0
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΑΛΙΕΥΜΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΙΛΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 289 1.997,9 2 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 102 788,2 2,1 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 32 216 3,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 4.857 17.678 4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 5.876 46.085,9 5,8 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 10.488 62.930,2 2,7 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.596 14.714,2 5,2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.240 7.351,1 3 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 661 3.706,1 5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 311 1.852 2,4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 681 4.109,6 5,9 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δράκαινες 112 651,5 1,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 16 89 2,3 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 217 1.104 7,2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 343 2.035,5 5,2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 22 111,8 18 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 1 8,8 5,5 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 14 68 5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 11 58,7 4,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 1 7 3,5 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 299 1.640 9 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 59 270 5,4 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 3 18,6 8,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3 20 8,4 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 1 4,5 15,5 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 2 10 18 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 3 15 7,4 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αστακός 0 0,9 22 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 2 15,3 5,7 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 56 626,2 5,6 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 77 801,8 4,1 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 1 4 12 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυξινάρι 2 19 1,2 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 0 3,9 10 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λίτσα 2 12 3,8 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Χέλι 1 26 2,5 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 4 22,4 15,7 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 361 3.369 3,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αχιβάδα 3 11 13,4 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 14 73,5 6,4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 28 104,9 8,4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 1 10 1 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ροφός 1 343,6 13,3 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 1.920 13.172 1,9 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 59 315 4,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 915 6.118 1,4 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 97 1.301,3 6,8 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 604 3.426 3,6 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 24 141 3,2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καραβίδα Θάλασσας 3.987 20.683,5 6,4 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρούνα 4 30 4 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 91 696 1,1 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 90 584 1,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3.600 22.028,5 4,2 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 19 126 5,5 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 83 514 4,5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 22 130 1,9 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 2 6,5 15 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κεντρόνια 54 397 2,8 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 24 247,3 10,1 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 20 120 10,9 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Στήρα 1 17 16,3 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 64 699,6 5,9 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 2 28 1,7 Νοέμβριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Σκορπίνα 7 18 4,6 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 8 66 4,5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 1.025 8.965,7 6,6 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 106 908,5 3,1 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1 6 3,4 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 6 13 2,6 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουγγρί 2 10 0,8 Νοέμβριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Μυξινάρι 1 10 2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 47 563 2,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Αστακός 0 83,3 19 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Λίτσα 9 51,5 7,4 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 16 108,8 2,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 1 6 5,5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κολιός 3 84 3,4 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 9 109,5 5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 6 20,6 15,5 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κυνηγός 3 19,4 2,6 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Τραχούρι 4 28 0,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυνηγός 11 52 2,9 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 3 8,5 7,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 10 100 15,2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 593 6.099,5 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 2.089 16.251,2 5,6 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 6 36 5 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 6 39 4 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 3 25 3,6 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 2 10,6 11,1 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 226 1.193,5 3 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 789 3.845,5 10,1 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 503 2.864,1 8,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 2.146 14.842,0 12,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1.547 12.012,3 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 3.814 26.213,9 5,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 559 3.535 5,1 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 3.676 20.667,1 3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 736 5.733,4 2,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοπάνι 68 493 2,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 79 571,3 2,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 212 1.332,3 5,2 Δεκέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φίγι 5 25 3 Νοέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Βάτοι 195 1.550 0,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 1.006 4.877,3 7,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 211 1.690,1 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 18 106,2 6,7 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 123 625 8,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 5.029 34.809,8 4,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 66 428 4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 33 183,2 4,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 14 145 2,2 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 26 178,8 5,3 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 44 323 2,6 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 160 1.213 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 73 433 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.441 11.549,3 4,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 120 6.277,2 9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 432 3.309,5 14,1 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 1.487 10.921 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σφυρίδα 2 8 7,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 1 6 6 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 5 30 3,8 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 44 335 2,2 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 3 15 8,3 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 0 7,1 8,6 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Ρίκι 2 12 4,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 4 12,0 16,3 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 70 339 9,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 0 209,3 12,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κολιός 111 795 1,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 86 627,7 4,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γωβιοί 8 82 2 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 21 98,2 7,6 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 1 2,5 3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 4.249,1 11,6 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 11 124 10,1 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 1 3,1 5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 1 7 3,6 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 2 12 2,5 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 2 10 6,2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 4 24 6,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 0 6 6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 15 135 3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 40 376,9 6,7 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 26 189,1 3,2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σπάρος 1 7 3,6 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 12 66 5,4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βλάχος 5 22 4,1 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Μοσχιός 6 37 1,2 Δεκέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γοφάρι 18 80 6,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 5 28,1 15 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 2 14 14 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 1 6,8 3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 3 17 8,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 14 169 2,3 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κυπρίνος 2 26 1,8 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 22 127,3 8,2 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 3 21,1 7 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 48 480 5,8 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 1.055 5.617 8,7 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 521 2.915 3,9 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 1.701 10.096,3 2,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 2.803 16.824,6 4,7 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 4.062 15.167 3,9 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 583 4.340,3 7,7 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 460 1.400,2 9,2 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γριζοσάφριδο 1 6 8,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 176 999,2 5,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 6.446 38.570 2,7 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 1.428 7.304,4 7,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χέλι 26 134,5 3,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 288 2.033 1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 204 1.224 9,9 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 433 3.119,7 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 57 356,6 5,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Καρβούνι 0 12 3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Πεσκανδρίτσες 0 5 6 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 152 809,6 5,3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 43 430,6 6,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 74 491 5,1 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 1 7 2,2 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Δράκαινες 1 4 8 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 88 628 6,7 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 2 13,8 14,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 15 117 3,1 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 24 192 3 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 453 2.624,5 3 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 110 1.644,8 5,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 11 55 5,8 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 1.019 6.077 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 8 71 4,4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 285 1.599,3 6,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 42 178,2 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.186 6.804,6 5,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 388 3.077 4,1 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 2 7 4,8 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 45 177,9 5,3 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 49 476 3,4 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 0 24 1,4 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 1 5 4,3 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 7 35,5 7,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 17 69,6 6,4 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 319 1.111,5 8,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πορφύρα 1 2 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 33 195,7 12,4 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 5 55 2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Στήρα 3 6,8 18,7 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 5 52 5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 53 535,3 6 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γόπα 40 631 2,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 1 7,3 2,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 689 4.954,5 1,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 156 744,8 6,9 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 417 2.805,5 1,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σολωμός Ατλαντικού 191 2.487,5 7,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 