέρει την υποχρέωση να φροντίζει για την άμεση επίλυση του ζητήματος που τίθεται υπόψη της από την πλευρά των εκμισθωτών του ΟΚΑΑ ΑΕ.

 

Έτσι, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά, ολόκληρο το 24ωρο, και ανάλογα με την ανάγκη που προκύπτει, να καλούν τα εξής νούμερα:

  • Υπηρεσίες Καθαριότητας - KAFSIS:  6949293333
  • Συντήρηση Εγκαταστάσεων - ΜΕΛΚΑΤ: 6944191001
  • Ασφάλεια και Φύλαξη - BRINKS: 6979797839
  • ΟΚΑΑ 24/7: 6983011200

Αμεσότητα, ταχύτητα, ενδιαφέρον, υποστήριξη και επιτόπια επίλυση κάθε προβλήματος!

 

Σύμφωνα με τον κ. Απόστολο Αποστολάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ): «Η νέα διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ εμφορείται από το σκεπτικό της διαρκούς μετεξέλιξης της λειτουργίας, των δομών και της εικόνας των εγκαταστάσεων που διαθέτει σε ολόκληρη την χώρα. Πάντοτε κινούμαστε με γνώμονα την σταδιακή βελτίωση κάθε πτυχής που άπτεται της καθημερινής πρακτικής, προκειμένου να πετύχουμε την συνολικότερη αλλαγή στο “πρόσωπο” μας απέναντι στους εκμισθωτές, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές. Υπό αυτό το πρίσμα σχεδιάσαμε και ξεκινήσαμε την εφαρμογή της νέας υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης «e-ΟΚΑΑ 24h SERVICES». Κατ’ αυτό τον τρόπο βελτιώνουμε αισθητά την εικόνα, την ασφάλεια, την υγιεινή και την εν γένει λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Λαχαναγοράς στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε συμμέτοχους -ουσιαστικά- το σύνολο των εμπλεκομένων stakeholders, οι οποίοι φροντίζουν να μας γνωστοποιούν πιθανές ατέλειες ή υποδείξεις που άπτονται του προαναφερθέντος τρίπτυχου. Αποτέλεσμα, που μας επιτρέπει να παρέχουμε άμεση λύση, επιτόπου και καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου, αποδεικνύοντας εμπράκτως πως νοιαζόμαστε και βρισκόμαστε στο πλευρό των μισθωτών, συνεργατών και πελατών μας!».