O καιρός σήμερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής:

Ο Διευθυντής θα είναι πλήρους απασχόλησης, προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο διάρκειας τριών (3) ετών και θα παρέχει τις υπηρεσίες του καθημερινά στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής (κτίριο Διοίκησης Ο.Κ.Α.Α., εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών επί της οδού Κέννεντυ 1 και Πύργου).

Τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν βρίσκονται στην αναλυτική προκήρυξη στο δικτυακό τόπο του Ο.Κ.Α.Α. (www.okaa.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Διαγωνισμοί => προκήρυξη θέσεων διευθυντών => Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τα καθήκοντα του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.4.1 του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» (ΦΕΚ 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε/14-8-2014), κατατάσσεται δε, στη μισθολογική βαθμίδα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ως άνω Κανονισμού.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 15-06-2022 και ώρα 14:00, με τους ακόλουθους τρόπους: α) αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, β) δια συστημένης επιστολής, γ) ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην διεύθυνση: «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», Άγιος Ιωάννης Ρέντη Αττικής, Κέννεντυ 1  (γραφείο πρωτοκόλλου), δ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δι’ αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@okaa.gr υπόψη κ. Κ. Αλεξανδρή. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο θα ορίσει τριμελή επιτροπή ή εξωτερικό σύμβουλο ενώπιον των οποίων θα κληθούν οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, αφού ενημερωθούν προς τούτο τουλάχιστον προ δύο ημερών.

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στο αντικείμενό του και η επαγγελματική του πείρα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