0
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΑΛΙΕΥΜΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΙΛΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 14 84 10 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 0 167,3 6,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 77 840,3 3,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 148 1.007,4 7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 7 54,4 7,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 1 8,4 7,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 5 36,8 6,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 0 3 4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 40 123 9,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 26 215,3 8,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 81 601 1,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 5 29,3 4,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 2.858 18.086,9 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.826 21.336,4 6,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 4 21,4 10,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 476 2.854 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 14 39 9,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 302 2.907,4 7,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πετροσαλούβαρδος 40 227 2,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουγγρί 5 27 1,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 147 857,3 6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 120 501,7 3,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 17 96,5 4,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 2 11 2,4 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 23 135 1,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 34 192,5 27,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 2.039 11.999,7 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 2.528 15.411,5 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καραβίδα Θάλασσας 684 3.274,3 11 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 1.194 7.435,3 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 231 1.241 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 1.254 7.775 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 7 35 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 344 2.959,5 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 63 271 7,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 32 252 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 37 364,3 11,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 43 176,2 13,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 69,9 7,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.232 7.497,4 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 637 2.707,7 16 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 347 3.688 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 18 144,6 11,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 264 1.945 1,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 1 5 1,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 0 1,7 9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 7.257 42.216,1 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 981 5.761 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 12 45 9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 87 539 3,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 3 18 2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 2.732 18.769 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 70 383,5 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 9 38 10,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κολαούζος 2 14 3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 15 89 2,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σολωμός Ατλαντικού 220 1.820,2 10,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 654 4.425,6 7,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 7.358 59.018,6 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 603 4.578,7 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 4.721 36.488,8 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 135 1.595 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 138 1.028,1 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 1.070 7.115,2 10,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 186 1.509,9 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 482 3.693,2 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 3.027 26.840 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοκκάλι 250 1.649,4 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 421 3.108,9 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 46 592,4 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 5 36,8 16,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 53 485 3,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 543 6.135,5 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 727 5.029 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 22 191,8 15,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 39 7.952,9 19,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 283 2.500,4 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 11 66,5 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 34 282 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 113 867,6 13,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 353 1.914,3 14,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 212 1.416,4 9,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 497 1.940 3,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 116 762 4,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 769 5.619 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 71 503,5 9,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 260 2.473,9 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 18 107,5 7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 4 18.572 15,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 0 4.853,4 11,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 1.119 6.376,2 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 30 175 10,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 11 68,5 3,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 4 29,7 7,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 8 38,3 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 34 278,9 12,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 9 50 5,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 16.028 105.343 0,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κεντρόνια 21 128 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 8 40 9,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 6 77,6 12,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 130 896 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 58 179,3 14,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 15 138 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Βάτοι 127 757 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Κεντρόνια 22 125 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 0 2,3 20 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 23 122 6,9 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 197 1.994 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 213 2.075,5 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Παπαλίνα 1 4,6 11 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 12 45,9 14,6 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 4 31 2,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 91 614,2 5,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 2 10,1 12,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 12 55 3,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 20 110 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 8 38,5 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 37 95,8 33,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 0 4 26,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 26,8 7,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κοπάνι 1 16 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 72 971,1 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 4 64 5,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 164 2.079 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 129 1.150 4,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 38 209 6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 1.286 9.521,5 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 2 15,2 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 47 386 2,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 11 21,4 20,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 32 249 2,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γριζοσάφριδο 2 12 1,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φίγι 34 181 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 0 74,8 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 3 36 13,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 2 20 3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 28 152,1 11,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 2 10,1 27,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 5 25 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 1 1,4 13 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 8 88,5 5,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 7 24,4 19,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 199 1.458,7 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 1 13,6 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 300 2.248,2 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 21 292,9 7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 15 114,5 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 7 42 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 22 103 8,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μένουλα 15 90 0,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 7 45 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 0 2 18 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 0 58,5 16,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 8 46 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 5 37 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 7 42 9,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 71 509 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 9 60,2 15,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 0 120,5 13,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 100 966 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σολωμός Ατλαντικού 187 1.826,8 9,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 78 882,5 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 1 107,2 12,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 18 133,1 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 14 111,6 15 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καπόνια 1 3 6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαβογαρίδα 21 153,5 1,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 80 480 0,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 1 6 17 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 1.350 6.852,7 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 7.557 34.673,8 9,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χάνος 29 143,5 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 305 1.310,2 10,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 1.393 8.686 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 353 1.472 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 2.027 11.264,8 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 180 888,1 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φίγι 49 268,6 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 79 450 5,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 71 558,6 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 371 1.985 5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 14.355 84.068,9 3,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 40.972 254.941,7 2,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 6 40 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 3.987 24.629 2,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 1.418 8.360,5 2,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 1.042 7.108 0,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 13.054 129.868,8 1,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 244 2.271 1,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 634 4.422,6 17 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 676 5.378,3 2,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 3.100 28.262 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 657 3.778,6 12,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 746 4.690,1 18,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 125 910,1 3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 179 842,5 4,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 1.344 7.823,7 6,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 1.914 12.696,2 1,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 5.308 30.190,8 3,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 78.097 511.496 1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 34 188,6 4,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 396 2.403,4 5,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 1 3 15 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 112 807,3 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 130 623 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καβούρια 258 1.002 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 3.168 21.950 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 117 659,5 3,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 16 88,9 17,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 0 20.536,4 15 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 66 513,1 5,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 10 60,9 11,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 169 1.482,5 15,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 1 7 1,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 206 1.356,9 1,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 199 951,5 17 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 92 409,9 30,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 623 3.109,7 9,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 221 1.388,8 8,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 42 391,9 9,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κυδώνι 33 593 11,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 34 408,0 8,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 6 72 0,5 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Γυαλιστερή 14 140 9 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γαρίδα 318 1.721 2,4 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Πεσκανδρίτσες 36 158 5,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 8 29,1 10,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 83 548 5,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 3.490 23.826 4,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοκκάλι 147 932,4 6,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 12 75 1,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 453 3.093,6 3,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 91 663 7,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 2 16,5 6,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 23 209,2 12,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 2 13 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 52 304,6 13 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 52 272,9 6,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χειλούδες 3 25 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 67 331 2,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 1 6 6,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 53 343 9,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 2 16,5 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 4 49 26 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 51 344,3 7,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 9 46,2 10,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 150 1.382 1,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 34 294,6 14,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 42 235 1,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 6 45 4,6 Μάρτιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 2.739 27.216,5 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαυροσαύριδο 440 3.456 1,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 1 2,5 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 27 170,5 15,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 95 722 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 94 1.240 1,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 24 132,2 7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 5.190 33.864,5 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 8 62 2,1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 1 6 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 34 292 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 389 3.197,6 7,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 22 210 14,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 177 1.214,2 0,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 83 399,5 10,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 14 54,3 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 31 191 2,1 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Κεντρόνια 23 122 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 5 60,4 13 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 29 209,5 4,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 1 5 8,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 2 13,7 5,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 4 18,8 10 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 12 63,8 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 195 2.333 5,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χειλούδες 2 17 3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 1 10,5 5,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 3 18 3,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 8 63,2 4,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 2 17 8,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ρίκι 19 133 5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 8 25 12,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 2 11,2 2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1 2,7 15,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 5 34 9,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 1 24,5 11,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 7 56 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 210 1.699,5 2,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 3.039 18.682 5,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 2 9 5,4 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Μοσχιός 9 56 1,5 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γοφάρι 3 15,5 8,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 1 8 4,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 4 16,9 8,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 142 869,5 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 80 795,5 0,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 26.011 203.102 1,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 107 477,5 6,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 143 971,9 7,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 27.896 253.143,3 4,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 4.626 40.105,7 1,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 2.178 21.157 0,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 614 4.183,4 6,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 1.937 16.996 2,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 2.503 23.027,3 5,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 7.002 42.324,1 3,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 90 787 3,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 1.643 7.118,2 4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 359 1.861,2 6,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 875 5.281,4 5,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 262 1.313,6 18,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 398 2.598,5 9,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 636 3.206,7 7,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 264 1.336 1,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 83 454,6 9,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φρίσσα 131 2.713 1,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 325 3.051 3,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 5.625 27.487,4 7,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 1.034 5.532,6 3,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 238 1.179,8 8,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 89 464,8 14,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 36 255 16,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 0 18.070,6 14,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 0 1.459 16,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 11 66 9,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 155 722,4 16,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 941 4.878,3 4,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 954 5.245 2,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 75 435,4 7,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 22 115,5 19,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 201 1.444 8,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαυράκι 24 216,9 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 4 26 3,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 17 35,2 21,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 595 3.075,5 3,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 22 132 14,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 18 110,3 4,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 3 12,9 12,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1.036 6.752,1 7,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 163 717,7 3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 99 527 10,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 114 974 1,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 40 204,3 4,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 81 623,1 5,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 13 80 0,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 23 272,9 17,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ταούκι 55 330 2,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 12 43 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 26 183 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 50 279,5 6,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 21 111 8,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καπόνια 6 53 2 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 88 435 8,4 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Βάτοι 177 1.104 1,4 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Χελιδονόψαρο 11 53 8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 5 30 1,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Διάφορα 191 1.873,4 3,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 733 6.032,5 6,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 290 2.471 3,3 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Χταπόδι 40 217 4,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 61 359,2 13,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 44 302 8,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 710 5.743 4,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 1.070 7.224 4,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 516 3.438 4,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 246 1.323 4,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 50 243,1 14,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 424 4.935 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 0 180,5 16,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 3 28 5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 0 74,2 12,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 34 139 7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 1 19 1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 202 1.600,8 5,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 53 336 1,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 143 886,8 8,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 61 533,5 2,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 86 796 0,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τραχούρι 100 777 1,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μένουλα 1 6 3 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λούτσος 1 5 3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κυπρίνος 7 46 2,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 572 4.004 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κέφαλος 2 10 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 10 56 0,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 9 100,5 19,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 2 22 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 2 16 2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 1 7,9 5,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 5 29 0,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 1 9,5 3,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 1 5 3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 4 24 12 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 2 12 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τόνος Κίτρινος 1 8 2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 20 260 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 34 218,4 9,2 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Προσφυγάκι 2 12 3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βλάχος 4 292,9 15 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 2 15 13 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 75 469 3,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 1 2 9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 3 18 3,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 13 92,3 7,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 1 7 5,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 5 32 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 14 105 7,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 3 17 10,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 115 1.016,5 16,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 2 17 3,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 1 5 3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 0 1,5 12,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 5 21 6,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 1 4 1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 4 29 2,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 1 21,2 11,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 7 67 6,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 2 16 8,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 13 68 0,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 6 48 2,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Πεσκανδρίτσες 21 161,4 5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 808 6.089,5 5,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 116 900 1,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 833 5.957,5 2,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 174 1.105,5 2,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 93 642,2 10,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 9 56 5,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 17 201,7 10,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 7 64,3 10,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 54 427,9 7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοπάνι 0 6 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαύρος 38 380 4,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 7 43,5 7,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 0 10 2,3 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 16 62,6 16,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 4 24 0,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 0 1,5 20 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 2 15 9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 1 2 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 10 88,7 2,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 78 686,5 3,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαρδέλα 909 10.174,8 2,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 4.330,4 13,6 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Σαργός 15 50,6 9,2 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Μουρμούρα 2 5,8 5,7 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Βακαλάος 2 11,7 8,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 85 658 2,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τόνος Μακρύπτερος 53 537 8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 1.014 6.581,2 2,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 2.354 15.257,2 1,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 393 1.979,7 10,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 2.322 11.924,8 6,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σολωμός Ατλαντικού 354 4.079,2 8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 15 105 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 10 69,2 4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 132 1.027 1,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 0 13,8 14,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 4 25 3,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάβαρο 1 5 9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 15 92,1 16,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 21 172 12,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 337 1.246,2 8,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 13 32,9 19,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 112 703,5 5,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρα 26 128,5 8,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκυλοψαράκι 1 8 3,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουσμούλι 32 194 1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 25 161,5 6,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 4 12 4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 3 53,2 13,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 23 217 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 23 131 2,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 281 1.693 6,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 39 195 3,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 73 433,4 2,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 48 272,7 6,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 1 4 7,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 2 10 10 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 15 45 10,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γυαλιστερή 1 2 10 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Πετροσαλούβαρδος 10 171,1 7,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 0 8,9 14,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 12 70,9 5,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 13 69 2,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 16 135 15,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 2 10 2,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φρίσσα 41 931 1,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 0 9 11,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 1 6,2 5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 9 101 3,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 43 1.125,2 9,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 85 552 1,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 17 120 3,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 2 24 4,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 2 11,9 5,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κολιός 2 20 3,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 1 65 2,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 1 3 5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 3 30 8,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 1 5 6,5 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαγιάτικο 2 10,3 11,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1 5,5 6,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 1 5 13 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 2 13,5 2,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 2 11 16,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυξινάρι 0 32,6 3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 3 18 9,5 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαρδέλα 63 628 1,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 0 8 0,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 5 47 3,2 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χέλι 1 4 10 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 1 8 1,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 1 0,5 1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1 3 14,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 0 2 4,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 3 15 2,9 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γόπα 1 5 2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 1 2 22,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 1 2 6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 198 1.478,5 1,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 36.546 251.964,4 0,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 213 1.365 7,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 2.413 15.663,5 1,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 113 711 2,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 915 6.022,5 2,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 177 1.013 3,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 103 653 5,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 21 133,8 3,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 96 687 5,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 86 473,5 3,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 87 572,4 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 22 145 3,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 52 398,3 5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 63 473 3,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 20 153,8 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 9 69,2 6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 2 13 5,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 10 58 4,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φίγι 19 158,6 2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 0 2,5 14,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 13.363 123.593,7 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 353 3.018 1,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 28.508 235.440,8 4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 100 825 2,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 323 2.283,9 16,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 3.609 31.324,1 10,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 302 2.243,5 2,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 298 2.141,7 8,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 