20 110 1,7 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 91 546 10,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 21 215,5 4,9 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 19 262,5 4,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 2 16,5 1,3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 0 186,1 9,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Ερυθρός 4 32 10 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 330 3.344 7 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 3 16 1,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 48 293 6,3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 51 307,9 2,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουγγρί 135 974 2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 13 78 5,6 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 342 2.030 1,6 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 3.399 11,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 68 509 2,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 31 224,5 6,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 28 204,5 5,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 55 421,5 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 4 20 8,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 21 148,5 5,1 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 10 67 4,4 Δεκέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ασπροσάφριδο 5 30 2,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 60 360 8,3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 5 82,5 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ορκύνι 1 8 3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 18 108 2,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 2 13,4 1,8 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 13 67,2 15,3 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 1 7 5,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 4 24 4,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 9 55,6 6,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 25 125 4,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 1 6 5,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 5 10 1,4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 2 16 4,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 6 48 2,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 1 5 8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 144 1.327 7 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 18 90 2,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γύλος 1 6 4,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 10 80 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 6 49 4,3 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 12 93,3 6 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 3 43 6,1 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 0 12 2,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 10 60 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 31 170,9 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 5 34,8 7,4 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 25 146 0,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 8 50,5 8,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 1 12 4,3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 1 5,8 10,5 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1 12 5,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 12 72 1,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 6 47,4 9,6 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 7 65,5 1,3 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 2 7 3,8 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 1 6 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 0 1,5 18,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 1 5,8 10 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 9 47 2,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 6 60 8,3 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 3 17,9 9,4 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 0 7 7,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 2 15 16,9 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 2 10 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2 8 5,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 2 15 3,7 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 31 295 2,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Σαργός 1 5 10 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 36 349 2,3 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 0 10 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 1 4,3 6,1 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 2 2 12,2 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 0 6,5 5,6 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 6 66 7,8 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 3 14 12,9 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 2 13,3 7,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 0 2.000 8,8 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 10 50 4,6 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 1 5 3,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 1 15 4 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 1 5 10 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κυδώνι 1 10 10 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 0 100 0,5 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 3 25 6 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 4 28 4 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιριδίζουσα Πέστροφα 1 2,9 3,3 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 3 30 7,8 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Φαγκρί 1 4 15 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαύρος 1 6 3,5 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Κέφαλος 1 7 2 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 1 5 1 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 0 6 4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 1 6 2,5 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 2 12 3 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 332 1.660 1,2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γύλος 1 6 6,5 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ξιφίας 1 7,1 5 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 1 7 2 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1 6 4,8 Ιανουάριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Τσιπούρα 1 7 5 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γοφάρι 0 12,7 9 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Αστακός 0 5 2 Νοέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Βάτοι 97 982 0,7 Ιούνιος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μυξινάρι 2 7 2 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 1.316 8.927,9 6,5 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 295 2.029 6,5 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 1.893 13.177,5 2,8 Ιανουάριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τσιπούρα 953 7.546 2,4 Ιανουάριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Χειλονάρι 4 26 0,5 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 819 7.004 2,9 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 438 3.789,9 4,3 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φίγι 35 226 2,1 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γοφάρι 24 108 11,1 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλκάνι 7 30 12 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 679 6.964 1,6 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοκκάλι 109 599 6,4 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Βακαλάος 363 2.246 6 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 57 312 8,8 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Γόπα 118 753 1,7 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 107 573,5 8,1 Ιανουάριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Κουτσομούρα 1 1,5 5 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 136 810 10 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 68 670 16,7 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 142 1.262,3 3 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 68 427 2,3 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 159 1.178 4,3 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ρίκι 318 1.980 2,5 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 22 195,7 5,7 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίτσα 6 29 3,4 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 783 6.393,6 8 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 151 2.078,1 5,1 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 123 1.128,8 4,8 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 3.414 30.415,4 7 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 525 5.716,7 3 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 0 16 14,8 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 8 48,7 15,2 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 201 1.694,3 1,2 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 118 668,8 5,2 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 64 469 2,1 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 26 676 9,2 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 20 189,5 5,1 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 35 274,5 4,7 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 111 772,7 12,2 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 13 76 8,5 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκυλοψαράκι 44 483,5 2,2 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 11 90,4 15,1 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 12 104,5 1,8 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 2 15 2,5 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαλάς 2 11 6,1 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκορπίνα 1 6 8 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Βλάχος 3 33 15,4 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ροφός 2 7,1 17,8 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 4 30 4,2 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 6 66 3,7 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 1 3,5 6,5 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 2 18 3,4 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 179 1.407,4 1,2 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 3.226 21.192,8 2,6 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 811 5.153,4 9,1 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 7.467 72.651 1,3 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 5.720 45.712,3 2,6 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 17.327 110.961,5 2,6 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 639 3.347,7 10,8 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 4.091 23.486,0 7,9 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 2.613 14.539,1 5,5 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ταούκι 16 86 4,7 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 22 154,4 10,6 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 21 125 1,5 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 3.387 19.392,7 10,8 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 4.956 48.724,8 7,6 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 72 284,0 16,2 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 4 27,3 10,1 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 724 5.157,7 4 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 847 8.477,5 3,9 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 429 4.304 2,1 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 1 12,4 9,7 Ιανουάριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρα 16 66,2 5,8 Ιανουάριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Κουτσομούρα 83 465,9 8,7 Ιανουάριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Ασπροσάφριδο 4 29 3,7 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ούγαινα 1 17 2,5 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 0 2,0 1 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 299 1.889,3 6,5 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 92 853 3 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 684 5.417,8 0,8 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 21 191,7 7 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 25 142,3 6,2 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 197 3.258 4,7 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 14 147 1,8 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 193 1.510 3,3 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 15 81 4,3 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 2.788 14.098 5,8 Ιανουάριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Χάνος 1 5 3 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βλάχος 27 143,3 3,7 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεταλούδα 223 1.940 1 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 343 2.322,9 2,4 Ιανουάριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Καβούρια 2 15 3 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 84 788 3,8 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 121 1.206 1,6 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 188 1.406,6 3,8 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 42 162,2 16,2 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 5 30 4,1 Ιανουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σαργός 0 182,8 13,9 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 879 5.320,1 3 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 469 4.743,1 5,3 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 77 426,6 12,6 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαργός 1 3 18 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Παλαμίδα 1 8 5 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 261 1.699,6 6,1 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μένουλα 1 6 1 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 26 160 1,9 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 2 7,9 9,3 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαρδέλα 393 3.498 1,8 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μουρμούρα 20 131,5 6,3 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 7 61 4 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 7 46,7 7,2 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 2 24 2 Ιανουάριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Μένουλα 1 8 2,5 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 1 6 6 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 1 14 4,8 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ζαργάνα 0 5 2 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 220 1.291,4 7,1 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 1 9 4,5 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 23 186,5 2,2 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 8 48 1,9 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 9 44,4 12 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 64 529,6 2,9 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γύλος 5 25 2,7 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 1 6 8,5 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 41 206,8 12,6 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 1 6 10 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 1 7 4,3 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαργός 1 8,1 9,5 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 14 169,5 3,9 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3.237 21.117 4,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 1.435 9.858 2,3 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουγγρί 99 824,5 1,6 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 16 83 14,2 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κυπρίνος 6 102,2 2,9 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 146 928,2 7,4 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 137 847,5 5,5 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 445 3.177,6 5,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 629 3.612 3,8 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 5 53 4,1 Ιανουάριος 2014
