O καιρός σήμερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 36.023 ΚΙΛΩΝ ΣΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΓΟΛΕΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9555/17-11-2021

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 36.023 ΚΙΛΩΝ ΣΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΓΟΛΕΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

 

Κωδικός CPV 18937000 – 6

 

 

Προϋπολογισμού 90.058,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., 111.672,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.