26 215,9 3,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 260 2.627,4 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 1.329 9.276,9 7,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 595 4.376,2 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 636 3.185,3 14,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 418 2.113,4 15,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 833 4.487,9 10 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 289 1.642,6 6,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 3.948 30.329 0,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 514 3.272,4 3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 2.178 14.389,3 2,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 102 756 3,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 1.509 10.506,6 1,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 69 562,2 6,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 13 68 2,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 667 4.033,2 5,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 0 705,7 10,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 13 114,0 14,3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 30 210 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαβογαρίδα 20 139 1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 2 18 3,2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γόπα 202 1.163 1,5 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Λυθρίνι 45 270 2,4 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γαλέοι 52 260 4,8 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Καλκάνι 125 739 1,4 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κουτσομούρα 47 264,5 6,7 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαύρος 2 10 2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μαρίδα 119 618 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 79 658,7 5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 901 5.812,2 5,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 2.460 13.975 2,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαλάς 56 317 2,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 683 6.440,4 4,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 180 1.258 4,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 127 836 5,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 40 265 8,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κολιός 23 200,5 1,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 154 1.050 2,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 3.609 25.427 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 1.992 13.310 1,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 20 181 11,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 52 289,5 4,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκιός 8 48 1,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 11 66 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 367 3.526 3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 43 196 8,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πετροσαλούβαρδος 6 34 2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 66 578,1 1,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 196 1.140 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 5 33 7,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 458 2.873,8 2,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 538 3.581,2 9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 7 30 7,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 7 51 1,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 60 305 6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 907 4.756 6,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 567 3.657 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 1.516 8.138 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 152 686,7 9,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 17 96 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 68 366,3 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοκκάλι 96 622,5 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 81 507 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 23 165 2,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 51 330 2,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 2 3 8,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 400 2.339 3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κρανιός 7 45,7 6,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 112 611 4,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 439 2.891,5 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 3 6 8,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 263 1.328,2 13,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 852 5.357,1 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 8 47,2 12,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 13 112 1,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 0 1 16 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 183 1.996 2,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 73 497,4 7,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 415 3.479 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 374 3.280 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 93 720,9 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 659 4.786,5 7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 234 1.002,7 12,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 54 344,7 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.236 8.723 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 5.482 55.411,3 1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 347 2.634,4 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 86 623,9 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 164 1.524,9 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 126 885 8,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 717 5.793,4 8,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 483 2.781 3,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Διάφορα 262 2.961,5 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.490 10.154,1 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 355 2.292 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 477 3.497,5 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 4 14,6 8,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 35 201,8 18,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 51 380,7 7,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 80 788,4 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 7 43,5 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 160 1.832 4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 21 146,1 7,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 21 107,2 6,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 0 1.466,9 15,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 110 621,5 7,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 23 150,5 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μελανούρι 7 35 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 313 3.449,5 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 25 187,4 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 5 26 6,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουγγρί 32 197,5 1,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 93 546 9,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1.159 8.887,2 6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 15 91,1 12,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 17 196,6 14,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 11 157,1 11 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 344 2.070,1 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 144 777,5 7,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 14 96,2 15,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 2 10,1 6 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 4 21 16,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 206 1.339,1 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 37 283,4 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Καλαμάρι 37 169 8,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 37 188 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 216 1.263 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 17 60,9 12,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ταούκι 6 37 1,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 762 9.965 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 485 4.290,9 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 145 1.054,7 10,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 38 923,3 2,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 18 268,6 8,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χάνος 58 294,5 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 14 99,5 5,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 4 23,1 10 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 4 26 1,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 26 183,4 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 15 92,5 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 38 158,7 20,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 34 380 10,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 0 172 25 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κεντρόνια 10 106 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 6 96,1 4,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δράκαινες 7 41 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 129 787,8 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σπάρος 3 16 1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγαινα 21 121,6 5,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 1 15,1 6,9 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χταπόδι 23 121 5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μπαλάς 7 41 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 0 8 1,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 10 60 8,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 1 2 8,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 31 195 9,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 1 4,7 2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 1 6 10 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Φαγκρί 2 4 12 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 20 100 4,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 3 19 5,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 12 72 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γαύρος 1 5 4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γύλος 3 18 3,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 265 1.370,5 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρα 10 80 1,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 5 23,3 7,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 7 35 7,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρούνα 2 19 3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 1 11,8 10,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 150 856 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 68 482 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 10 35 11 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκουμπρί 2 12 3,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 5 23 5,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 5 25 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 4 18 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 422 3.845,5 8 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Φρίσσα 1 5 1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 11 53,2 16,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Πέρκα 1 4 4,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 192 1.191,3 0,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 36 232 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 6 75,1 10,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 1 3 5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 7 35 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 30 227,5 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 5 28 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 1 4,5 6,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 1 20,3 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 3 8,1 19,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σμέρνα 2 222 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 10 54 6,2 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 6 42 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 16 111,4 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 2 9,8 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 0 15,1 8,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκαθάρι 4 20 6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 8 40 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 2 7,3 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 5 19,7 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 1 12,3 11,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ρίκι 2 9,5 7,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γύλος 1 3 6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 31 497,3 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 0 10 2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 93 605,5 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ποντίκια 7 57 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυξινάρι 17 246 0,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 4 28,2 24,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 2 8 8,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 0 8,8 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σπάρος 11 68,8 1,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 4 22 4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καπόνια 6 40,8 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 10 108,2 17,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 632 1.869 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πετροσαλούβαρδος 111 643 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 1.643 8.333,6 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 135 681 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 70 414,6 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 37 119,5 10,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 133 663,4 10,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 86 468 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 499 3.013,1 4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 324 1.526,3 8,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 3.771 20.569,4 8,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 243 1.793 2,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 179 582,4 4,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαλάς 242 1.567 1,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 770 5.843,0 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 510 4.056,2 1,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 2.448 20.407,8 2,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 106 876,5 1,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 228 1.504,7 8,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 4.226 41.773,8 8,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.834 21.604,4 7,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 49.782 472.327 1,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 221 1.203 15,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 140 1.018,5 16,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 466 3.852,1 8,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 41 368 3,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 741 5.033,3 7,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 304 2.434 1,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 87 386,2 7,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 31 156,6 21 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 60 322,2 10,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 146 829,3 5,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 519 2.104,7 18,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 2.619 17.970,9 1,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 170 854,1 13,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 15.281 97.117 0,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 1.173 7.350,5 1,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 35 316,1 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυξινάρι 163 1.347,7 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 12 104 15,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 7 33 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φίγι 3 26 2,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 68 1.852 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 0 6.224,6 11,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 315 3.250 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 41 351,7 8,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 92 572,9 3,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 0 2.058 16 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 159 1.014,1 2,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 848 5.451 1,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 776 5.811,6 2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 246 2.091,5 2,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 2 11 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κυπρίνος 16 83,4 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 1 5 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 275 1.643,4 8,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 155 1.437,8 5,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 3 15 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαυράκι 39 288 9,1 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Σκυλοψαράκι 52 296 2 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Βάτοι 229 1.405 1,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 74 591,4 3,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 177 2.007 3,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 22 123 2,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 19 219,5 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 11 65,2 6,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 15 80,5 13,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 761 6.533 4,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 6 35 3,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 2 6,5 10 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 96 604,3 8,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαυροσαύριδο 1 6 5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 193 1.743,7 5,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίχνος 23 144,5 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πίγκες Βραζιλίας 57 394,9 9,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 129 542 8,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 70 626 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 208 2.374 5,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 335 2.579,1 9,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 34 321 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 95 479,6 5,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαρδέλα 17 168 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Πετροσαλούβαρδος 5 53,9 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σμέρνα 5 40 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 2 13,1 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 14 63,8 6,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 529 4.933,8 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 2 6 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 4 20 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 30 65,8 10,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1.256 9.533,6 6,1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 395 2.900,1 5,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 82 691,7 8,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γυαλιστερή 35 269 8,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 16 120 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 17 112,5 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκιός 0 5,1 5,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 67 419 4,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 157 900 3,1 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Διάφορα 1 5 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 48 292 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 135 1.481,8 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 11 71 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 12 137,5 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Αστακός 0 0,9 15 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 23 132,5 2,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 7 42 3,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ταούκι 53 318 2,8 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φίγι 3 15 7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 2 12 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 10 35 14,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 17 107,3 5,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 6 36 5,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 4 25,8 8,7 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 73 411 1,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λίτσα 3 28,9 4,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 3 16,4 9,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 14 60 7,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 1.630 12.209,2 6,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 177 1.292,6 2,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 604 3.548,6 18,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 2.438 25.862 1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 7.875 60.155,8 4,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 219 1.269 9,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 2.279 17.632,5 2,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 1.679 9.739,6 3,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 262 1.446,6 4,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 1.476 10.221,5 1,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 3.268 21.468,5 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 278 1.956 2,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 5.806 38.861,5 1,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 132 794,5 1,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαρδέλα 788 9.309 2,4 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 5 24 2,8 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καπόνια 0 2,5 12 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 3.616 22.376,9 7,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 2.491 13.396,3 9,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 274 1.172,1 10,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 1.281 6.578,6 2,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 1.274 7.850,2 1,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γυαλιστερή 8 18 8,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 89 479,2 6,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κεντρόνια 32 205,5 3,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοκκάλι 103 653,1 6,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 0 3.181,7 13,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 0 623,1 9,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 0 1.097,7 12,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 53 340 3,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 380 2.321,5 3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 9.167 83.243,5 2,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 49 559 3,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 1.148 9.950,1 1,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 212 1.273 1,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 2 9,3 10,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 0 40 8,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 128 700 3,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 496 2.052,5 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 900 7.075,0 2,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 25 91 1,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 61 394 1,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 44 261,9 2,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 668 5.163,3 1,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 2 7,5 2,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 41 211,4 4,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 1.208,6 15,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χριστόψαρο 22 103,8 11 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 32 167 3,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 10 51 14,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 41 223,3 2,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Στρείδι 2 15 10,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοπάνι 5.723 44.519,2 1,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 95 932 2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 654 7.771 2,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 26 142,9 10,6 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Σουπιά 26 108 4,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 9 71 5,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 74 392 2,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ορκύνι 8 75 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 108 836,3 11,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 42 277 5,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 13 93 5,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 245 1.570 12,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 137 1.025 1,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 73 487,3 8,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 698 6.763 1,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 1 5,2 7,5 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Γλώσσα 36 168 6,8 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Ποντίκια 8 40 2,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολαούζος 2 12 14 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 141 852,2 6,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 1 6 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 4 22,4 20,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 28 269,9 9,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 43 357 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 10 77 1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ξιφίας 11 221 8,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 56 368,5 2,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 32 113,3 18,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γωβιοί 6 62 0,8 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Φαγκρί 2 8 11,9 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Συναγρίδα 2 13 15,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Στρείδι 1 5 11 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 70 433 3,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Στρείδι 1 9 6,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαβογαρίδα 16 114 1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 1 6 4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Αχιβάδα 0 4,5 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 1 4,7 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 1 10 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 4 20 13,1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκυλοψαράκι 1 10 0,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 17 96 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 2 9 2,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 1 5,3 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Αχιβάδα 1 5 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 2 16 3,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 2 12 6,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 0 1,9 9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 4 20 11,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 6 40 8,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 9 50 2,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 6 24,2 9,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χελιδονόψαρο 0 10 1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 7 44,4 7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 1 7 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 18 99,6 10,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 2 12 0,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαγιάτικο 168 1.049,1 9,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γωβιοί 18 210 0,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 0 6 10 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 1 10 4,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοπάνι 539 3.789 1,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χάνος 16 150,3 4,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 440 3.940,1 5,9 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μουρμούρα 1 5 10 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 14 83 3,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 2 15 1,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1 6 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 3 23 2 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 11 71 2,5 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Πεσκανδρίτσες 16 98 3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 2 12,1 20,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 0 1 14,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 3 15 8,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 2 18 12,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 1 40 6,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 6 39 7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 0 2,1 28 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαρίδα 2 9 12,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 2 12 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 0 2 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 15 90 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλόγνωμη 6 30 8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 286 2.439,1 9,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 250 2.389,9 10,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 43 335,5 8,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 83 583,8 1,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 12 118,3 10,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 134 880 1,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαβογαρίδα 20 134 1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χέλι 8 59,6 2,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 3 18 2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 37 296,2 5,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 31 238,3 11,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 1 7 4,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χέλι 6 41,5 3,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 3 24 3,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ροφός 1 1,8 7,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 0 2 4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 8 67 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 243 2.124,5 5,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 137 1.070,5 3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 24 182,5 1,8 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Χταπόδι 6 18,2 5,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 7.187 42.920,1 4,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 6 35 3,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 144 856 2,9 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Γάμπαρη 10 28,9 10,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 898 5.895,6 2,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 2.145 12.162,1 5,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 635 3.091,7 2,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 2.655 14.285,6 8,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 227 1.251,5 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 8 64,7 12,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 23 150 3,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 135 878,5 1,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 104 521,3 14,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 0 5 5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 46 285,6 6,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χειλούδες 0 11,9 3,5 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Βλάχος 0 2 5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 176 848,5 2,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 6 33,1 8,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 6 36,1 9,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γριζοσάφριδο 4 32 3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 35 177,7 7,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 3 18,4 3,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κυδώνι 1 6 10,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 3 17 2,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 6 34 10,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 11 72 9,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 52 279,5 11,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 11 109 3,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 938 9.027,5 10,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 9 74 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 4 20,5 5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λαυράκι 1 9,3 6,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 4 32 2,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουγγρί 21 174 2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 1 12,6 11,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 3 2,4 13,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 4 17,3 8,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κοπάνι 5 36 2,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 2 40,4 6,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 5 70,2 20 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυξινάρι 2 12 3,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 10 114 1,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 1 3 4,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 1 3,2 2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 2 10 3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 1 24,4 8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φίγι 1 3 4,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 0 1,5 17 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 0 2,9 3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 2 11,3 10 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 2 22 1,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 2 8 4,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 1 5 8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 21 128 3,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 1 2,4 2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 1 3,5 10 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τόνος Ερυθρός 14 109 2,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 6 38 2,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 2.251 10.790,8 7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 2.797 16.629 4,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 