ΧΙΟΣ Γόπα 143 896 1,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΙΟΣ Βακαλάος 319 1.892 6,5 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 12 45 4,7 Ιανουάριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Γόπα 2 18 1 Ιανουάριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Λαυράκι 2 17 6 Ιανουάριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Μαυροσαύριδο 2 20 1 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 967 5.792 6,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 24 138 5,2 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 74 837,5 9,3 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 200 1.801,2 3,8 Φεβρουάριος 2014
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 52 323 2,5 Φεβρουάριος 2014
ΧΙΟΣ Καλκάνι 247 1.802 1,5 Φεβρουάριος 2014
ΧΙΟΣ Χταπόδι 37 251 4,4 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 18 102 8,4 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 136 1.197,2 3,2 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 74 577 3,2 Φεβρουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 39 153 13,1 Φεβρουάριος 2014
ΧΙΟΣ Ξιφίας 35 364 7,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 0 7,4 11,8 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 113 905,5 4,6 Φεβρουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 1 5 4,3 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σουπιά 2 16,5 3,5 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 8 71,3 11,6 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 1.353 6.849,7 6,4 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 1.017 7.753,7 6,7 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 805 7.470,6 5,1 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1.601 8.700,5 6,3 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 3.845 26.626,2 3,1 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 723 5.034,2 7,3 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γόπα 787 7.764,5 2 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 360 2.163 4,1 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 198 1.592,2 5,9 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.497 19.858 8 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 12.781 76.576,5 3,1 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 3.206 23.862,1 4,9 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τόνος Μακρύπτερος 417 2.653 2,9 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 60 383,8 9,1 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 648 3.701,5 4,8 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 31 285,4 17,6 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 4.105 24.650 2,5 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 110 1.171 2,1 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 20 147 7,1 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 107 1.199,8 2,5 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 10 72 1,5 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκορπίνα 2 10,5 12,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 800 9.074 5,7 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 0 2,1 8,6 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 1.036 4.928,1 3,4 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 7 59,6 10,3 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 608 3.929,5 7,7 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μυξινάρι 2 9,5 3,5 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 205 1.364,7 5,1 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Χέλι 3 20 4,1 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 775 4.495 3 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 121 1.229,8 6,6 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 173 2.708,3 2,9 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 72 458,5 4,6 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 2.151 12.558,1 6,3 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 29 180 3 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιριδίζουσα Πέστροφα 102 879,5 3,1 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 107 649 6,9 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 4 41,9 12,3 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 75 352 13,4 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 2 20 6 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 27 141,8 2,7 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 12 101,5 6,9 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 1 13 4 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 15 96,5 3,6 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 1.864 9.855,3 4,9 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 2 9 1,5 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 414 4.727,3 3,1 Φεβρουάριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Χταπόδι 2 8 3 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 2 21 6,2 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 1 2 8 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 7 42,5 5,5 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 33 330 1,9 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 0 8.500 4,2 Φεβρουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκουμπρί 4 20,5 7,2 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 38 353,1 7,6 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 1 2,4 10 Ιανουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σπάρος 2 17 2 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 4 40,4 3,3 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 12 102,5 2 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 2 12 6 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 46 426,5 8,5 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 74 433,5 7,4 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 13 72,9 13,2 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 237 1.451 1,1 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 0 314 10 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοκκάλι 89 561,5 8,1 Φεβρουάριος 2014
ΧΙΟΣ Κεντρόνια 12 73 3,4 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 16 120,7 1,8 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 2 12 2,9 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 0 3 9 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 25 132,8 3,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σαργός 10 36,8 10,6 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 2 14 2 Ιανουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 9 59 1,5 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 13 60,4 5,6 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 4 35,4 2,9 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γόπα 2 12 1,4 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 1 6,7 8,5 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 11 44,1 10 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 52 297,3 2,9 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 8 60,1 20,1 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 1 5 1 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 4 27 2,9 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 423 2.701,5 3,9 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 5 30 1,3 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 0 2,5 7,7 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 0 4 3,2 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 4 38,4 5,3 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 0 20,3 26,5 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 1 3 4,5 Ιανουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 81 860,5 3,2 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Αχιβάδα 5 48 7,5 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 150 900 1,8 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 55 342 1,5 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 2 16,3 12,7 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 7 45,2 5,8 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 6 60 3,4 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 5 25 5,1 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 3 16 9,7 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 17 150,7 9 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 33 180 1 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σαργός 0 491,9 11,1 Ιανουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 8 80 11,5 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 4 7,9 20 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 487 3.632 2,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 10 55,5 7,1 Μάρτιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χταπόδι 1.336 13.732 3,9 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Στρείδι 5 38 6,7 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 21 325 4,6 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 184 1.526,5 0,9 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 118 1.141,4 4,2 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 797 5.596,5 1,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 54 357 2,9 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 2 16 3,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 58 381,9 5,7 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 3 30 20,7 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κυδώνι 42 370 7,6 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 10 4,7 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 11 117,8 11,6 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυδώνι 74 290 9,5 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 176 1.546,4 2,6 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 3 21 4,6 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Στήρα 0 2,1 13,5 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 44 189,5 6,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στρείδι 19 81 6,9 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 2 12 8,9 Φεβρουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κουτσομούρα 212 1.213 10,3 Μάρτιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλαμάρι 22 111,5 9,7 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 1 6 3,4 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 11 70 2 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 23 219,6 2,4 Μάρτιος 2014
ΧΙΟΣ Χελιδονόψαρο 22 119 8,2 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλόγνωμη 3 30 7,7 Μάρτιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βάτοι 59 386,5 3,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 338 1.715 8,7 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 1 6 3,4 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γουλιανός 1 9 2 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαγιάτικο 2 18 5,9 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 2 12 8 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 7.705 46.570,2 5,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 3.743 21.233,7 4,2 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 657 4.994,0 3 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τόνος Μακρύπτερος 194 1.384,5 2,6 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 974 6.511 3,6 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 5.481 30.900,3 3,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 532 2.882,2 5,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 1.377 6.877 8,4 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 1.419 8.853,4 1,3 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 486 2.374,8 13,7 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 1.683 10.851 1,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 223 1.392 2,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στρείδι 43 178 5,8 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 77 546 4,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 1 12 2,2 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 222 1.552 2,2 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 0 1 1 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 135 742,3 6,2 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Πετροσαλούβαρδος 312 1.986,5 2 Μάρτιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Σφυρίδα 7 79,8 15,2 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 5 27 6,3 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Στρείδι 1 6 9 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 4 37 4,1 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 0 1 1 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κολιός 82 677,2 4,1 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 21 116 8,7 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κεντρόνια 1 6 6,5 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 10 63,9 16,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 