O καιρός σήμερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.: διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΧΘ/ΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 78.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ     

Αριθ. Πρωτ.: 10712/23-11-2023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 18233

Τηλ. : 210 4821111 εσ. 0107 Ε-MAIL: r.santa@okaa.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10482/23-11-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.: 

διακηρύσσει  ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΧΘ/ΛΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 78.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών        Δημοσίων        Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)         μέσω   της       διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:        24/11/2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:                                                                24/11/2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:          11/01/2024 ώρα 15.00μ.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α.

 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:                                                                                             12 μήνες

Ηλεκτρονική αποσφράγιση:                                 11/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μ.μ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:                                                                           Α. Σάντα

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στη ιστοσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. www.okaa.gr.

 

 

Πλήρες κείμενο διακήρυξης