1.378 7.662,7 7,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Διάφορα 601 3.494 1,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουσμούλι 171 1.105 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 1.617 11.609,4 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 1.928 13.922 2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 23 142,7 4,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 65 480 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 0 6,1 11,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1.891 10.233,5 5,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 5.174 33.054,8 1,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 125 1.036,6 7,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 356 2.269 5,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 1.014 8.966 4,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 3.351 29.850,6 5,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 3 17 9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 14 102,9 12,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 281 1.402,5 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 476 3.362 3,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 1.107 9.106,3 3,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 103 804,9 10,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 298 2.134 3,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 915 5.523,5 2,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 4.055 22.618,6 7,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 34 167,7 3,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 1.156 7.616,5 2,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 25 150,2 2,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 156 953 4,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 1.514 8.241 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 0 48,2 11 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 384 2.494,7 4,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 184 651 4,7 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χάνος 63 332 2,2 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαβογαρίδα 46 278 2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χταπόδι 26 136 4,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 248 2.278,8 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 285 1.440,0 21,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 739 2.504 5,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 1 5 5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 9.900 64.097,7 2,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 688 3.521,5 2,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 383 1.795,9 11,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 66 316,4 18,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 204 1.142 6,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 15 62 6,1 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Προσφυγάκι 4 20 5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 9 16 3,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χέλι 5 30,5 4,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 590 3.311 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 11 68 2,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 32 207,4 10,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 498 4.379,6 4,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 9 45 2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μπαλάς 3 14 2,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 10 50 14,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 168 1.437,2 3,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 10 54,2 7,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 18 108 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ποντίκια 20 129 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 33 649,9 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλκάνι 9 209 2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 429 2.555,8 2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 1.785 13.003,3 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 3.292 18.060,9 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 71 433 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 9 40,8 15 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 6 57,5 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 1 2,3 14,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 38 200,1 8,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίτσα 49 334 2,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 1.215 8.763,5 4,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 164 729,3 6,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 33 198 4,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 304 1.496,9 8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 239 1.371,5 3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 196 591,2 5,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 5 10 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 12 64,3 13,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 24 122,3 28,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 1.048 6.526 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 491 3.860,9 6,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 38 186,5 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 78 398,8 11,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 1.331 9.345 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 466 3.227,7 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 26 192,1 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 3 18,5 23,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 1 5 2,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 17 105 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 97 453 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 208 1.434 1,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 243 1.220 6,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 105 612,5 8,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 16 101,1 8,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 22 112,1 8,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουγγρί 20 120 1,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίχνος 11 90,5 4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 1 4 3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 2 17,5 12 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 2.329 10.036 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 3 12,8 6,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 1 4 18,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 22 78 9,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 33 168 7,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 1.438 10.058 1,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χάνος 8 46 0,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 74 855,3 2,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 347 2.782,5 6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 35 396,5 6,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 67 736 3,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 175 1.300,9 11,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 19.291 184.028,5 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 11.795 109.418 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 10.091 95.314,6 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 26.665 229.077,9 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 5.978 47.089,7 6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 2.361 17.470,8 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 82 773,5 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 997 5.991,9 10,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 3.246 21.485,4 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 855 5.903,1 7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 6 50 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 2.336 15.980,8 5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 365 4.133 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 3.961 24.160 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 464 3.655,1 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 3.581 27.901 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 163 1.130 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 17 150,7 11 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 5 40 9,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 107 1.297,5 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 98 711,2 10,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 15 160 3,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 4 37 3,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 14 138,2 18,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.364 15.116 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 0 6,8 13 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 2 10 6,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 80 493,6 1,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 20 101,4 9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 0 8,4 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 110 647,2 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 40 355,7 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 451 4.111 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 9 90 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 13 95,1 11 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γλώσσα 38 168 6,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 10 60 8,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 69 367 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 105 622 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 0 4.150 4,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 13 66 5,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 113 836 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 489 2.940 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χελιδονόψαρο 15 93 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 12 69,5 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 280,7 9,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 196 1.324 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 3 9 10,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 2 10 1,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 9 33 3,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 3 6 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 1 14 5,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 270 2.030 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 11 57 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 2 26 7,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 59 435,7 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 1.363 9.222,4 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 65 488,4 6,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 0 3.333 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 0 340,0 11,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χάνος 13 73 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 27 116,3 8,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 52 289,7 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γόπα 149 849 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 1.534 12.377 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 22 113,7 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 13 78 2,5 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βάτοι 16 98 3,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 8 39,9 13,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 133 465,4 9,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 100 94 2,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 0 1.800 4,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 179 1.733,8 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 108 1.433,2 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 102 1.242,5 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 164 2.441 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Πεσκανδρίτσες 18 140,9 7,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 2 97,7 16,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Πετροσαλούβαρδος 9 134,4 7,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 12 47 19,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 110 664 6,9 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λαυράκι 1 7 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 15 93,7 3,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 18 109,5 17,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 135 880 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιριδίζουσα Πέστροφα 1 3 2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 60 540,5 5,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 303 1.971,5 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 3 11 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χειλούδες 0 2,7 1,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 3 22 12,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τραχούρι 1 4 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 335 2.141,5 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 12 121 4,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 1 3 10,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 1 7 2,4 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 26 154 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 20 83 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 1 6 4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 1 3,5 5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 250 1.680 1,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 8 24 5,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 1 5 3,5 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαρίδα 0 1 16 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 60 705 6,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 13 161,3 7,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 6 27,4 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλκάνι 2 19,7 11 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 2 17,2 9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 5 123 2,7 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαλέοι 2 9 4,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 7 28,5 8,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 4 25 2,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 2 15 0,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 6 49,9 6,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 49 291 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 26 240,5 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 2 14 1,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 5 25 3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χέλι 24 181,5 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 101 718 6,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 4 8,1 7,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 2 9 6,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φίγι 1 35,2 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 69 612,5 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 39 270 1,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 50 350 3,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κολιός 60 427,8 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 29 198,3 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 1 1,4 13,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 4 27 1,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Φαγκρί 2 6 13 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 35 249 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 3 18,5 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 3 12,9 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 4 35,6 16,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 169 1.038 10,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 12 82,9 16,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 1 6,4 9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 6 29,4 36,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 1 6,5 10,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 28 173 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γωβιοί 4 24 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 810 9.778,7 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 90 1.138 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 116 1.188,2 8,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 11 84,8 10,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 19 132,5 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Αχινός 0 201 7,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 1 28,5 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κολιός 1 7 1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 3 18,2 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 1 9,3 17,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 15 116 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 15 98 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 50 307,3 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 2.708 16.666,5 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 3.466 17.212,4 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 12.270 88.102 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 201 1.064,5 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λίχνος 10 63,5 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 1.167 9.082 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 397 2.544,3 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 11 55 9,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σολωμός Ατλαντικού 274 4.054,5 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 200 1.009 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 137 760,9 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 73 418,9 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 232 1.843,9 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 11.672 68.306,4 4,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 4.048 20.524,7 7,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 10.127 59.733,5 6,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 1.128 6.583,2 5,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 561 2.703,4 10,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3.676 21.281,1 3,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 12.097 84.900 1,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 10.077 70.541 0,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καραβίδα Θάλασσας 1.352 6.546,2 9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 1.829 12.762 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 160 913,5 8,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 7.769 59.464,4 7,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 3.702 31.576 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 28.951 252.406,8 4,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 302 3.083,5 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 684 6.321,3 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 3.191 20.519,5 7,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 5.090 35.035 2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 118 759,4 4,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 748 6.144 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 46 324,8 2,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 62 308,5 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 340 1.760,6 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 274 1.393 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολαούζος 1 3,5 8,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 17 85 16,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 2.553 22.277,5 3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 24 118,2 15,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 626 3.430 6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 2.517 12.681 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 710 4.368 1,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 606 3.510,3 4,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 40 221 7,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 30 111 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 122 762 2,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γυαλιστερή 67 1.004,3 9,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 79 548 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 52 252,5 2,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 12 63 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 1 5,5 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 9 50 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 583 3.526 4,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 29 217,5 16,4 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 202 1.257 0,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Βακαλάος 202 1.034 6,4 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 192 885,5 7,6 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Γλώσσα 38 176 6,8 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Ποντίκια 11 66 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 124 889,5 2,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 59 337,2 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 89 539,6 3,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 26 554,6 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 14 78,7 2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 202 1.032,7 13,5 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Γαλέοι 75 385 4,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 2 19 4,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 112 610 9,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 27 169,2 1,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 359 2.373 2,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 249 1.542,1 4,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 34 148 8,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 36 230 3,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 61 320 3,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 7 42 3,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 9 36 31,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 117 1.249,3 4,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 16 68,2 9,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 796 8.859,5 2,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 50 562,4 3,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Πεσκανδρίτσες 18 133,6 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κυδώνι 30 300 12,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 57 495,5 8,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 51 432 2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 10 64,8 15,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 2 4,7 19,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 13 87,9 8,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 11 136,8 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 11 51,1 10,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 41 371 1,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 16 132,8 2,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 2 12 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλκάνι 17 232 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 2 12 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 174 1.353,8 4,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 706 5.301,9 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 558 3.947 0,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 390 2.947,9 3,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 64 439,5 10,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαργάνα 0 4 10,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 30 237,5 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 2 15 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 0 4,2 5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χειλούδες 0 4,8 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 14 74,9 18,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 14 43,3 12,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 16 129 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 6 37,7 17,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 20 127,5 10,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Ερυθρός 92 1.287,5 16,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 3 22 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 4 24,2 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 37 228 7,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 8 32 4,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 9 72,8 7,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 23 154 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 11 69 3,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 1 4,3 12,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 24 163 3,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 6 37 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χέλι 1 12,2 4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 32 72,7 25,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 60 293 13,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 93 553 3,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 2 13 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 2 6,5 13,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 1 6,4 8,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 2 1 10 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 4 13 5,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 43 430 0,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 3 18 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φασί 1 1 10 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 3 18,6 8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 1.609 9.015,5 2,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λίτσα 1 7 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χελιδονόψαρο 2 14,9 6,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 88 471 9,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 116 390 4,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 7.169 53.655,1 6,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 428 3.451,8 8,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 271 1.402,8 11,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 3.162 24.105,7 8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 271 954,2 11,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 206 972,8 9,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 202 1.225 2,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 1.388 7.590,5 6,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 5.355 36.425 1,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 251 1.371 11 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 47 308 2,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 7 38 7,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 16 96 3,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 304 2.227 4,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίχνος 26 156 1,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαβογαρίδα 113 636 1,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 122 916 5,4 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Κολιός 3 20 2,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 513 1.576,1 4,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 2.608 13.445,4 3,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 210 1.167,8 5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 683 3.530 3,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 721 2.035,7 7,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χάβαρο 7 22 9,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 81 348,6 8,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 887 5.208,5 1,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 46 266 3,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 530 1.611,5 6,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 106 675 3,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 38 185 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Ερυθρός 64 1.651,5 16,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 6.622 57.982,9 1,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοπάνι 106 701 1,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 0 336,3 16 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 1.109 5.437,6 2,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 549 3.243 5,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 20 129,5 9,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 423 3.193,5 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 135 675 1,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 3.289 28.429,8 5,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 189 2.055 1,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 40 284,5 3,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 1.446 9.379 10,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 252 1.329 3,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 382,1 12,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 9 33 11 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 24 120,7 10 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 150 794,4 4,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαλάς 232 1.506 1,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 124 745,2 17,2 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Καλαμάρι 11 50 9,2 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 92 568 1,2 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Γόπα 195 1.107 1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 25 248,7 0,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τραχούρι 23 184 1,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 1 5,8 11 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 42 343,5 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 1.900 11.197 1,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 12 65,2 8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 21 162,4 15,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 5 29 3,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 139 712,1 15,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 9 38,5 9,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κολιός 113 1.043 3,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 77 691,2 7,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 21 60 11 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σμέρνα 12 95 2,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 2 6 10 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 6 24,7 9,3 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Φρίσσα 8 35 0,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δράκαινες 8 51 1,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 8 66,7 6,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 9 61 2,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 40 355,4 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 18 112,7 9,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 9 108 2,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 15 75,7 6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 26 148,1 14,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 1 2,7 12 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 1 9 6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 4 20 1,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 5 21,5 2,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γυαλιστερή 12 71 8,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 7 51,5 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 3 38 4,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χτένι 1 4 8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 1 10 2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 6 35,1 6,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 1 3,7 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 3 1,0 15,3 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καπόνια 1 5 10 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 24 200 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρχαρίνος Τεφρός 0 7 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Αστακός 0 1 15 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 1 5 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 1 7 5,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 1 6 5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 144 1.453,5 6,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 14 125,2 6,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 71 497,5 6,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 3 15 7,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 2 18 1,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 19 182,3 8,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ροφός 3 110,7 19,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 13 85 4,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 1 20 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 0 0,5 12 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 3 97 2,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 9 49 5,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 1 1 16 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 1 3,5 19,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 9 69,1 7,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 10 74 1,8 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Συναγρίδα 1 2 15 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γυαλιστερή 0 3 8,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 5 30 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 1 15 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 2 11,8 7,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 16 173,8 17,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 107 1.007 2,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 30 919,2 3,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 147 1.041 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 139 1.095,9 5,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 41 309,4 7,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 15 110 12,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κοπάνι 121 796,5 1,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 145 1.082,4 0,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 121 847,1 2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 1 6 10,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 34 229,1 3,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ποντίκια 4 41 5,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 32 252,5 1,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 38 308,8 10,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 20 168,5 1,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σμέρνα 0 10 1,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2 7,8 8,5 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Χέλια Ζώντα 1 910 9,3 Μάρτιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρα 2 14 10 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 3 25 2,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 8 42,7 10 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κυνηγός 2 5 1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 48 397,4 4,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 82 814 5,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 19 154,5 7,6 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Κέφαλος 17 77,5 5,1 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Σαρδέλα 21 192 3 