213 1.558,2 3,9 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 3 18 3,5 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γουρουνοψαρα 2 12 10 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 17 152,8 4,6 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 75 1.100 9,3 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 1 5 8,5 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κεντρόνια 65 370 2,5 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 11 296 4,3 Μάρτιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 18 108 3,8 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 28 197,1 3,3 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 322 2.555 8,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 28 159 9 Μάρτιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 4 45,5 4,5 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 3 19,4 6,2 Μάρτιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Θράψαλο Βυθού 1 54 1,7 Μάρτιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Στήρα 1 5,3 12,3 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 1 9 9 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 2 15,5 4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 1 8,2 15 Φεβρουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κέφαλος 12 99,5 3,1 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 7 70 2,5 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 10 60 8,1 Μάρτιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Ασπροσάφριδο 1 5 1,9 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γόπα 27 330,8 3,1 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 489 3.913,5 6,6 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 8.875 63.028,3 7,8 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 47 258,4 13,4 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 943 7.497,5 1,9 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 403 2.756,2 2,6 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 10.273 69.804,2 2 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 524 3.254,7 3,7 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 7.162 48.641 0,7 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 2.567 13.643,8 5,8 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 21 185,2 6,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 40 251,5 2,2 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 1.245 8.427 2,8 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 24 163,8 6,1 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 77 486 3,6 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 15 47,5 5,7 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Τραχούρι 2 12 3 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 26 182,2 2,3 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 9 49 4,6 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 6 53,8 2,7 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 93 572 5,8 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 60 591 2,9 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 140 840 0,8 Φεβρουάριος 2014
ΧΙΟΣ Ζαβογαρίδα 3 13 2,4 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αχιβάδα 9 31 6,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 35 187,5 3,9 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 478 2.227,3 12,1 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 1 6,2 4,5 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 4 16 7,5 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 5 39,2 4 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 173 1.213 2,8 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 12 74 4,8 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 201 1.078,3 8,7 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 4 32 1,7 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βλάχος 1 12 7,8 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολαούζος 6 34,8 2,9 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 1 1 3 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 1 6 10,4 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 5 30 2,5 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1.753 14.922,2 5 Μάιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 19 130 2,4 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1 6 4,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 2 27 7,1 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 1 3 8 Φεβρουάριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 10 85,9 9,6 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 985 7.734 1,2 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Πεταλούδα 6 25 7 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 2 18 6,7 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 687 4.122 1,8 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κοπάνι 0 3,6 4 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Στήρα 1 5 13 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκυλοψαράκι 33 309 1,8 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 2 15 2,7 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 12 66,8 11,7 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 895 4.720,7 8,6 Απρίλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λούτσος 4 17 4,8 Μάρτιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καπόνια 7 27 11,3 Μάρτιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Συναγρίδα 1 2 18 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 5 25 7,6 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 297 1.578,8 7,8 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 7 37 5,6 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 1 4 9 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 240 1.400 1,2 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 11 54 23 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 1.058 7.470,5 2,4 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 110 765,6 2 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 92 553,1 3,1 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 1 6 1 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1 6 9 Μάρτιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Λυθρίνι 2 10 2 Μάρτιος 2014
ΧΙΟΣ Γυαλιστερή 110 570 8,1 Μάρτιος 2014
ΧΙΟΣ Κυδώνι 76 390 8,1 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 1.078 8.994,2 4 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 506 4.195,5 2,4 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 239 1.875,5 2,4 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 416 2.757,3 8,7 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 1.749 11.359,5 1,6 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χτένι 1 5 2 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 24 257,5 13,1 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 80 449 1,8 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 510 3.543,5 2,2 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 960 6.140 6,1 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 325 2.514 1,8 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 1 7 5,5 Μάρτιος 2014
ΧΙΟΣ Γλώσσα 60 293 7,6 Απρίλιος 2014
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 66 439 1,9 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 340 3.400 3,5 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 1 19,8 5,9 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 2 6,9 22 Μάρτιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 7 30,3 9,8 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 1 4,5 14 Μάρτιος 2014
ΧΙΟΣ Μοσχιός 5 43 2 Απρίλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλαμάρι 6 33,3 9,7 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 131 1.546,3 5,7 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 150 900 1,4 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 16.806 106.969,6 2 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 123 2.159,4 8,4 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 1.782 11.927 2,2 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 2.007 13.637,5 4,8 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Αστακός 11 170,1 26,4 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 76 880,8 3,2 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 209 1.285,3 7 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 412 2.470,5 1,8 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 27 185,9 7,6 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 1 5 10 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 115 784 5,7 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Αστακός 1 2,5 28,5 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φίγι 6 45 2,7 Απρίλιος 2014
ΧΙΟΣ Ποντίκια 19 114 2,4 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 0 166,8 19,5 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Τόνος Ερυθρός 57 459,5 2,3 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σαργός 1 24,8 8,4 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 47 275 1,5 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 361 2.194 1,5 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 4 24,1 5,1 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σπάρος 9 85,5 2 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 20 100 1,2 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 3 16,9 5,2 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 699 3.922,2 18,3 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 26 80,5 20,1 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Βακαλάος 7 64,1 9,3 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Στήρα 0 2,5 13,5 Μάρτιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 417 2.847 1 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 0 13 6,3 Μάρτιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 68 340 6,4 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Μελανούρι 1 115 5 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρα 10 161,4 7,4 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Σάλπα 2 11 1,7 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Καραβίδα Θάλασσας 4 28,5 17,9 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Μαγιάτικο 3 68,3 6,7 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 2.691 22.125,8 2,1 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 0 26 3,5 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 3 10,5 10,1 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 746 5.201 4,2 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 1 6 4 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 1 7 4,5 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Βάτοι 1 50 2 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Φασί 0 1,7 8 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 650 3.808,9 9,6 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 678 5.574,6 1,6 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 265 1.644 2,6 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 131 737,3 4,8 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 1 5 5 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 12 98 4,6 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 3.863 26.476,5 0,9 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 527 3.612,5 5,7 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 2 10 4,5 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 167 914 5,8 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 190 1.194,7 8,5 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 76 1.097,7 4,1 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 289 1.018,1 11,8 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 330 1.540,0 8,5 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 506 2.988,9 5,6 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 4.373 31.293,8 7,2 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 512 2.746 7,7 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 848 4.808,2 4,5 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 1.350 6.427 11,9 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 179 863,1 18,5 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 4 25,5 16,5 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 252 1.772,3 10,5 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 707 4.243,7 1,8 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 5 38,5 2,9 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 257 1.258,5 1,9 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 12 95,5 4,3 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γυαλιστερή 40 149 7,3 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 14 142 4,6 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Πετροσαλούβαρδος 444 2.939,9 1,8 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 1.878 14.592 0,9 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 970 6.845,5 1,9 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 52.030 378.791,6 1,9 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 5 30 2,4 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 98 707,5 4,2 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 6.511 47.868,5 4,6 Μάιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Αστακός 4 16 20 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Χάβαρο 2 20 5 Μάρτιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 3 12,8 14,1 Απρίλιος 2014
ΧΙΟΣ Καλκάνι 175 1.295 1,4 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σολωμός Ατλαντικού 192 7.034,7 7,2 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 7 36,5 8,6 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 128 4.988 2,4 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 74 490 2,9 Μάιος 2014
ΧΙΟΣ Ποντίκια 25 152 2,2 Μάιος 2014
