O καιρός σήμερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦ: Γ. ΝΤΑΛΕΚΟΣ

Τηλ 210 4821 111 Εσωτ: 0106

e-mail: statist@okaa.gr

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 48 21111

     Εσωτ. 0106

 

Ημερομηνία

21/1/2015

Αρ. Πρωτοκ.

307

                                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 18/16-1-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» που έχει την έδρα του στον Άγ. Ι. Ρέντη, οδός Κέννεντυ 1. αποφασίστηκε η προκήρυξη του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως και 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και των κρατήσεων, για διάρκεια σύμβασης δύο ετων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνεται οτην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι 18/02/2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

 

Ο προσφέρων μπορεί να επισκεφθεί τον χώρο της Αγοράς προκειμένου να έχει ιδία αντίληψη κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με την Υπηρεσία Ποιότητας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 19/2/2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία  του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

 Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές, υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους σας .

Και την ένδειξη επί του φακέλου σας :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του έτους 2015

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:……………….

ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου…………………..

 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

H προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΑ Α.Ε (www. Okaa.gr) και αντίγραφα της προκήρυξης θα διατίθενται από τον Οργανισμό (Υπηρεσία Ποιότητας), κατά προς εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση

 Γλώσσα προσφορών ορίζεται η ελληνική.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστραφούν ως μη αποδεκτές

Ο προσφέρων μπορεί να επισκεφθεί τον χώρο της Αγοράς προκειμένου να έχει ιδία αντίληψη κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με την Υπηρεσία Ποιότητας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

        

Όροι και Προυποθέσεις