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Γλώσσα 9 20,5 8,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 351 1.390,5 13,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 64 294,4 4,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 2.345 12.778,4 1,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 8 47 1,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 504 1.518 3,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 0 12,5 11,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 0 8,4 7,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 66 468 6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 1 9 9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 288 1.394,4 7,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 8 70,2 14,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γύλος 10 52 4,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 151 760 3,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ξιφίας 7 63 7,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 0 189,8 8,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 668 3.315 6,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 19 191,1 9,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Αχιβάδα 0 1 12 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκιός 1 8 2,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χάβαρο 2 4 7,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 26 130 10 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 2 11,9 8,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 2 12 4,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κυδώνι 7 20 9,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κολιός 126 1.226 2,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Στρείδι 1 4 2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χάνος 4 24 2,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 5 42 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 547 3.911 3,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 1 8 11,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ρίκι 50 454 4,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 1 2,1 6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 2 11 11,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 2 9 3,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 150 755 2,7 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Μένουλα 1 8 2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 5 10 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αχιβάδα 1 3 11 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 6 44 6 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βάτοι 21 127 2,3 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκυλοψαράκι 9 80 1,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 2 9 3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 1 6 3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 2 9 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 0 1,6 6,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 0 2,8 13,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 2 13 0,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 0 3 10,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μένουλα 1 8,5 1,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 5 150 1,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 16 103,9 14,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 1 0,5 12 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 2.090 12.198 5,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 1.730 7.468,9 4,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2.854 16.057,8 6,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 8.109 48.404,6 5,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 33.016 232.679 1,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 864 4.730,6 4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καραβίδα Θάλασσας 318 1.501 9,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 1.405 8.828,8 6,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 1.661 9.415 2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 5.542 34.706,9 4,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 247 1.859,0 6,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 570 3.965,8 6,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 6 43,9 8,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 107 736,8 2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 339 2.265 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 2 7,5 3,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 270 2.013,4 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 631 4.355,7 7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 19 122 2,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 10 64 1,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 6 49,5 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 30 240 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυξινάρι 121 1.076 1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 5.111 29.624,4 4,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 251 2.268,9 4,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 666 5.612 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 2.594 22.821 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 162 1.196 4,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 76 350,7 13,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 85 851,7 2,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαυροσαύριδο 40 271 0,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 163 1.557 2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 445 3.269,1 10,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 210 1.588,7 4,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 158 1.123,8 6,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 3.186 18.703,6 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 2.861 18.349,2 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 2.042 13.361 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 298 2.501 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 75 706,1 1,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 326 1.948 5,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 28 211,0 14,6 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γάμπαρη 413 2.397,5 1,7 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σκυλοψαράκι 42 228 2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Κολιός 17 92 2,4 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γαρίδα 177 957 2,2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Βακαλάος 312 1.662 6,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 24 130 17 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 551 2.643 3,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 701 5.616 3,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 286 1.560 3,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 1.322 8.133,5 1,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 356 1.784,5 8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 184 1.090,9 4,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 163 1.040,2 5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 314 2.107 2,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 602 3.974 1 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κέφαλος 20 185 1,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 8 68,7 2,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 30 178,2 13,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 154 901,5 7,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 36 264,1 22,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 6 21,9 7,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 5 28,1 6,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 199 992 9,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 2 19,9 5,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 21 168,6 5,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 40 316,2 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 36 341 1,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 9 46,7 16,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 128 839 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 3 14,7 12 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ρίκι 251 1.619,1 3,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Διάφορα 214 1.328 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 423 2.566,4 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαυράκι 118 692,2 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Κεντρόνια 18 106 4,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 40 195 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 137 802,2 3,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 13 63,5 17,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 3 16,6 4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 16 91,2 7,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 185 1.073 2,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 25 170 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 19 152 1,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 30 149 5,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 62 652,5 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 6 51 2,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 33 338,5 0,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 5 30 4,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλκάνι 18 114 0,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 3 13,3 15,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίχνος 20 116 2,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 335 3.092 3,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κοκκάλι 2 16 3,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 212 1.733,0 10,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 3.213 24.089,1 7,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 116 698,5 21,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 7.562 57.837,9 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 1.484 13.437,9 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.508 19.051,3 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 3.048 25.926,5 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 60 542,5 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 79 513,9 6,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1.010 6.423,1 6,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 769 7.504,4 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1.434 11.631,8 15,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 122 728,8 8,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 63 259 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καπόνια 37 353,5 2,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φρίσσα 61 683 1,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 2 44 4,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κοπάνι 0 6 6,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 10 105,5 8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαγιάτικο 60 418 7,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 89 718,6 15,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κεντρόνια 6 36 2,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 39 281,3 4,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 1 5 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πίγκες Βραζιλίας 60 360,4 10,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Καλκάνι 67 341 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 155 741 7,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 32 276,1 13,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 3.293,2 15,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 0 2.121,3 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 2.724 12.869 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 42 267 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 1 4 22 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 201 1.468,4 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 2 20 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ταούκι 200 1.200 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 99 307 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 10 60 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 3 70 6,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 2 9 13 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 29 170 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 167 1.641,4 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 12 80,2 6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 20 182,1 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 16 226 3,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βλάχος 6 38 13 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 138 731,9 10,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 430 3.328,3 6,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 502 3.695 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 307 2.076,2 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 14 117 5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 0 483,5 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 12 48,6 7,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 5 15 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 43 267 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 0 361,3 15,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γαρίδα 298 1.642 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 277 1.566,2 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 12 68 1,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ξιφίας 2 17 12 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Πεσκανδρίτσες 13 105 3,9 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 4 20 2,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 6 37,5 10,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 0 11,8 26,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 1.029 6.867 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 990 12.730 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 56 387,5 3,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 26 197,5 2,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 621 4.071 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 1 6,1 2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 7 46,8 14,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 18 91,7 8,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 6.933,2 13,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 50 285 8,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ροφός 1 187,4 15 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 23 220 5,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 40 192 12,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σουπιά 9 45 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Καπόνια 6 26 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 28 152 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 5 35,8 6,8 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σουπιά 182 846,5 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μοσχιός 8 54 1 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 2 8 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίτσα 5 24 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 29 176 1,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 4 29 4,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 1 6,5 3,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 13 59,4 16,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 1 4,4 16 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 26 131,3 3,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 2 1,8 31,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φίγι 18 105 3,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 1 3,0 10,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 2 6 10,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 4 30 1,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 30 166,3 3,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 1 6 3,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 299 1.809 9,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 2 16,4 5,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 5 28 2,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 2 12,4 13 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαύρος 1 4 2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 26 234 3,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 2 15 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 4 20 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 133 1.390 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 49 485 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιριδίζουσα Πέστροφα 15 96 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 26 202 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 0 7 6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κυπρίνος 9 95 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 172 1.128 0,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 203 1.702,5 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 0 825,1 25,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 10 118,8 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 13 89 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 38 242 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 27 157,5 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 5 38,7 10 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 22 160 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 23 178,4 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Προσφυγάκι 3 16 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοπάνι 3 16 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 6 35 3,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 1 5 3,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 2 16 9,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 159 1.226,4 7,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 37 286 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπι 1 5 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 4 28 1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 85 858,2 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 9 80,9 7,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 4 23,8 7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 2 59 6,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 9 62 5,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 33 186,1 11,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φρίσσα 52 766 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλκάνι 1 5 1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κυδώνι 0 4 9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 511 3.066 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 2 12 13 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πετροσαλούβαρδος 4 31 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 11 69,8 9,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 3 24,1 8,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 682 2.012,2 8,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 3.757 18.435,6 7,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 39.147 297.537 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 4.340 24.501 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαρίδα 610 4.043,8 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 692 3.967,2 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 25 100,5 9,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 218 1.525,3 8,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 3 15 7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τόνος Μακρύπτερος 3 24 0,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 75 373,3 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 40 221,9 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 38 224,4 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 439 2.085,2 5,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 2.874 14.307,2 7,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 4.167 18.043,3 2,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 5.423 31.425,7 3,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 1.197 6.490,5 2,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Διάφορα 250 1.552,5 1,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 1.078 6.667 2,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 8 71 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 1.056 6.237,6 8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 5.166 34.686,8 9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 1.597 11.171,3 8,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 2.726 21.086,5 6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 2.716 26.302 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 8.687 66.459,4 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 686 5.376 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 171 1.311,3 8,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 1 1 12,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1.000 6.768,7 6,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 853 4.476,8 8,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 5.435 51.559 1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 93 457,8 16,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.956 13.947,4 4,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 27 145 3,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.495 14.302 5,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 901 6.061 2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 67 372 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 0 3.292,2 11,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 2.222,6 14,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 71 437,5 6,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 324 1.981 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 340 2.540 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 190 1.140 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 197 1.224,7 5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 60,7 8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 976 8.688,9 2,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 369 3.145,2 5,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 14 75 17,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 192 994,2 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 151 1.053,7 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 12 77 20,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 66 573,7 7,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 28 135 6,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 64 379,7 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χάβαρο 5 50 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 112 621,9 10,2 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 12 62 7,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Κουτσομούρα 382 1.788 6,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Λυθρίνι 40 213 2,8 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 61 286 8,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 17 66,2 4,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 42 234,1 15,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 105 443,5 13,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σφυρίδα 2 28,1 25,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 6 39,6 5,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σπάρος 62 386 2,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 29 6.473,4 10,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 3 15 8,1 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κουτσομούρα 48 250,5 8,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 15 84,7 6,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 299 2.140,4 9,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 8 42 5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 1.255 7.828 5,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 435 2.214,8 15,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 906 8.664,3 2,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 309 1.948 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 76 775 2,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 13 51,8 13,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χελιδονόψαρο 12 75,5 4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 2 6 5,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 8 54 7,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίτσα 4 20 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 264 1.394 1,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαγιάτικο 32 220,8 8,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 38 218 6,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 12 61,6 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 173 1.401 1,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 14 85 1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 37 357,7 6,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 183 1.540,7 10,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ορκύνι 12 124 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 7 57,4 6,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 426 3.170,1 1,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χέλι 19 125,8 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 71 655,5 1,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 6 30 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 35 114,6 15,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στρείδι 54 289 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 91 676,2 6,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 145 889,7 4,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 8 61,5 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 37 205 2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 60 516,6 5,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 2 10 5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 16 198,8 10,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 4 25,8 9,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 6 74,4 3,1 Μάρτιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1.607 15.947,9 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χάνος 19 107 1,1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 26 212 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 16 90 9,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πετροσαλούβαρδος 10 70 1,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 17 66 5,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 16 155,2 8,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φασί 0 3,4 8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 2 6,1 16,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 11 71,3 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 539 6.488 4,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 21 152 6,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 2 12 10 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 3 6,8 7,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 2 12 3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1.575 8.707,5 5,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 11 60 4,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 1 8 4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 9.644 72.924,5 2,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 175 1.048,4 7,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 38.792 383.346,5 1,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 271 2.431 7,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 482 2.555,7 15,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 3.657 35.601,8 8,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 2.548 22.166,6 1,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 253 1.941 9,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 512 2.875,9 12,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 1.006 6.085,8 7,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 1.630 8.192,6 6,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 87.341 558.699,5 1,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 31.838 191.255,8 4,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 11.950 70.755,5 4,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κεντρόνια 60 340,4 2,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Διάφορα 196 1.231 1,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 669 4.202,7 5,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 24 142,7 2,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 78 441,5 3,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 86 589,2 5,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 149 1.257,5 4,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 69 613,8 3,8 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 9 44 4 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαρίδα 15 26 16,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 10 127 1,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 70 457 1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 552 2.967,4 3,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 77 422,5 5,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καβούρια 209 630,8 4,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 1.928 9.828,7 4,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 1 3 5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 236 1.418 3,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 140 796,5 16,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 16 123,1 5,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 8.848,6 13,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ροφός 1 11 19,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 0 1.006,5 33,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 2.116 15.238,8 8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 685 5.843,2 1,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 130 803,4 5,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 37 261 1,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 92 572,5 3,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 90 610,0 2,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 338 1.534 14,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 7 74,1 11,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 154 779,4 4 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαρδέλα 150 1.500 2,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 7 41,5 1,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 2 15,5 1,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 1 6 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 149 1.436,7 1,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυξινάρι 6 102 1,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 2 16 1,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 239 1.694 1,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 23 228,4 1,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 62 298 9,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 88 514,3 3,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 50 239,8 11,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 36 70,5 2,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 210 1.196,9 7,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 184 1.672 3,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 19 160,5 4,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 2 11,3 14,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 2 10 14,6 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 10 49 3,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 169 1.333,5 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 4 14,8 16,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 28 269,7 10,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 3 18 3,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 3 16 3,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χέλι 19 169,9 2 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Καραβίδα Θάλασσας 12 47 9,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 14 87,8 4,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 12 113,5 3,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 392 3.134,3 1,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκάρος 1 5 5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 29 188,7 11,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 213 403,9 19,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 16 232 3,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 9 54 2,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 3 17,9 5,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 1 4 8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 20 155 7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 356 3.389,5 1,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 1 4 5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 0 226,6 14,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 7 34,1 28,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 24 220 3,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 73 375 3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 1 2,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 0 3,6 2,3 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ασπροσάφριδο 1 4 2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 2 16 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 2 11 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 3 13,9 15,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 1 5 5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 18 115,3 10,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 0 4 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 2 13 6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 2 16 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 1 5 4,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 25 137,6 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 1 8 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Τόνος Ερυθρός 1 5 18 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χέλια Ζώντα 1 7,8 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χτένι 1 2 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 3 3,2 14,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 4 32 3,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 8 52,5 1,4 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Ρίκι 2 10 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 31 274 3,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 1 7,5 5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 2 12 5,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 9 48,2 10,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 4 10,3 4,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 16 88 2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 27 177 7,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 2 10,9 7,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 1 5 8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 6 38 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 92 738 2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Στήρα 2 8,1 11,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κολιός 4 38 2,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 3 15 2,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 3 18 6 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 58 304 5,7 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κουτσομούρα 53 277 7,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 15 124,5 1,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 34 408,7 5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 0 4 1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 2 10 