ΧΙΟΣ Βακαλάος 167 937 6 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 90 511,4 18,1 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 20 102,3 10,1 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 85 466,7 17,8 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 2 12,1 7,3 Απρίλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φασί 1 3 13,4 Απρίλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαγιάτικο 5 48 6,6 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 3 18 1,8 Απρίλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολαούζος 4 20,8 11,3 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 157 1.350,2 5,7 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 83 831,9 5,9 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 81 658,3 1,8 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Στήρα 19 116,8 12,1 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 57 520,6 3,8 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 230 1.720 2,4 Μάιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκορπίνα 2 6,5 9,3 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 14 116 9 Απρίλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 340 2.220,5 1,6 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 233 1.601,5 6,5 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 155 1.258,5 6 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Ροφός 1 9,5 7,2 Απρίλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Βλάχος 54 813,9 13,1 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κολιός 5 33 3 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 11 85 2,6 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 109 720,9 3,5 Απρίλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 11 68 2,2 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Κυδώνι 3 12,8 6,5 Απρίλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 193 1.138,7 4,7 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 15 106,3 7,9 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 15 99,2 6,7 Απρίλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Κολιός 1 1 2 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 4 40 8 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 122 1.024,8 4,4 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 87 494,5 2,3 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 1 24,0 1,6 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 7 29,5 6,9 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 39 230,6 1,5 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 28 145 1,4 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 2 7,4 17,3 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 340 1.677,5 25 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 1.081 6.790,4 10,1 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 2.331 16.398,8 14,8 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 8.848 71.234,8 1,8 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 81 1.253 3,5 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 713 3.982 2,7 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 3.296 19.180,0 11,2 Μάιος 2014
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 25 131 4,9 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 1.932 10.477 5,9 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 6.317 43.344,6 6,9 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 2.742 14.727,6 3,7 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 8.915 51.941 6,9 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 928 5.226,5 4,7 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2.454 14.306,5 1,8 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 5.967 34.927,4 3 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 290 1.356 20,2 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 427 2.320,7 4,4 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαβογαρίδα 23 155 2 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 1 7 2,2 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 41 811,2 4,7 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 77 422,2 12,2 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 225 1.276 5,1 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 10 121,5 3,1 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 739 3.446,8 13,5 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 3 24 2,6 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 873 7.015,7 1,5 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 603 4.904,9 1,6 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 48 269,8 6,8 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 878 5.737,6 2 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 133 785 2,9 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 63 274 16,9 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 10 91,8 6,4 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 709 3.602,9 3,5 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 5 93,9 21,2 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 23 198,4 6,8 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Ροφός 3 25,4 17 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 25 170 1,4 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 22 164 8,8 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 13 109 1,6 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 4 40 2 Μάιος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Κέφαλος 25 198 5 Μάιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 6 50 3,5 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 182 1.028,9 14,2 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 54 280,2 5,4 Μάιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαργός 1 7,5 14,8 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 7 35 2,2 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 1.507 8.027,1 3,9 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 332 2.398,2 2,1 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 14 67 7,6 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 9 57,2 4,6 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 14 73,3 15,1 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 364 3.172,9 5,8 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 51 270,3 6,3 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 13 75,8 1,8 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 33 231,8 2,5 Απρίλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 43 412 1,6 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 4 6,7 20,6 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 145 934,7 3,5 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολαούζος 1 6 4,2 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 37 203,3 17,5 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 6 36 0,5 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 2 22,5 3,3 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1 6 3 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 41 215,5 12,1 Μάιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 63 2.951 12,8 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 15 98 1,2 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Αστακός 17 320,5 27,2 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 2 12 12,2 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρούνα 101 1.117,6 2,7 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Ροφός 6 83,9 16,2 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 1 8 20,7 Μάιος 2014
ΧΙΟΣ Τσιπούρα 6 25 6,2 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 0 3 6 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 3 16,1 12,7 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 85 857 4,1 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 12 125 9,2 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 3 18,7 7,2 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 40 400 4,6 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βλάχος 5 25 2,6 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Οξύρυγχος 0 6,6 10 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 0 1,9 12 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Δράκαινες 2 14 3,6 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 0 3 3 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 4 28 2,5 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 1 3,5 7 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Αστακός 0 1 37 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 1.132 4.474,5 4,1 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.323 11.594,8 4,7 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 357 2.785,3 3,9 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 553 2.734,1 9,2 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 50 345 2,4 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 1.889 29.492,7 2,8 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 25.612 181.845 2,7 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Στήρα 21 195,4 11,3 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 414 2.183 4,1 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 6 35,5 4 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 8.413 52.787,6 5,6 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 297 1.981,3 5,3 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 0 11.201,6 13,7 Ιούνιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Λυθρίνι 3 15 2 Μάιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Κουτσομούρα 4 22 8 Μάιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Γυαλιστερή 2 15 3 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 13 69 8,9 Μάιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 0 3,7 10 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 31 249,2 2,8 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 1 1 4,9 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 796 4.464 3,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 17 99,9 10,7 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Κολιός 351 3.198,8 4,8 Ιούνιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Φαγκρί 1 15 9 Μάιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 1 6 4 Μάιος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Γλώσσα 2 8 5 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 2.252,4 10,7 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 1 3,3 15 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Ροφός 1 21,8 15,5 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 0 2,5 6 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 0 13,3 2 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπες Ιχθυοτροφείου 49 282 5,7 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 24 173 2,9 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 10.990 65.436,5 1,6 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 1.637 9.330,3 5,2 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 7.382 49.416,8 2,3 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 573 3.679,2 5,3 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 434 2.201 3,2 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 1.193 8.481,3 2,8 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 160 742,8 10 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 145 1.003,6 4,1 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 41 175 11,6 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 25 216,0 5,2 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 75 592,8 7,4 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 3 31 16,7 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 55 341 2,4 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 10 108,1 6,6 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 20 105,3 7,2 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 20 123,5 1,9 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 2 13,6 10,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 50 310,1 4,6 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 281 4.241,4 8,8 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 53 723,2 5,2 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 13 56,5 12,1 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 1 3 8,3 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 40 205,3 4,1 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ροφός 5 42,7 8,9 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκάρος 0 49,5 9,7 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 125 882 3 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 118 729,1 9,8 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 9 97 4,7 Ιούνιος 2014
ΧΙΟΣ Γαλέοι 7 42 5,3 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 36 203 5,7 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 143 711,6 7,1 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 15 83,2 11,8 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 5 23,9 2,7 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πίγκες Βραζιλίας 15 95,1 10,2 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 24 172,7 6,9 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 8 65 2,3 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 0 1.250 4 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φούσκα 1 4 7 Μάιος 2014
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 9 66,4 7,2 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 7 53 2,6 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 3 14 4,2 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 67 682 2 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 4 25 14,9 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 63 368 1,9 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 4 20,2 10,9 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 7 32 9 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 22 155,4 10,1 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 11 84 3,4 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 1 13 2,5 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 4 23 8,1 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αχιβάδα 1 4 12 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 98 787 1,7 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 99 1.373 2 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 8 34 9,9 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 25 139 4,1 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 143 846,5 10,1 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 20 138 3,6 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μένουλα 3 21 3 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 71 392 7,6 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκαθάρι 2 27,5 5,7 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 2 15 4,4 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ούγαινα 7 57,5 8,5 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 2 9,6 9,2 Ιούνιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαλάς 13 67 3,9 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 8 114 1,4 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 15 247 2,9 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 133 723,5 5,4 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 12 69 1,3 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκυλοψαράκι 1 10 2 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 9 45 2,9 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 688 3.817 6 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 2 10 3,5 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 2 80,1 10,3 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 43,1 17,7 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 0 35,2 9,9 Ιούνιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καπόνια 3 11 8,4 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Πέρκα 3 30 6,6 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυνηγός 10 53 1,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 1 4,8 10 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 7 41 4 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 1 6 2,5 Ιούνιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 11 460 11,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 7 39 10,7 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 167 881,2 2,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 14 82,1 4,8 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 565 5.650 4 Μάιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοπάνι 240 1.215 2 Ιούνιος 2014
