O καιρός σήμερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΙΟΥ

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΡΟΦ: Γ. ΝΤΑΛΕΚΟΣ
Τηλ 210 4821 111 Εσωτ: 0106
e-mail: statist@okaa.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 48 21111
Εσωτ. 0106
Ημερομηνία
10/2/2015
 Αρ. Πρωτοκ.
684


 


 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 56/9-2-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» που έχει την έδρα του στον Άγ. Ι. Ρέντη, οδός Κέννεντυ 1. αποφασίστηκε η προκήρυξη του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΙΟΥ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους περίπου δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 2.670,00) πλέον Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι 24/02/2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Πρωτόκολλο της Ιχθυόσκαλας Χίου Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

 

 Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές, υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους σας .

Και την ένδειξη επί του φακέλου σας :

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

Οδός Κέννεντυ 1 & Πύργου  Αγ. Ι. Ρέντη τ.κ. 182 33

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του έτους 2015

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου…………………..

 

 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

H προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΑ Α.Ε (www. Okaa.gr)

 

        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣΌροι και Προυποθέσεις