4,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκιός 0 1,3 2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 11 64,8 9,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 9 65 8,5 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Φαγκρί 1 3 15 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 0 3 8,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 1.234 12.505,9 1,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 67 679 2,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γύλος 1 6 5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 3.606 26.748,4 1,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 49 375,4 4,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 328 2.526,0 0,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 121 810 10,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 47 321,5 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 18 111,8 8,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 27 200 0,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 8 92,4 11 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 0 23,7 20,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 3 26 4,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 1 6 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 3 22,8 8,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 1 2,5 8,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 1 4,6 25 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 7 111 3,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 9 47 10,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 4 21,5 5,5 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1.350 14.045,5 4,8 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρα 15 45,9 10,3 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Κουτσομούρα 19 95,2 8,8 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Μαρίδα 2 14 3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 1.827 10.734,1 1,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 11 99,4 16,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 22.017 175.299 1,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 56 282 7,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 85 425 3,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Γλυκού Νερού 0 37,5 3,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 22 95 8,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 1 10 11,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 132 812,4 5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 20 111,5 6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 759 3.790,3 1,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ρίκι 54 396,9 5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 690 4.151 4,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 3 14 4,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρούνα 0 32 1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 156 802,9 5,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 228 1.210,6 3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 44 226,4 20,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 5 28,9 4,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 13 79,7 10,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 2 12 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σολωμός Ατλαντικού 241 2.763,9 9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 11 62,5 2,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 156 1.013,8 5,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 3 20 2,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 11 75 3,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 7 31,5 1,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 5 42 2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κυδώνι 1 2 9,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπι 0 3 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 9 41 6,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 1 6 4,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 0 3 8,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 1 3 5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 4 32 10,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 9 78,5 9,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Αστακός 4 50,2 35,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 1 10 1,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 0 0,7 7,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαγιάτικο 5 65,8 6,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 6 36 5,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 28 230 5,6 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 5 21 12 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 61 79,7 12,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 12 64,8 15,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 10 100,3 9,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 1 7 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 4 12 3,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 3 130 3,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 10 88,8 3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 1 5 5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 2 6,5 6,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 67 382,5 7,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 5 35 3,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 1 8 1,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 3 16,2 20,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 5 22 2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 15 144 11 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Καρβούνι 23 115 0,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 650 6.460,5 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 1 5 4,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 2 12 3,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 1 7,5 11 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 3 24 2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 1 2,6 8,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γουρουνοψαρα 0 3,5 7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 1 7 8,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 67 402 3,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκαθάρι 0 1,6 10 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 0 5 13,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 3 45 1,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 1 10 2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 2.201 11.526,4 3,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 24.077 142.045,6 4,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 3.114 19.299,5 1,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 23.410 163.161,5 2,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 1.098 6.801 2,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 29 184 2,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.875 12.901,0 3,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 158 1.248 5,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 181 1.318,1 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 125 847 1,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 333 2.404,3 2,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 15 93 1,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 680 5.072 0,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 11.927 106.968 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 10.767 95.062,6 1,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 964 6.608,7 6,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 4.786 47.569,8 0,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 52 322 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 24 150,2 15,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 201 1.281,2 5,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 198 1.894 3,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 303 2.727 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 25 162,1 6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 58.522 401.073 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 311 1.908 2,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μένουλα 7 56 1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 784 5.823 1,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 304 2.210,9 4,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 151 941,5 7,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 269 1.350 9,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 1.848 12.640 4,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 26 145,6 17,3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 6 83,1 10,6 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γλώσσα 36 155 7,4 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 11 44 9,5 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φίγι 5 29 4,4 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 7 33 5,4 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μοσχιός 9 56 1,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 497 1.930 13,9 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 138 1.342,5 1,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 220 478 7,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 346 1.593 6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 1.262 6.808 4,6 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Ποντίκια 21 114 2,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 241 1.238,7 4,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 176 1.406,6 1,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 2.954 16.327,3 7,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 2.851 14.031 10,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 282 1.104,2 12,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 38 225 1,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 509 3.452,5 2,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.645 9.987,6 4,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 569 3.357 4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 378 2.841 4,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 1.793 10.581 3,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 327 3.059 4,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 32 174 4,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 9 47,8 7,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 4 37,8 12,2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σουπιά 12 80 4,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 122 909 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 1.449 12.515 1,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 76 434,2 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 18 100,7 18 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 2.302 14.475 2,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 10.074 76.543 0,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 327 3.090 4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 374 2.132,5 4,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 16 85,5 17,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 28.974 172.253 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 2.681 15.746,9 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 11.478 66.878,7 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.933 17.014,1 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 20 120 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 52 361,1 5,3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 68 407 1,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σπάρος 105 745 1,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 11 55 2,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 53 302 2,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 1.074 6.032 1,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 159 892 2,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 3.496 25.846 1,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 196 1.550,7 4,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 5 24,5 3,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκάρος 29 179 2,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 1 10,5 13 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μελανούρι 92 629 5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 72 452,2 7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 836 5.310 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 218 1.011,3 8,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 24 131,8 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 6 33 13 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 2 11,5 1,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουσμούλι 122 693 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 968 6.485,2 6,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 265 1.545 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 18 74,8 9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 91 354,0 15,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 4.153 26.048,5 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 76 205,9 17,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 24 282 4,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βλάχος 8 48,8 7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1 3 5,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 15 80 1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 91 539 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 1.437 9.691 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Ερυθρός 42 415 9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 7 41,1 3,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 2.149 9.409 8,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 5.217 27.715,2 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 3 13 7,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 18 186,5 3,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 66 520,1 7,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 22 136 9,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 176 898,4 2,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 161 828,3 7,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 5 11 21,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 6 32,9 16,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 8 39,8 12,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 3 11,5 6,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Πεσκανδρίτσες 21 179,5 4,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 1.953 17.109,1 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 67 438,8 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 1.201 10.671,3 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 1.035 5.658,8 14 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 371 2.560,3 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 5.316 43.784,1 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 390 2.777,5 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 51 393 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 414 3.120 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 0 2.750 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 246 2.043 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 294 2.155,5 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 1.451 12.530,6 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 1.103 8.312 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 452 3.716 9,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 186 1.342,6 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 391 2.819,6 16,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 122 948,9 5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 165 1.518,5 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 14 106,2 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 34 321 6,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 4 46 3,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκαθάρι 1 5 7,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 45 270 7,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 22 123 5,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 658 3.912 3,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 266 1.592 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 175 927,4 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 180 1.458 5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 40 228,3 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 19 116,4 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 803 7.138,3 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 389 2.704,5 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 27 174 10,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 5 32 2,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 4 22 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 42 381,5 10,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 3 441,6 5,2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μαρίδα 121 653 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 28 159 2,5 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 2 9 4,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 0 2.569,3 11,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 233 1.552,5 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 397 2.558,6 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μελανούρι 29 168 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 2 17,3 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ρίκι 772 5.295,5 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 209 1.127 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 23 127,6 17,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 22 160 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 252 1.729,3 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 11 168 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 32 236,6 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 6 73,7 12,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 534 3.831,5 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 1 65 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 13 78,2 11,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 2.381 17.723,7 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 12 70,9 6,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 0 1.373 9,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 176 805,2 11,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρα 149 979 3,8 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 10 37 13,2 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χταπόδι 303 2.829 5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 15 54 9,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκάρος 1 8 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 580 3.772,5 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χάνος 37 164 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Πεσκανδρίτσες 29 127 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 125 780 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 379 1.533 10,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 1 7,4 22 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 3 29 9,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 1 4,2 12 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαργός 4 22 15,2 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γοφάρι 1 5,5 9 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κουτσομούρα 47 265 7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Διάφορα 235 2.285 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 691 6.389,5 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κυπρίνος 3 16,5 2,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 54 314,2 5,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 78 411,3 9,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 69 558 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 12 78 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 6 61,3 11,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 57 301,8 5,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 0 120,9 6,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μυξινάρι 1 5,2 11 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λίχνος 23 122 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 35 286 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 36 376,1 9,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 31 156 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 20 180 1,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 8 131,1 2,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 143 812,2 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 92 605 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 2 39 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 2 14 7,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γωβιοί 4 39 0,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 127 747,7 5,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3 21 4,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 102 850 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 8 50 2,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 25 147 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίτσα 1 6 2,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 5 19,7 4,3 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σφυρίδα 1 5 8 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 1 4 2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λίτσα 2 11 3,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 91 519 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 6 95 5,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 26 135 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 4 32 3 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαρίδα 6 22 14,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 1 5 3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 28 147,2 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 27 223,5 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 97 562 2,9 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γάμπαρη 855 5.120,5 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 6 40 0,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 0 4 13,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 1 6 5,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 4 38,1 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χέλι 4 26 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 2 12 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 34 229 8,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 12 86,3 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 11 71 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 15 94,1 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 0 6 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 31 313,2 7,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γριζοσάφριδο 4 28 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σκουμπρί 1 2 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 9 54,8 9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 100 600 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 10 200 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 26 160 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 35 424 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 1 357,4 4,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 9 70,4 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαργάνα 2 11 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 4 23 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 2 1.296,6 4,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκάρος 1 51,3 6,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 1 4,2 8,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 4 13,6 12,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 18 131,7 13,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαρδέλα 450 4.908 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 1 3,3 12 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 263 2.243,4 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 16 124,5 7,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 1 12 4,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χτένι 0 0,5 23,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Αστακός 0 3 30 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκιός 3 22,6 1,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 9 56 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαρδέλα 14 124 4,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 2 6 8 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλκάνι 1 1 10 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 9 140 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 1 4,1 12 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 2 16 0,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 5.926 34.641,3 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 2.250 11.743,5 8,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 701 3.128,5 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 765 4.195,8 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 844 4.837,7 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 71 413,3 6,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 22 128,5 8,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 171 1.309,2 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 28.300 170.135,4 4,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.617 20.282,9 6,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 3.378 22.170 2,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 668 4.271,3 2,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 3 38 5,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 7.143 53.877,1 5,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1.596 13.838,8 15,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 269 1.762,3 9,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 2.373 18.656,4 3,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 24.154 247.666,8 1,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 5.414 42.573,6 2,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 790 5.746,7 6,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 36 317,3 2,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 796 6.794,5 4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 325 2.552,4 7,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 7.405 49.652,5 1,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 2.358 10.287,9 8,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 1 10 0,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 2.174 13.810 4,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 1.007 5.238,1 7,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 686 2.618,8 14,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 551 3.498,5 2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 6 51,5 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 7 70,8 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρα 20 78,4 12,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 6 33 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 8 48,5 6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουγγρί 16 131 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 7 40 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 132 1.064 0,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 18 297 7,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Καραβίδα Θάλασσας 5 24 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 2 10 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 97 587 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 579 2.961,5 9,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 5.964 56.733 0,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρες Ιχθυοτροφείου 2 12 3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 29 153 4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 26 130 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 41 211,5 9,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 65 488 3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 102 1.307 2,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 12 145,8 9,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 10 81 9,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 5 25 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 17 93,5 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χταπόδι 63 323 5 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Χάνος 56 283 2,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 6 36 6,3 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χταπόδι 508 2.763 5,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 159 834 14,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 76 439,1 6,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 15 45 9,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Μπαλάς 25 151 1,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 528 4.634 4,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 825 4.854 7,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.273 9.951 3,9 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 145 1.419 1,7 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σουπιά 66 499 5,1 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλκάνι 2 6 8,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 596 3.333 4,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 86 478,9 3,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 3 15,5 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 116 1.181 1,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 135 677 1,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 47 188,4 20,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 27 127 5,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 11 62,4 6,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουγγρί 13 75 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 811 4.561 3,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 2 10 4,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 1.288 8.054,3 2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 105 871,1 17,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 8 49 7,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 143 929,2 9,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 111 1.310 1,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 164 1.550 3,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 185 1.815,1 8,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ροφός 8 29,3 20,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Αχινός 18 1.208 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 10 75,7 10 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 2 10 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 22 639,1 3,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 24 190 4,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 11 82,5 3,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 71 493,3 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαργάνα 1 6 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκιός 6 7,9 15,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 1 5,5 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1 6 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 121 789 9,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 436 2.824,9 8,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 4.117 31.030,5 1,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 3.790 28.290,8 1,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 40 316,2 2,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κυδώνι 27 207,9 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 140 1.043,9 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 81 551 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 405 3.088 1,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ποντίκια 50 365 3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 30 202,5 2,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 148 1.090,7 6,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 12 109,4 7,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 90 609,6 9,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 126 1.079,2 9,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λίτσα 0 2 4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 9 51 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 42 331 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 6 62 9,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 3 31,7 4,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 29 164 2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 23 129 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 165 1.678,5 2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 11 81 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 180 1.143,5 5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 18 146 7,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 105 825 2,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 66 392,5 1,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 3 22,8 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χέλι 13 79,3 3,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 1 5 1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 366 2.187 3,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 3 16 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Αστακός 0 1 35 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαβογαρίδα 51 298 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 0 654,8 11,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 8 69,5 9,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 174 1.651,6 8,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυξινάρι 45 322 2,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 272 1.807,5 11,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 776 5.766 1,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 55 363,7 8,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 4.998 25.908,4 6,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.474 20.243,8 7,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 5.356 30.989,9 3,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 4.153 23.688,3 7,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 2.775 16.536 3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 798 4.150,7 9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 1.831 12.687,9 1,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 1.628 10.374,6 5,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 784 4.537 3,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 1.132 7.128,5 1,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 609 2.492,7 14,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 3 17,5 8,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 175 1.068,2 4,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 105 684,5 6,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 242 1.440 5,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 1.320 8.271,7 4,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 33 83 21,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γωβιοί 15 95 2,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 693 4.136 1,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 359 2.900,7 5,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βλάχος 20 519,6 14,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 49 265,4 11,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 1.205 8.164,5 9,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.460 14.283 3,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 64 358 3,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 2.881 19.154 1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 305 1.763 