ΧΙΟΣ Μαρίδα 29 232 2,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 2 18 20,2 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Στρείδι 3 11,5 9,8 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 140 834 2,7 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 15 90 3,7 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 10 105,5 14,7 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 2 13,5 4,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 1 6 5 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 12 100 2,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 9 51,7 11,2 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 35 313,6 2,5 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 226 3.015,3 7,4 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 19 287,1 6,7 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 77 675 10 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 9 34 3,6 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 5 29 2 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 372 2.446,8 17,8 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 66.774 429.789,5 2 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 152 1.025 2,3 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 3.409 18.752 1,9 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Μυξινάρι 58 575,1 1,3 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 60 266,5 8,1 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 19 103,6 10,4 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 2 12 4 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 99 786,8 8 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 37 280 2,3 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 219 1.533,2 5,6 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 69 723,4 6,2 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 1 36 0,9 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 96 959 6,2 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 400 5.785,5 10,1 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρούνα 41 238 3,4 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 1.654 13.479,5 3,6 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σφυρίδα 33 342,8 12,8 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 4 28 2,5 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαργός 2 18 11,9 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 2 10,5 6,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 146.416 886.173 1,7 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 331 1.786 2,8 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 2.522 14.290,5 9,1 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 61 360 4,5 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.362 12.829,2 6 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 1.166 5.136,9 17,3 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 519 2.568,7 5,4 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 569 3.891,9 4 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 880 3.589,3 9,4 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 41 169,4 16,4 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 133 767,3 18,8 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 2.774 19.678,4 5,6 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 199 1.206 2,6 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 209 1.456,3 6,7 Ιούλιος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μυξινάρι 245 1.764 1,2 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 98 672,4 17,5 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 289 11.177,5 2,3 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 72 615 18,9 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γουλιανός 4 15,4 3,3 Ιούλιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Χταπόδι 18 386 5,7 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 65 388 8,8 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 0 3,5 7,7 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 143 709,5 7 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 1.305 7.828 1,8 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 323 1.641,7 7,8 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 12 83,3 16 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 43 229 7 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 157 792,8 12,5 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 102 523 12,6 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκαθάρι 1 5 12 Ιούνιος 2014
ΧΙΟΣ Γαλέοι 54 437 4,3 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 147 823 3 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 199 1.053,1 12,8 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 98 707 3,1 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 98 567 3,4 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 14 130 2,7 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 46 238,8 13,7 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 91 505,3 5,5 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 13 143 2,5 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 246 1.880 3,5 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 185 1.135,1 9,1 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 17 49 8,6 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 693 4.378 3,6 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 79 352,6 16,9 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 10 91,3 2,6 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 22 140,3 11,1 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρες Ιχθυοτροφείου 137 1.192,5 3,8 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 33 164,5 6,1 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 27 137 2,3 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 265 1.570 5 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 0 189,4 8,3 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 0 4.269,1 13,2 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 51 289 3,3 Ιούλιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Μελανούρι 2 27 4 Ιούνιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Κουτσομούρα 1 7 4 Ιούνιος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Τσιπούρα 1 4 3 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 78 468,9 7,3 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 0 36 1,3 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 89,7 7,9 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 2 12 4,8 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 3 18 0,5 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 1 3 4,2 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 10 2 8 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 11 116,9 1,8 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 8 46 1,9 Ιούλιος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μαυράκι 17 76 2,7 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λίτσα 2 10,2 4,8 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 9 162,2 16,7 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 2 12 1 Ιούλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλκάνι 3 16,5 10,4 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 10 58,5 1,9 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 0 112,8 13,9 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 10 79,7 14 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 37 219,2 7,8 Ιούλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 4 2 Ιούνιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κρανιός 4 38,5 10 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 6 48 3 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 145 1.441,7 4,1 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 265 13.588,7 8,7 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 185 1.544,4 12,7 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 326 2.433,2 2,6 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Ροφός 1 12,2 13,1 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 7 49,1 15,6 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 67 468 4,4 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 91 564 5,4 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 55 468,6 12,9 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 71 357 2,3 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 83 588,2 2,4 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 0 7 4,5 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 40 240 1,2 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τόνος Μακρύπτερος 165 967 4,2 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίτσα 5 32 6 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 18 75 3,5 Ιανουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 29 158 2,5 Μάρτιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 3 23,5 12,9 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 3 24 2 Μάρτιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 4 20 6,3 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 19 156 2,4 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 1 5,3 14 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 10 104,6 3,9 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 76 674,9 6,6 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 9 50,6 14,9 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 23 155 6,5 Ιούλιος 2014
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 47 291 2,9 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 101 763,5 5,2 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σφυρίδα 1 32,4 22,3 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 16 103,9 16,9 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 2 8 8,8 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 1 3,7 18 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 1 3,9 10 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 78 387,8 5 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γυαλιστερή 7 36,5 9,7 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Αχινός 5 10 27,5 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 30 150 2,3 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 9 79,3 3,7 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Σαργός 26 124,5 12,6 Ιούλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Σαρδέλα 20 159 2,6 Ιούλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Χταπόδι 5 18,5 5,8 Ιούλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαυράκι 3 13 5,4 Ιούλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Γόπα 1 5 2 Ιούλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Μυξινάρι 5 61 2 Ιούλιος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Γοφάρι 6 25,8 6,2 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Μουγγρί 0 3,5 1,5 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 7 36,5 7,1 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 102 606,3 5,4 Ιούλιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 15 94,1 25 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 79 767,5 5 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 60 626,8 4,9 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 16 157 4,8 Ιούλιος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καπόνια 3 11,8 11 Ιούλιος 2014
ΧΙΟΣ Παλαμίδα 1 2 3 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 4 7,3 20,6 Ιούλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 26 215 4,5 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 4.771 40.543 2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 500 3.525,3 4 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 4.058 44.119,2 6,8 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 39 169,1 11,5 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 433 2.263,9 9,5 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 156 968,7 5,2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 6 37,7 2,1 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 224 1.646,3 29,7 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 745 7.629,5 2,5 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 2.267 21.658,5 3,4 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 1 50,5 4,3 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 51 380,3 5,2 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 8 82,1 3,8 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 432 2.533,4 10,7 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 148 845,4 7 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 3 21 9,5 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 2.486 13.374,2 13,5 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 281 2.950,9 5,7 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 114 961,3 8 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 381 2.078 2,8 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 79 693,5 5,7 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 167 1.055,9 10,8 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 20 164 1,8 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 126 876,9 8,2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 115 677,8 8,3 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 41 221,5 9,8 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Τραχούρι 5 34 2,8 Ιούλιος 2014
