O καιρός σήμερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ» / CPV 72312000-5

Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1655/22-02-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.:

διακηρύσσει  ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 23/02/2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  23/02/2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:   31/03/2023 ώρα 10.00π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α.

Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 31/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:  Ι. Τριανταφύλλης

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στη ιστοσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. www.okaa.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