3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 3.339 22.248,7 1,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 173 885,5 9,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 130 881 0,9 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 113 1.606,8 4,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 90 720 3,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 37 206 15,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καραβίδα Θάλασσας 331 1.666,5 9,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαγιάτικο 146 1.422,1 10,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 7 75 5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 650 3.371,9 8,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 24 121 17,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 541 3.433,2 5,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χάνος 43 271,5 1,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 21 114 5,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 23 151,1 7,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ρίκι 300 2.020 2,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 4 9 6,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ροφός 1 25,5 15,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σπάρος 72 499 2 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 19 125,5 3,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 145 854,3 3,2 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 80 800 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 334 2.388,3 2,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 126 706 6,8 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Γαλέοι 62 369 4,7 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Μαρίδα 282 1.555 2,1 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 115 532 7,3 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 54 301 1,9 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 17 70 7,5 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Σκυλοψαράκι 28 155 2,5 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Λυθρίνι 58 321 3,4 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 137 737 1,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίχνος 3 32 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Αστακός 7 65,8 33,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 10 150 2,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 58 458,8 10,3 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Καλκάνι 27 131 2 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Χάνος 55 290 2,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 223 1.836 3,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 104 1.046 4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 173 1.487,3 5,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 482 3.992,2 2,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γωβιοί 36 249 2,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 96 810,5 1,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 342 4.131,6 11,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 2 12 17,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 20 100,1 4,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 122 622,1 26,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 22 274 1,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 45 237 6,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 187 1.289 6,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 18 115,7 15,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 1 6,9 8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 5 10 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 227 2.165 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 5 35,7 10,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Γαύρος 1 2 3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίτσα 14 87,7 2,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 2 9,5 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μένουλα 77 477 0,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 33 201,5 1,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 11 58 7,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 2 10,8 9,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 5 32,8 10,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 62 338,2 22 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κυδώνι 4 23 11,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουγγρί 34 241,5 1,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 12 51,8 2,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Γλυκού Νερού 1 3,5 3,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 13 57,0 6,5 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Αθερίνες 17 105 3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 4 28 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 3 23,5 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χάβαρο 1 5 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 8 39,7 7,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 15 100 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 57 249,3 6,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 2 15 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλόγνωμη 7 30 6,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάβαρο 10 54 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 1 5 5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 2 10 6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 1 5 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 0 10,1 8,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 96 1.010 3,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χτένι 2 2 8,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 3 25 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 1 5 0,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δράκαινες 4 20 3,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 4 11,6 8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 13 70 2,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 6 30,3 2,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 5 24,5 10,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 12 140 1,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ροφός 2 18,4 14,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ροφός 2 24,4 19,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 0 6 10 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 5 101,9 14 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 3 16,5 11 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 2 15 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκυλοψαράκι 1 5 2 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 11 37 10,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γριζοσάφριδο 0 2 5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 13 75 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 0 6,7 8,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 20 160 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 3 40 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 4 30,4 7,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυξινάρι 1 8 4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 234 1.769 2,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.400 9.674,7 4,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 14 101 2,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 233 1.827,9 1,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 669 4.904 1,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 15 149,7 15,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 127 980,2 5,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 26 183,2 2,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 183 1.294,2 2,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σπάρος 80 660 1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 1 6 17 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 1 5,2 7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 10 60 2,4 Μάρτιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Κέφαλος 11 82 7,6 Μάρτιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαυράκι 3 24 7,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 1 6 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 2 12 4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 3 13,5 6,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 3 17 8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 11 66 4,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 1.046 10.623,5 2,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αχιβάδα 3 13 16,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 8 24 11,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 30 204 6 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Μπαρμπούνι 8 20,5 10,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 2 7 5,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 41 213 13,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 41 193 2,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 11.649 72.427,3 2,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 1.764 9.538 10 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 35 173,5 9,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 55 438 5,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 17 108,2 9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 70 393,5 5,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φίγι 17 125,5 2,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 38 219,6 6,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 558 3.077,5 7,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 1.360 6.970 3,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 349 1.437,6 4,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χτένι 0 7 20,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 0 4 7,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 35 200,5 3,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 167 1.023 4,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 72 338,8 3,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φίγι 2 16 3,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 65 467,5 2,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 22 127,8 3,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 61 426 6,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καρβούνι 44 518,8 2,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 2 14 6,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 18 114 3,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 2 30 11,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 0 11,5 9,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 1 5 3,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Ερυθρός 164 1.455,8 16,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σφυρίδα 1 6 5,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 4 24,8 9,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 11 83,3 7,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 3 17 9,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 8 42,2 15,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 2 21 5,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 6 28 9,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοκκάλι 2 12 10 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 4 9,4 4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 1 7,5 1,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 41 195 2,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 2 5,7 14,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κολαούζος 1 5 10 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λαυράκι 1 5 8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 3 16,8 7,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 7 41,1 3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγαινα 1 3 11,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 1 1,9 4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 1 6 17 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 1 2 6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλκάνι 3 17,6 9,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 4 18 13,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 26 202 0,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 52,6 11,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 1 1,0 0,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρες Ιχθυοτροφείου 0 2,4 5,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 10 70,5 2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 149 1.117,5 1,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 1 6 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γύλος 1 4,5 2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκαθάρι 1 11 17,9 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Αστακός 1 2 18 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τόνος Ερυθρός 5 45 6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 1 2 9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 2.689 18.672,3 9,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.074 6.578,8 2,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.175 6.187,8 6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 940 5.959,1 2,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 4.268 24.344,6 3,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 6.419 37.084,0 7,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 19.344 118.911,5 2,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 324 1.723,8 9,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 771 5.499,7 2,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 294 1.739 5,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κοπάνι 7 48 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 88 558,1 1,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 33 271,5 5,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 6 37,6 10,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 26 160 7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 16 106,5 7,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 4 32 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 0 4,5 9,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 1 8,8 11,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 152 1.977,4 1,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 2.740 19.798,8 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 152 1.234,7 7,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 327 1.055,6 12,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 1.361 11.522,3 6,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 6.314 55.541,9 2,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 845 5.327,0 10,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1.692 13.195,5 15,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 773 4.798,6 7,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 1.364 10.531,5 2,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 421 1.957,6 9,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 794 3.342,5 2,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 94 480 2,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 92 659,9 7,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 310 2.391,2 17,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 195 787,2 18,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 11 62 2,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 91 5.185,5 10,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 40 272,2 3 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 136 799 1,6 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 42 225 8,3 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 14 69 3,9 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Καλαμάρι 52 217 7,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 859 6.419,5 10 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σουπιά 49 458 4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 30 178 6,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 1.955 12.833,9 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 99 499 5,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σολωμός Ατλαντικού 249 3.301,6 9,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 499 2.548,5 5,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χελιδονόψαρο 24 143 5,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 142 1.090,0 5,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 108 1.129 1,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 979 10.511 3,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 1.101 6.444 6,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 1.225 4.580,6 8,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 37 201,7 6,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 4 29 3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 174 1.202,2 4,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 258 1.503,5 5,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 533 3.513,9 2,1 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Πεσκανδρίτσες 38 165 5,3 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Βάτοι 78 427 1,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 358 2.676,5 1,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 15 172,3 10,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 141 736 3,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 104 678,7 4,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 1.060 7.453 1,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 18 196,6 14 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 6.032 35.028,4 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 630 3.075,9 5,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 37 255 1,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 868 5.158 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 267 1.780,5 5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 433 2.966,9 3,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 423 2.210,2 3,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 353 2.142,2 2,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 380 2.317,6 4,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 2.250 13.575 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 105 525 4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 10 43,8 21,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 2.793 18.473 1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 195 1.381,5 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 251 810,1 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 5 37 23,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 8 83,1 1,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 1.351 10.241 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φίγι 4 20 3,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 1 3 4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 41 143,1 9,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 3.273 22.009 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 27 162 3,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 96 580 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 129 936,8 1,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 144 1.008 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 12 49,4 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 11 91,5 10,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 81 392,8 11,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 1.992 10.773,3 7,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 10 55,5 2,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 2.503 14.521 2,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 3 17 4,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 2 11,4 10,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπι 1 5 5,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 49 246,5 9,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 42 238,4 6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 709 6.917,4 9,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 908 8.036,8 7,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαρδέλα 345 3.890,5 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 279 1.920,4 12 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 775 4.637,7 9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 698 6.470,7 4,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 121 1.446 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 397 2.332 8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 752 3.564,2 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 1.120 11.300,5 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 1.102 10.902 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 82 334,6 14,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 267 1.768,8 10,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 110 793,3 16,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 3 50 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 161 1.246,2 11,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 35 348,9 10,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 130 807,6 14,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 412 2.190,9 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαγιάτικο 11 76 9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 356 2.711,1 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 163 1.100,6 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 45 214,2 18,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 95 864 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 296 2.642 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Γαλέοι 77 421 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Λυθρίνι 23 130 2,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χελιδονόψαρο 12 60 8,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 177,7 8,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαβογαρίδα 111 618 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 13 68 3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίχνος 15 92 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 7 46 10,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 1 10 11 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 161 1.362,5 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 18 141 2,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 3 19 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 6 36,6 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 3 36,5 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 58 229 5,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 71 558 0,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 38 359 7,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 1 9,6 5,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 24 309,2 7,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 272 1.987,6 5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 449 2.252,7 6,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 62 437,8 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 993 7.283,5 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 117 673,5 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 340 2.132,5 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 5 31 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Κολιός 9 48 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χελιδονόψαρο 16 75 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 105 719 3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 162 1.116,2 1,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 5 19,4 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 98 417 9,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 123 308 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκιός Ιχθυοτροφείου 10 60 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 4 22,4 12,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 2 22,4 4,6 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 18 89 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κυδώνι 0 3,5 4,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 13 73 1,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 2 10 5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 5 40 4,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 28 285 2,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 12 66 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 1 2 12 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 1 3 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 7 40,6 5,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 41 263 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 2 7 11,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 1 5,4 10,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φίγι 0 4 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 2 12 8,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 4 22 3,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 6 75 9,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 13 61,5 17,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 1 4,6 2,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 6 33,5 7,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυξινάρι 1 6 3 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλαμάρι 2 4 8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 17 83,8 17,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 2 46,1 6,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 5 75 5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γωβιοί 4 24 1,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 125 1.263,5 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 14 85 2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 8 46,7 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 20 106,4 18,1 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χριστόψαρο 1 6 10 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 3 17 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 1 6 16 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 2 13 2,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 21 111,7 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 1 1,4 15 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Τσιπούρα 2 12 4,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 42 190 10 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 2 12 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ταούκι 8 51 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 148 1.094,5 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 156 955,6 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 9 56 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 7 103,8 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 6 62 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 10 91 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 15 126 7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαγιάτικο 0 51 9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 2 24,5 14,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 17 99 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 0 7,7 10,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Αστακός 0 121,5 15,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 0 2,9 1,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 24 233 6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπι 11 119,5 6,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κολιός 2 14 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 1 6 2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 6 18,6 15,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 4 26 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 660 3.524,4 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 776 4.730,7 3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 213 1.101,2 10,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 481 2.497 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 808 4.430,3 3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 423 1.935,1 8,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 589 3.774,8 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 402 2.353 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 3.905 26.758,4 8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 2.009 13.327 4,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 2.548 14.364 2,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.720 10.426,9 2,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 2.209 9.427,6 4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 127 799,5 3,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 316 2.241,5 5,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 1.204 7.425,8 5,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 5 58 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 9.116 86.358,5 1,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 649 3.638,7 11,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 15 139 1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 4.407 34.961,6 5,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 674 5.691,6 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 244 2.414,5 1,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 688 4.038,6 3,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 90 445,0 8,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 841 4.932,5 3,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 20 115,1 6,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 435 1.662 10,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 727 4.500,1 2,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 61 267,7 16 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 434 1.275 6,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 19 118 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 23 133 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 72 494,5 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 18 82,4 4,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 203 1.737,9 8,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 75 515,6 3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 1.155 8.770,3 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 6 38,5 1,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουγγρί 97 627 1,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 246 1.079,3 9,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 244 1.385 3 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χριστόψαρο 3 14 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 346 2.036 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κυδώνι 124 492 10,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 17 107 6,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 706 4.272 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάβαρο 5 18 6,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 19 129,3 15,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κεντρόνια 2 14 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 462 2.074,5 7,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 35 182,7 11,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Καπόνια 7 31 4,4 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Καλκάνι 33 156 2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κεντρόνια 40 241,4 2,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 25 157,4 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 12 55 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 55 362 1,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 56 338 3,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 41 229 1,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σμέρνα 2 10 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σουπιά 41 184 4,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 14 83 1,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 15 90,3 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 39 222,1 7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μελανούρι 214 1.265,8 5,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 99 593,6 5,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 14 83 4,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 7 39,5 8,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 9 54,9 16,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 13 106 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 66 604 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ρίκι 899 5.579,8 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 602 5.965,1 3,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 339 2.340 0,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 1.398 16.215 1,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 776 7.309,1 7,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ρίκι 22 203 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 51 298,3 8,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 59 615 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυδώνι 175 973 7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 19 122,7 4,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 2 12 17,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 3 18 2,5 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Παλαμίδα 41 212 4,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 379 4.006 2,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 10 119,7 5,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 7 31 13 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 5.690 33.000 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 3 16,2 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 37 250,2 11,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 13 107,1 12,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 3 19,1 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 30 218,2 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χέλι 20 151,6 1,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 166 1.346,2 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 5 132,8 10,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 20 132,7 10,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 69 422,9 4,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 10 60 3,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 8 76 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 890 8.848,9 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 4 17,9 9,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 21 119,5 4,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 14 110,7 9,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 12 84 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 3 15,4 12,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 0 11,2 7,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 20 132 4,1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 2 13 2,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 1 9,4 8,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 18 132,5 5,6 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαργός 7 31 15,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 548 3.659 2,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 182 906 4,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεταλούδα 1 6,4 5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 4 24 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 0 285,7 14,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 6 40 7,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 12 71,9 6,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 6 37 4,8 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γόπα 5 25 2 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 8 26 16,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 13 74,7 7,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 1.654 10.296,5 3,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 24 136 6,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 615 3.639,8 4,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 