ΧΙΟΣ Ποντίκια 23 156 2,1 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 243 1.559,9 5,7 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 32 151,4 14,7 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 4 27,5 6,2 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 10 74,5 10,3 Αύγουστος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Γλώσσα 14 70 4,6 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 1.628 13.483,9 2,5 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 480 3.255,7 11,4 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 44 258 5,1 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 65 352,6 5,2 Αύγουστος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 10 62 2,8 Αύγουστος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 11 60 5,2 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κεντρόνια 44 264 3,3 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 3 20 4,5 Ιούλιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 2 16 5,3 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 136 784,5 14 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 4 27,4 6,9 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαυράκι 1 17 5,3 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 0 4.131 5,2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 19 120,2 3,7 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 12,4 13,3 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 141 1.226,8 6,1 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 12 108 7,8 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 24 143 2,6 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 7 38 4,7 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 2 12 6,4 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 19 114,1 9 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 6 53,4 3,3 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 595 3.063 8,2 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 425 2.983,9 2,6 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 264 1.271,4 8,4 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Ξιφίας 17 327,5 10,6 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 32 163,4 6 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 30 178,1 5,5 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 70 396 5,3 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μυξινάρι 1 83 3,8 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 121 672,3 26,3 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλόγνωμη 0 3 1,5 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 188 966,5 12,1 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 15 99,4 12 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 1 5 3 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 469 2.340 6,9 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 214 1.066 4,8 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 54 270 7,1 Αύγουστος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μουρμούρα 11 67 1,1 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γουλιανός 5 51 2,1 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 0 18 6,5 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1 7 2 Ιούλιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 2 13 2 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 3 8,5 15,4 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 136 1.265 4,1 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 99 655 4,8 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Μυξινάρι 1 10 1,8 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 8 103,2 3,7 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 8 50 4,6 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 4 52 14,2 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Κολιός 305 2.841,5 4,3 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 83 631,7 10,1 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 3 121,5 1,4 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 7 28,9 25 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 11 64 10,2 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Καλόγνωμη 3 6 7,5 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 71 717,6 12,2 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 89 1.051,4 3,6 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Σολωμός Ατλαντικού 1 6,2 8 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 1 6 22 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 9 58 14,3 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυδώνι 12 31 8,6 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Ροφός 1 9,5 16,5 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 26 491,9 4 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 4 24 4,5 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 0 6 2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 0 864,8 17 Αύγουστος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 1 6 2,5 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.636 15.078,9 5,8 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 763 4.275,4 7,4 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 2.552 14.965 1,8 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 5.917 31.708 2,3 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 15.088 107.366,7 1,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 1.008 7.016,4 14,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 1.676 8.654,6 4,7 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοπάνι 521 3.647,5 2 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 411 2.179,7 3,7 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 235 2.402,8 7,2 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 963 5.063,9 6,2 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 2.779 17.218 4,1 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιριδίζουσα Πέστροφα 69 513,5 3,1 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 3.295 11.794,7 2,8 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 473 2.842 3,5 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 321 1.662 7,6 Αύγουστος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τσιπούρα 575 4.131,5 3,1 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 13 84,5 8,3 Αύγουστος 2014
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 67 449 1,9 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 14 80 3,6 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 0 5.715,5 10,1 Σεπτέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 45 251 9,2 Σεπτέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Ζαγκέτα 27 182 9,7 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κολιός 3 96 2,3 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 421 3.108 3,5 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 655 3.792,3 4 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 141 913,6 8,3 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 312 1.416,6 8,1 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 64 633,6 4,6 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 87 802,2 3,6 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 2 12 3,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 18 326 1,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 24 295,2 8,9 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαργός 8 90,3 11 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 1 16,7 5 Αύγουστος 2014
ΧΙΟΣ Γόπα 76 488 1,7 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 3 28,5 2,9 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 1 12 5,3 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 260 2.700,3 2,7 Σεπτέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Κουτσομούρα 2 4,5 5 Αύγουστος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 2 3,5 15 Αύγουστος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ζαγκέτα 1 0,9 75 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 105 738 2,9 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 435 2.578 5 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 0 29,8 21 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 1 1 22 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 6 44,5 5,3 Σεπτέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Γλώσσα 4 5 5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 10 75,4 27,8 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 1 11 4 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκιός 0 6,7 2,4 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 673 4.162 4 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 264 1.330,4 12,7 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 1.969 12.571,3 2,7 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 0 871,1 11,5 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 16 124 3,5 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Ορκύνι 2 189 2,1 Αύγουστος 2014
ΧΙΟΣ Χταπόδι 22 130,5 7 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Στρείδι 0 2 7,5 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 459 2.262,9 13 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 60 279,0 13,9 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 48 1.139 1,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 3 32 2 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 19 100,8 15,6 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Καραβίδα Θάλασσας 9 52,7 4,3 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 5 35 7,3 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 3 11,5 9,9 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 1 6 0,1 Αύγουστος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κουτσομούρα 69 370,9 8 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 23 172,5 5,6 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 362 2.671 1,1 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 2.656 18.481,8 3,4 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γουρουνοψαρα 0 15,3 10,9 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 222 1.350,2 6,8 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χταπόδι 189 1.709 3,1 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαβογαρίδα 245 1.332,5 1,9 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 5 19,8 5,1 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 303 2.843 1,5 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Πετροσαλούβαρδος 13 63 2,7 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 2 28,5 10,5 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κυπρίνος 36 242,5 1,2 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 20 116 2,2 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 167 1.106,9 16,8 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 106 555,5 9,6 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βλάχος 1 36 14,4 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 212 1.191,2 4,5 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κατσούλα 1 15,9 9,5 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 3 21,2 7,9 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 1 6 13 Αύγουστος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φίγι 4 30 1,2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 29 154,7 11 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 108 985,9 5,6 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 19 113,5 1,8 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κυνηγός 48 299,5 2,6 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 11 80,4 1,4 Σεπτέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Παλαμίδα 56 382 4,5 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 12 70 1,5 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαλάς 25 165 2,4 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 1 6 9,3 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 5 30 1,7 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 0 6,5 6 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 13 50,3 2,7 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 3 17,5 9,1 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλκάνι 6 16,8 12,7 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γουρουνοψαρα 23 162 3,4 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 1 3 1 Αύγουστος 2014
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 1 27,2 7,9 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 206 1.070,6 4 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 49 474 3 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολαούζος 5 25 4,6 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 20 120 2,9 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Στήρα 41 221 11,7 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 53 397 2,7 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 31 301 1,3 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 22 255 2,2 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λούτσος 2 21,5 4,6 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 9 67 2,5 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ρέγγα 0 20 4 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 2 8,8 8,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 0 10 5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 1 8 2,4 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 4 35 3,3 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 2 12 8 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 44 406,8 7 Σεπτέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Τόνος Μακρύπτερος 1 7 4 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σπάρος 229 2.342,7 1,9 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 12 60 3,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 32 269,5 3,4 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 17.957 149.357,5 2,3 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 2.067 18.022,8 4,3 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 2.218 19.788,8 1,8 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 4.910 27.671,6 7,8 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 370 2.332 3,7 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 1.520,7 9,9 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 0 452 15,8 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 1.025 5.982 2,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 2.138 13.013,6 5,5 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 4.457 28.055,4 5,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 2.864 15.485 5,9 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 444 3.735,5 1,2 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 6.053 37.549,8 4,7 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 0 64,4 8,7 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σουπιά 39 246,5 3 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 185 1.962,4 3,5 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 0 6 3,4 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 