24.879 253.863,5 1,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1.491 11.670,3 15,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 129 762,3 12,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 751 5.381,6 1,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 2.881 26.040,3 2,6 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 1.051 7.432,8 8,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 568 4.712,8 1,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 228 1.338 2,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 12.868 85.234 1,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 7.062 46.141,5 1,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 35.586 207.766,5 2,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 73 383 5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 183 1.069 3,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 642 3.411,9 9,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 82 566,5 7,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 848 5.139,8 10,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 621 3.940 1,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 42 158,8 8,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 2 10 9,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 1.272 8.617 3,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 113 571,2 11,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1.052 12.926,2 4,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 1.201 13.716 2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καρβούνι 71 689 2,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μαγιάτικο 2 23,7 7,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 723 5.560,4 3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 489 2.297,8 10,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 36 206 1,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 309 1.533,2 10,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 273 1.281 8,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 0 7,7 16,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πίγκες Βραζιλίας 31 184,6 11,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 326 2.225,3 4,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 6 30 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 39 7,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 0 561,8 14,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 769 5.217 1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουγγρί 103 670,3 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 0 5,3 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 408 2.100 3,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 1.227 9.237,1 3,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 0 281,2 8,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 0 56,9 10,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 59 258,5 5,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 76 423,5 6,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 2.016 12.571,4 3,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 106 677,6 2,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 7 26 6,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 188 909,5 8,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 259 1.122,9 3,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λίχνος 24 140 2,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 60 420 1,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 19 95 1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 78 452,3 17 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 60 312,5 12,2 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Πεσκανδρίτσες 18 80 4,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 29 126,8 4,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 33 180,6 5,1 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 4 22 4,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 3 10 8,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τόνος Μακρύπτερος 1 35 8,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 42 818 6,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 285 2.630,4 8,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 22 267,4 9,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 22 137,6 8,1 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Καπόνια 2 10 4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 13 103 4,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 4 15,6 16 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λίτσα 8 47 2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 239 1.428,6 3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 65 664,1 2,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 107 837,8 5,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 5 34,9 10,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 251 1.906,1 8,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χειλούδες 5 34,5 3,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 10 468 8,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 2 14,7 7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 41 223,8 18,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 176 1.051 4,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκάρος 2 12,8 10 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 4 28 10 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Λαυράκι 6 40 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 1 6 12 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 64 430,4 7,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 3 26 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 1 3 7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαβογαρίδα 5 31 1,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κυδώνι 11 85,5 7,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χάνος 4 35 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 1 11,8 6,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2 11 26,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 5 4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κεντρόνια 7 74 2,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 1 5 2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 3 20 10 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκουμπρί 3 16 5,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 24 74 9,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 8 67,2 8,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 10 43,4 5,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 9 50 2,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 2 12 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 6 58 1,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 95 735 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 11 49 8,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 126 1.406 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 31 353,3 5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 11 53,2 14,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 88 979 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χάνος 12 64,6 5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 0 6,2 7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1.282 15.425,9 4,6 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 5 26,5 5,7 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 2 11 3,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 10 83 1,8 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 12 112 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 33 209,2 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Αστακουδάκια 0 0,6 32,5 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χταπόδι 135 1.155 5,6 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 76 693 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 8 44,9 9,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 10 60 12,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 22 193,3 2,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Κυδώνι 2 14,4 10,7 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαγκέτα 1 5 7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 0 67,5 8,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλκάνι 0 8 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 6 36 34,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κρανιός 3 20 5,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 0 2 1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 1 8 2,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 3 19,3 8,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αχιβάδα 4 60 13 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 0 3,1 15,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 34 168 13 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 4.753 30.140,9 4,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 402 2.968,8 6,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 454 3.330,9 1,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 48 301,5 2,2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 74 469,5 4,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυξινάρι 44 285,5 2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 19 163,8 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 4 34,1 7,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 0 7,8 17,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 1 2,5 4,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 4 32 0,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 6 30,3 11,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 2 12 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 0 5,5 19,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 2 20 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 1 1,6 5,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τόνος Μακρύπτερος 7 35,2 4,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 1 5 13 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 5 21,7 19 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Ασπροσάφριδο 1 3 2,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 154 1.364,2 7,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πετροσαλούβαρδος 246 1.427,5 2,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 4.553 22.887,9 6,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 58 207,3 15,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 810 4.673,2 3,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 1.118 6.230,1 3,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 119 471,8 12,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 686 4.702,5 2,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 83 541,3 5,1 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 1 10 2,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 5 35 3,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 31 178,9 7,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 590 4.296,5 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 4 21,8 10,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 224 1.333 6,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 0 33,6 10,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 272 1.633,1 4,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 29 185,7 18,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 1 8 5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κεντρόνια 45 272 2,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κυδώνι 1 6 13 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 3 24 4,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 12 81,5 1,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 47 294 8,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 3 40 1,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 16 96 3,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 0 20 2,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3 18 2,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 3 9,5 21,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 5 34 3,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φίγι 1 2,5 1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 1 7 1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 22 131,0 9,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 9 74,3 8,2 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 5 28,1 7,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 4 25 5,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 19 198,5 3,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 1 8 1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 20 200 2,2 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αστακός 1 4 16,3 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλαμάρι 1 5 8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 7 42 3,2 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 22 212 4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 1 3,4 17,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 2 9,6 2,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 4 18,1 7,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 1 5,4 5,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 4 24 17 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 5 22,5 5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 1 7 4,3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 0 2 13,3 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαγκέτα 2 10 1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 2 8 1,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 331 1.678,3 6,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 2.440 15.637 3,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 1.383 8.306 9,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 1.436 7.349,4 14 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 106 616,4 4,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 765 5.086 2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 1.282 6.980,5 6,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 131 815 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 118 837,1 4,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 31 207,9 4,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 292 1.971,1 4,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 7 53 11,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 84 664,5 1,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 106 779,4 10,3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 78 564 6,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 0 1 12,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χέλι 17 156 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 7.639 61.946,9 8,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 7.560 75.460,8 1,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 391 2.821,8 10 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 3.213 20.960,6 10,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 627 4.944,7 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 1.715 14.891,3 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 3.636 34.185,9 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 245 2.111,6 3,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 5.399 39.315,7 5,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 172 1.107,7 14,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πίγκες Βραζιλίας 63 336,2 11,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 9.533 55.642 4,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.341 13.052,3 5,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 16 90 2,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 63 410 3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοκκάλι 240 1.772 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 14 165 2,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 129 701 5,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 575 3.653 2,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαυράκι 86 504,2 7,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 166 1.001 5,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 251 1.851,1 10,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 0 21.022,7 13,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 0 1.713,8 14,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 3.393,9 14,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 45 339,5 6,1 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Κουτσομούρα 334 1.588 7 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χταπόδι 311 2.768,5 4,7 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Παλαμίδα 44 221 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 0 313,7 12,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 27 280,5 14,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 57 344,8 10,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 837 2.886 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 256 2.546,4 4,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 1.963 11.809,8 3,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 61 282,1 6,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 619 3.725 3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 693 3.473,2 3,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 277 1.632,2 2,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 326 1.984,1 3,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 302 1.763,3 7,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 2.823 20.298,3 3,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 19 109 6,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 60 313 13,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 200 1.358,5 5,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 254 2.575,5 10,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 414 2.707 2,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.086 8.718,7 3,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 11 64,4 4,4 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αθερίνες 1 6 5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 22 106 8,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 17 179 4,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 235 1.986,5 2,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 24 169,7 5,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 41 202,4 4,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 949 5.510,7 5,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 10 65 2,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 52 322,9 8,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 34 265 7,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 3 19,6 18,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 37 143,4 5,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 75 1.175 6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κεντρόνια 50 237 2,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 6 43,9 8,6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 3 29,6 9,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 10 50 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 28 196,5 5,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 2 13,5 4,4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 16 110 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 84 458,6 22,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 0 363,6 15,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 20 43 8,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 1.671 13.290,1 6,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 835 6.221,7 2,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 1.042 8.128 0,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 206 990 6,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 17 110 5,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 82 444,8 2,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 581 3.479,7 5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 134 806 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκάρος 45 301 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σπάρος 43 303 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 791 5.556 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σκουμπρί 1 4 4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 53 320 3,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 547 2.877,4 8,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 581 1.733,3 16,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 209 1.365,4 2,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 204 1.279,5 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 647 4.126,5 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 3 16 9,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 31 190 3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκάρος 73 484 2,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 2 10 3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 452 2.915,6 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 79 609,5 4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 18 102,5 6,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 8 69,3 6,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 7 42,8 17 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαρίδα 401 2.508 2,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 53 263,2 4,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 71 370,5 6,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 129 947,4 5,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 7 43 5,8 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 20 120 1,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 826 9.592,4 4,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 130 1.391,5 2,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 109 1.022 3,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 7.178 63.901,6 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 2.446 20.435,9 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 605 4.560 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 371 2.185,9 20,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 679 7.770,2 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 3.594 34.806,5 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 136 1.248,6 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 3 25 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 229 2.147,5 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 3 18,8 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 12 85 3,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 1.812 10.897 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 2.091 12.204 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 691 4.598,6 9,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 437 2.491,2 12 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 38 330 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 18 138 5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 8 81 5,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 180 1.226,2 8,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 7 74,1 8,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 12 57 8,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 10 49,7 5,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 20 130,3 10,6 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 1 30,5 7,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 761 7.131,0 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 144 1.440,7 8,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 14 83,9 6,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλκάνι 14 270 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 6 32,3 11,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 20 90,1 11,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαγιάτικο 40 222,2 8,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 583 3.504 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 54 276,3 8,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 4 30 9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 2 6 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 808 4.832,9 5,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαγιάτικο 91 547,1 9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 0 22 4,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 348 2.475 2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 190 1.284,8 5,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 125 1.048,7 1,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαλάς 113 689 2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 41 247,3 8,5 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 26 158 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 295 2.538 2,1 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βάτοι 27 135 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 44 230,5 7,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 25 279 1,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 4 26 2,1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 14 292,2 7,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 4 21,8 9,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 6 8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χριστόψαρο 2 17 12,6 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαβογαρίδα 27 159 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 1 10 1 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μελανούρι 7 39 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκιός 3 2,2 12,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σαργός 4 165,2 14,2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σπάρος 1 6 3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 1 8 2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κυνηγός 0 7,0 6,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεταλούδα 133 874 1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 2 12,7 7,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γριζοσάφριδο 1 6 1,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 10 110 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1 3 9,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 60 559,9 4,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 16 64 7,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 1 3 6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 33 322 2,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μένουλα 7 48 1,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 2 8,6 4,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 1 5 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 1 2,5 9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 33 190,2 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 1 3,4 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 1 6,1 14,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 6 88 3,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 2 41,2 5,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 0 12 2,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 1 4 17,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 2 10 15 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καπόνια 1 5 11,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαυροσαύριδο 165 1.079,7 0,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 4 50,6 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μουρμούρα 3 24 8,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ρίκι 11 108 6,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 1 10 3,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 40 270 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίχνος 11 104 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 110 1.335 6,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 1 3 1,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 1.001 7.250,2 0,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 4 41,6 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 92 593,5 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 83 596,5 5,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 92 744 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 72 437,5 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 2 12 3,5 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλαμάρι 7 38 6,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χάνος 0 6,5 7,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 106 794,5 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 13 106,7 7,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κολιός 0 8 7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ορκύνι 0 4 5,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ροφός 4 25,9 14,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 1 5,5 4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 64 504,3 9,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 1 5 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 5 26,1 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 1 6 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 8 48,4 9,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 30 324 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 4 35 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 2 20,8 10,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 7 115 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 0 12 7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 5 26,2 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 2 8,4 25,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 3 28,2 16,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 52 212 4,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 1.925 10.830 3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 125 725,3 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 559 3.821,5 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 189 898,5 9,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 5 28,4 8,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 23 122,5 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 168 1.004 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 128 639,1 12,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 3.227 19.446,4 4,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 3.599 23.216,3 5,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 5 23 2,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 2.436 15.003,8 2,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 110 626,5 7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 24 151 1,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ροφός 3 16 13,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 115 615,2 7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 1.923 12.004 1,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 379 2.759 1,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 50 546,3 9,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 7 138 9,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 440 3.078,9 4,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 255 1.548,0 18,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 2.871 26.410,6 5,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 195 1.605,8 5,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 34 337,8 2,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 579 5.561,5 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 166 1.719,5 1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 1.608 12.444,4 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 179 1.586,5 0,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 2.791 17.031,3 3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 60 314,7 25,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 446 2.224,6 6,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 61.883 410.752 1,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 1.525 9.328 4,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 102 537,4 4,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 113 791 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 237 1.244,3 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαγιάτικο 104 606,9 7 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 5.584,9 12,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 974 5.852,4 3,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 78 943,0 8,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 0 832,2 9,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 511 3.719,5 2,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 0 829,7 25,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 1.816 11.100 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 78 408,2 7,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 0 1.470,3 11,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 256 1.530 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 291 1.705 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 380 2.085 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 360 1.559,8 11,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Στρείδι 7 113 7,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 160 975,1 7,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 38 220,5 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 218 1.861,0 5,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 49 420,3 11,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 5 10 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Κυδώνι 10 100 9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοκκάλι 33 207 4,5 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Μαρίδα 391 2.226 2,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 16 101,5 3,9 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 7 30,6 14,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 17 102 1,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 132 1.062,8 11,3 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 22 120,5 7,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 9 51 6,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 135 914,7 10,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 17 133 0,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 56 408,5 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουσμούλι 31 198 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μένουλα 12 83 1,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 87 928,5 2,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σπάρος 3 24 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γυαλιστερή 111 574 7,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 58 427,5 6,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 37 172,7 6,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 445 2.670 0,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 16 147 11,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 7 32 8,6 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 14 89,5 2,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χριστόψαρο 6 38 8,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.264 9.243,7 4,5 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 49 597 10,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 1.148 8.770,0 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 106 909,6 7,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 264 2.017,8 6,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 15 139,3 3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 10 184,8 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 31 382,6 7,1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 245 1.497 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 7 91,8 12,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 128 982,2 2,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 4 20 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 95 865,3 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 6 80 12,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 1 6,4 10,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 34 245 1,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 3 9 5,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 17 181,5 1,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Γωβιοί 13 110 1,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολαούζος 1 15 4,7 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 17 96 3,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 41 275,6 5,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 8 66,5 4,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 9 84,5 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 4 1,3 18,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 4 34 2,3 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 8 69,6 12 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 8 64 2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 335 1.959 7,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 39 210 5,8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 3.205 16.021 4,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 52 302 3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 6 35,3 5,4 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 56 383,5 9,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 60 480 0,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 10 53,5 1,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Αστακός 2 18,5 22,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 396 3.843,5 2,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 519 4.624,8 2,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 556 3.597,3 17,1 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 37 249,6 17,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 166 1.733 3,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 2.051 10.385,2 6,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 11.539 69.230,9 5,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 2.342 10.466,7 2,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.602 15.372,8 5,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 402 2.089,7 18,8 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 729 3.770 9,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 1.215 8.045 1,7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 187 786,5 17,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 332 1.477,3 7 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.362 8.172,9 6,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 1.780 7.994 8,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 323 1.342,6 9,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 2.125 12.042 1,9 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 2.236 15.113 1,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 1.454 9.842 1,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 23.973 175.717,5 1 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 10.427 77.107 1,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 470 3.041,5 2,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 35 175 3,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 11 60 8,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 10 50 5,6 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Καραβίδα Θάλασσας 5 25 7,2 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 13 66 3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 3.302 19.332,1 6,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 283 1.581 2,2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 568 2.215,4 14,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 0 4.400 4,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πετροσαλούβαρδος 219 1.225 2 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 122 559,5 4,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 6.095 41.530,9 7,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 0 330,9 13 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαρίδα 704 3.786,7 2,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 1.372 9.109,2 1,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 88 518 5,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 29 187 1,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 11 68,1 5,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 3 19 2,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χάνος 20 119 0,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 11 64 7,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 4.107 25.482,5 7,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φίγι 36 217 2,7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 20 127,5 11,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 28 308 18,1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 367 2.186,1 4,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 363 2.686,3 4,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 216 1.476 1,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 37 214,1 3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1 6 4,5 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρα 52 268,3 8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 69 636,7 1,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 2.519 19.339,7 3,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 29 305,2 3,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 13 39 9,8 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Βακαλάος 166 829 6,3 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 1 4,3 13 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοκκάλι 25 160 3,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 222 2.084,5 1,8 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 513 4.695,5 1,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 305 2.011,4 1,6 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 40 262 2,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Πετροσαλούβαρδος 15 91,2 8,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 347 2.190 4,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 31 183 6,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 44 530 4,3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 5 37 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κεντρόνια 36 176 2,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 14 94 16,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 52 307,4 8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 1 3 6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 177 1.510,4 8,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 30 165 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 5 121 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 15 139,8 3,9 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 50 264 11 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 52 247,8 8,8 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Μοσχιός 2 13 0,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χελιδονόψαρο 5 25 4,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 1 20 1 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 3 24 1,6 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Φαγκρί 0 1,7 15,5 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 10 53 2,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 83 703 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φίγι 1 15 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 2 15 1,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χτένι 5 20 8,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 2 6 7,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 0 49,5 28,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 9 41,4 9,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 11 49 6,1 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 1 6 5,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 2 11,2 16,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1 3,5 15,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 3 10 2,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φασί 2 1,9 13,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 113 1.085,3 3 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 2 47 6,9 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 1 6 0,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαγιάτικο 5 30 11 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μουρμούρα 1 7 5 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 17 4.664,2 19,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 99 871,7 8,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 4 31 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 23 314,1 18,3 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 121 1.037,6 8,6 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Τόνος Ερυθρός 14 67,2 4,2 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαβογαρίδα 38 220 2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυδώνι 2 5,5 1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 53 320 0,9 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 4 28,5 3,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 5 26 9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Λούτσος 7 36 3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 4 28 4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεταλούδα 3 19 1,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 1 7,5 6 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 5 208,4 13 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 1 7,7 5,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 55 329,5 10,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χριστόψαρο 11 70,5 9,5 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 1 1,7 22,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 1 6 16 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 637 5.019,3 6,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 129 776,8 6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 85 683,2 6,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 5 47,3 5,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 7 57,7 1,4 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 10 46,7 14,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 108 911,2 3,4 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Πετροσαλούβαρδος 4 34 2 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 5 37,7 10,9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 1 6,3 13,4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαργάνα 1 6 9,2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 3 18 4,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1 3 8 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 2 11 17,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 5 45,4 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 2 12,6 12 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Χέλια Ζώντα 2 16 2,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 2 18 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φίγι 2 7 5,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 4 14 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 14 98 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Σουπιά 30 179,1 5,2 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Σκορπίνα 0 4 5,5 Απρίλιος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Γοφάρι 7 18,7 6,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 27 294 13,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 730 3.656 5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 825 4.618,1 2,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 19.659 157.583,5 1,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 635 3.655,5 3 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 77 606 1,7 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 124 798,2 5,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 13 65,7 9 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σπάρος 0 8 1,5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 10 72,1 8,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 81 511,5 10,4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καβούρια 143 414,6 4,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαρίδα 376 2.502,3 2,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 1.322 9.816,6 2,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 15 153 4,9 Απρίλιος 2017
ΧΙΟΣ Συναγρίδα 1 1 15 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 305 1.837,7 3,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 3 15,5 11,5 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 40 190,9 2,5 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 1 3 14 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 1 9,7 3,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 38 185 11,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 38 240,9 11 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 5 36 2,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λίχνος 30 146 1,6 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σμέρνα 14 408 2,3 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 10 43,4 7,6 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ροφός 4 29 15,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φίγι 6 35 2,1 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 43 914,5 6,2 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 4 15,8 8,5 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 10 65 2,7 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Ζαργάνα 0 15,6 4,4 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Βλάχος 5 284,6 14,8 Απρίλιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 18 147,5 3,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 56 303 5,4 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λυθρίνι 9 49 3,7 Απρίλιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κέφαλος 1 5 4 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 19 94,9 10,1 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 5 32,5 2,1 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 4 22,7 6,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βλάχος 1 4,2 7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 5 26,7 5,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκιός Ιχθυοτροφείου 2 18 4,8 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 1 8,9 9,7 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μαυροσαύριδο 19 152 0,7 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 2.230 37.171,2 1,4 Απρίλιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπες Ιχθυοτροφείου 1 5 5 Απρίλιος 2017
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 3 18 4,8 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 70 447 2,9 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κατσούλα 0 16,5 17 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 6 31 5,2 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 1 7,2 9,2 Απρίλιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 1 3 11 Απρίλιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 1.772 7.878,1 9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1.643 11.268,2 6,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γόπα 969 6.889,2 1,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 209 1.212,6 2,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 9 46,6 5,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 472 3.527,2 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 107 720,2 6,4 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 5 37,8 7,7 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 3 15 0,8 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 1 6 8,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 13 103 9,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 7.335 55.815,9 5,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοκκάλι 411 2.993,4 4,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 29 317,1 7,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 40 205,5 10,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 584 4.053 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 734 3.242,8 9,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 21.687 148.889 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 3.345 20.078,1 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 9.032 53.125,7 6,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 197 1.258,3 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 317 2.351 3,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 1.259 9.641,9 6,5 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 318 1.905 6,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 8 51 5,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 208 665,8 16,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 0 1.154,9 8,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 136 918 2,3 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 21 274,9 7,2 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 141 653 7,9 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 605 3.628 3,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 346 1.813 5,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 912 4.610,2 6,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 112 673 5,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 588 1.792,7 4,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 26.384 198.278 1,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 520 3.045 3,4 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 1.109 5.191,5 3,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 95 726,7 7,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 55 289,8 15,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 24 119,3 12,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 1.245 8.482,2 4,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 6.894 45.515,5 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 215 1.836,1 5,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 15 100,5 1,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 2 26,3 16,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 409 2.051 3,1 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 28.306 176.172,5 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 2 16 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 71 603,0 15,1 Ιανουάριος 2017
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 130 1.311,6 4,6 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 187 1.048,1 5,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 96 369,9 9,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λίτσα 0 7,4 5,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεταλούδα 23 155 1,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 95 557,6 9,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ταούκι 66 396 2,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 12 93,7 1,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 4 25,5 10,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 134 1.069,2 6 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 20 124 14 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 3.667 21.938,6 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 1 2,5 19 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 13 198 2,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 91 610,9 4,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 557 2.862,8 3,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 0 16,7 8,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 234 1.496 8,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3.416 20.458,7 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 236 1.309 1,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 674 4.063 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 26 118,5 12,5 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 555 3.368 2,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 2 19,1 17,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 341 2.224,5 2,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 123 988,5 2,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 82 499,1 3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 8.105 54.434 1,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 142 849 3,2 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 6 22,7 12,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 20 109,8 16,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 1 4,7 10,4 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 24 139,4 5,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 63 369,8 3,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 12 47,4 14,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 5 42 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 40 255,9 1,6 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 5 17,3 17,2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 984 5.449,9 6,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καβούρια 95 351,9 3,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 1 4,6 11 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.136 7.456 4,6 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 1 5,6 11,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 70 424,6 3,1 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 22 134,1 3,1 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 1 5 4 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γόπα 1.351 15.686 2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 153 1.302,1 7,9 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 1.881 14.874,1 2,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 143 881,5 5,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 125,4 9,8 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 19 133,2 8,5 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 4.913 31.438,5 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 407 2.591,2 9,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 68 495,7 18,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Στήρα 38 192,8 11,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 22 119,8 6,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 277 2.816,0 9,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 260 1.755 3,8 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 178 1.917 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 95 921 1,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3 18 3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κεντρόνια 11 160 2,9 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Κουτσομούρα 282 1.341 6,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Βακαλάος 210 1.121 5,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σκυλοψαράκι 37 204 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 2 15 3 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 0 1.340,2 11,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 155 991,8 3,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 83 556,5 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 343 2.182,5 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουγγρί 46 332 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 149 911,4 5,7 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 3 14 14,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κεντρόνια 76 374,2 1,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 425 3.557,5 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 39 236,6 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 64 461,5 15,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Καπόνια 1 5 2 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 43 180 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 125 1.017,5 9,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 8 65,5 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 17 219 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 54 338,4 4,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 237 1.797,6 6,5 Φεβρουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Πεσκανδρίτσες 35 224 3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 170 1.164 1,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 25 134,9 15,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 232 1.371 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Ποντίκια 15 93 2,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 27 155 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 77 486 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 64 299,7 18,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 4 24 2,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 355 3.559,0 11,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 32 243,1 5,8 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 24 136 4,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 1 6 16 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 85 600 1,1 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 5 22,5 13,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Φίγι 67 382,5 2,8 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 367,0 11,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 3 10 2,3 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γόπα 3 15 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 148 867,5 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 256 1.205 14,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Παλαμίδα 115 736,5 4 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Αστακός 0 4,3 5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 149 1.191,5 2,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 131 811 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 57 331,5 15,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 1 6,4 4,8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 65 325,7 12,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Διάφορα 13 52,5 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 9 53,5 8,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 172 1.026 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μένουλα 2 12 3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 154 1.041,6 12,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 36 188 3,9 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 20 86,5 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 18 76 6 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 46 215,7 7,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 33 87 10,7 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 9 32,3 12,3 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ασπροσάφριδο 8 44 2,3 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 3 11,1 9,7 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 2 4,5 14,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 6 60,5 3,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 18 91 6,5 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 57 266,5 4,3 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 133 741,4 3,2 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 0 67 8 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 10 55,8 8,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 41 132 9,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 220 1.540 2,3 Ιανουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δράκαινες 2 10 1,5 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 0 4.555,9 12,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 10 100 2,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 4 21,5 15,9 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 85 596,9 6,4 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 11 72,5 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 9 51 3,9 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 1 28 4,3 Ιανουάριος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκυλοψαράκι 1 6 3 Ιανουάριος 2017
ΧΙΟΣ Σαργός 1 4 12 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 0 516,8 27,7 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 43 460 2,4 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 7 42 4,4 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 1 3 4,1 Ιανουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 69 483,9 8,2 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 1 3 8,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 4 27 3,7 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 13 114,5 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 4 14,2 14,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 20 114,6 9,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Σαργός 2 16,1 9,8 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 0 33 7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Σκαθάρι 0 7 16,9 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1 5 10 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπι 1 23,9 8,3 Ιανουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 5 29,6 9,3 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Μένουλα 22 165 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 48 599 1,1 Φεβρουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 11 60 1,2 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Βλάχος 0 119 11,7 Ιανουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 0 64,5 8,2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 13 108 1,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 53 525 6,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 1 38 7,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2 12 5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Κολιός 0 30 2 Ιανουάριος 2017
ΠΑΤΡΑ Κοπάνι 13 93,3 2,2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΝΙΑ Γυαλιστερή 0 1 11 Ιανουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1.908 10.394 5,4 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 389 1.393,2 18,8 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 2.302 13.026,5 3,1 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 1.318 8.045,5 4,9 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 7.027 37.252,3 6,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 3.904 23.917,5 1,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 161 763,3 10,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 16 89 3,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 492 3.164,2 4,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 1.060 5.366,2 6,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 664 5.540,7 2,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 511 4.244,5 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 661 3.711,6 11,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 50 383 2,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 53 458,5 7,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 33 248,5 2,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 285 2.703,2 3,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 2.648 18.687,3 3,2 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 6.891 42.701,2 4,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 866 4.629,4 9,8 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 36 212,6 9,4 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 8.510 57.909,5 0,9 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 242 1.100,9 8,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 718 2.487,3 12,3 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 1.247 6.572,0 4,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 287 2.106,3 9,7 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 297 1.798,1 3,9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 30 99 10,6 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 627 4.036 4,5 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 547 3.074 2,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 203,6 10,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 2.864 25.183,4 2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 15 78,1 8,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 20 154,3 1,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 8 50,4 4,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 17 84 1,2 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 427 4.827 3,6 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 134 676 11,3 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 132 3.744,5 4,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 238 2.284,9 8,3 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 1 6,1 15 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γυαλιστερή 100 450 8,9 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 613 3.718 1,8 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Γλυκού Νερού 1 115 4,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 61 267,7 8,7 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 346 2.288,1 2,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 100 1.011 7,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 33 137 8,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 19 184,4 16,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 24 183,7 9,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 17 96 2,1 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 78 450,9 7 Μάρτιος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαβογαρίδα 74 404 1,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Γόπα 171 983 1,5 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 33 591,1 3,2 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Γόπα 71 433 1,5 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 0 577,3 9,6 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 56 298,5 8 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 11 34,5 13,1 Μάρτιος 2017
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Πεσκανδρίτσες 42 256,5 3,5 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 492 3.089 5,8 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 75 864,1 8,9 Μάρτιος 2017
ΧΙΟΣ Καλαμάρι 46 223 7,6 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 69 414 2 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 6 35 11,9 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 118 1.017 3,4 Φεβρουάριος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 1 3 2 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Κεντρόνια 26 134 2,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 60 406 9,5 Φεβρουάριος 2017
ΧΑΛΚΙΔΑ Βλάχος 1 6 4 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Διάφορα 314 3.133,9 2,9 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 135 1.118,2 4,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 14 122 3,3 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 91 316,7 14,6 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 50 261 9,1 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 237 1.379,6 4,2 Μάρτιος 2017
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 4 27,5 4,6 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 78 747,1 8,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 227 1.101,6 9,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 101 599 8,3 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 57 555 1,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 5 45 1,2 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 328 3.880 2,4 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 9 87,4 6,4 Μάρτιος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 1 5 9 Φεβρουάριος 2017
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 1 7 7 Φεβρουάριος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 38 195,5 9,1 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 17 110,5 17 Μάρτιος 2017
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 85 506 3,7 Μάρτιος 2017
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίχνος 7 78 2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Κολιός 53 428,6 1,6 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 162 1.139,1 2 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 11 162,5 9,1 Μάρτιος 2017
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 472 3.341,5 2