4.851 44.607,8 2,9 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 284 2.311 3 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρα 2 10,8 2,8 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 1.410 11.745,5 1,7 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ζαργάνα 6 64 2,9 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 331 2.071 6,5 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 538 3.919,4 3,5 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 871 5.791,0 8,5 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1.777 11.690,8 15,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 198 1.489,1 18,8 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 1.008 6.364 2,4 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 95 661,4 2,5 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 441 5.140,4 1,7 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοκκάλι 141 951,7 7 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 308 1.872,8 8,2 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 269 2.548,1 4,9 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκουμπρί 21 111 4,3 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 10 80 3,5 Σεπτέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαρίδα 7 48 9,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 29 260,5 1,4 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 26 178,7 7,2 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 239 2.004,1 7,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 16 80,9 6,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 1 3 1,2 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 473 2.889,1 4,2 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοπάνι 4 30 2,3 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 715 4.976,2 5,4 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 21 123,1 6,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 16 114 8,3 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 28 109 9,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 62 560 2,5 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 43 261,2 11,1 Οκτώβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Χέλι 7 33 3,7 Οκτώβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σφυρίδα 59 361 5,3 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Λυθρίνι 84 507 2,9 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Καλαμάρι 679 3.993,5 7,1 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 31 140 11,1 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 1 1 0,5 Σεπτέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Ζαργάνα 11 72 2,2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 64.195 387.174,5 1,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 1.115 5.651,1 8,7 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 2.786 15.171 6,6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 38 394,1 8,6 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 714 4.063,9 4,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 528 3.169,5 2,3 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 319 2.129 2,2 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Φρίσσα 30 190 0,5 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 34.371,7 12,9 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.698 10.794,8 4,7 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ροφός 2 9,7 18 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαγιάτικο 108 1.012 8,4 Σεπτέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Καπόνια 3 18 5,4 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 47 299,7 16,5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 153 739,5 4,3 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 49 292 1,3 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 537 2.871,3 5,7 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 39 242 1,5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 418 2.847,8 2,1 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 593 3.137 3,3 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 0 3,9 18,5 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 4 40 2,6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γόπα 5 30 2,5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 49 241,5 9,2 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ζαργάνα 1 16 2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 108 500,6 11,9 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 11 72 2,3 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλαμάρι 23 125,1 6,8 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τραχούρι 2 12 2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 135 751,5 5,1 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαρδέλα 7 36 1,6 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 6 105,5 4,2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλανίδι 1 5 2 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 88 556,5 3,5 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 421 3.298,5 0,9 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ποντίκια 10 78,5 3,5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 11 55 3 Οκτώβριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Φούσκα 2 50 3 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 6 85,1 4,7 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 56 332 3 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 20 113,3 12,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 296 2.504 0,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 123 738 2,5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 55 174,3 11,6 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 94 538 8,4 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Συναγρίδα 4 8 16,2 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 8 40 10 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 15 106,2 6,3 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 263 2.637 4,1 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 38 167,3 9,4 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βλάχος 1 27 8 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Στρείδι 1 6 12 Σεπτέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 1 66 2,1 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 1 3 11 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 565 5.914,4 3,5 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γόπα 135 968 1 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 11 80 4,8 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 36 284,2 6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 1.274 7.854 2,6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 3 30 3,2 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 193 2.076,5 2,2 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαρίδα 4 20 2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 2 23,5 16,1 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Πεσκανδρίτσες 15 100 4,7 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 27 137 1,1 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 5 30 4,6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 9 96 4,1 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 1 6,5 5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 1 4,3 10 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Πεσκανδρίτσες 0 5 8 Σεπτέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 4.067 26.951 1,5 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 2.001 13.308,2 1,4 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 42 233,5 2 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 1.623 10.831,5 1,5 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 516 3.066,6 7,6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 5.434 38.732,8 4,4 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1.237 10.681,6 6 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 12 153 9,6 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 1.057 8.909,5 3,2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 2.728 19.074 1,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 450 2.280 6,9 Νοέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μουρμούρα 5 40 1 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κυνηγός 26 139,4 3 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 5 24,9 10,6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 2 12 3,9 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 12 125,5 11 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 0 4.236,3 9,9 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 0 134,5 13,2 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 16 110,7 3 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 3 35 1,2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 1.920 10.334 3,2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίτσα 1 7,5 7 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 52 331 2,3 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 23 135,1 14,9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 1 1,5 5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 35 275 15,5 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 1 3 4 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός Ιχθυοτροφείου 0 5,5 7 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 3 15 0,3 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 0 2,6 8 Οκτώβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μουρμούρα 1 2,5 6 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ξιφίας 0 2 11 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 7 194,4 15,6 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γουρουνοψαρα 18 144 3,1 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 197 1.277,5 5,8 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 8.499 52.433,4 5,7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 93 342,7 9,4 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 3.009 17.826 2,8 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 986 7.399 3 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 3.839 27.666,1 2,7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 154 951 2,9 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 134 713 2,2 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 53 447,4 1,6 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 700 5.049,2 5,1 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 360 2.488,1 5,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 18 180,8 13,7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 491 2.088,4 14,2 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίτσα 24 192,4 3,4 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Πεσκανδρίτσες 55 281 4,7 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαγιάτικο 25 151,6 8,2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 3.474 19.562,5 3,1 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 130 799,3 5,7 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 85 656,3 7,4 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 17 162,4 3,9 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιριδίζουσα Πέστροφα 97 643,2 3,4 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 113 913,5 2,4 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σαργός 15 139,2 8,7 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Κεντρόνια 17 100 4,4 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 4 42 3,4 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 1 13 10,7 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 406 3.200 3 Νοέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μαυράκι 318 2.437 1,8 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 14 81,6 5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 27 165,7 15,9 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Χταπόδι 43 273 3,8 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 9.075 60.957,9 2,8 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 4.926 32.886,6 5,2 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 657 4.204,7 4,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γοφάρι 1 6 4,3 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 26 130 2,1 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 0 2.309,1 10 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1.636 10.229,6 5 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 26 271,5 10,2 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 57 595,5 5,7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 99 622,7 7,8 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 7 37 6,7 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκάρος 3 122,6 6,4 Οκτώβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοπάνι 123 710 3,8 Οκτώβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 212 1.362,9 1,8 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 89 545 10,9 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 11 140 5,2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1 6 8 Οκτώβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 19 171 4,1 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 3 18 3,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 744 3.325 10,2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 7.154 40.838 5,6 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 6.349 36.357 3,1 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.192 18.444,3 2,4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 336 2.255 2,9 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 4.913 27.917,7 5,3 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 2.960 16.911,5 5,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 3.469 20.757,1 3,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 678 3.534 8,7 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 2.536 15.272,5 1,9 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 112 539,4 4,2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 1.454 8.025,5 3,7 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 3.477 21.098,9 2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 566 3.135,5 4,1 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 112 724 3,1 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κολιός 3 18 1,7 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κεντρόνια 2 12 1,3 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 93 506,2 5,7 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σκυλοψαράκι 1 8 3 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 17 78 8,6 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 1.312 7.869,1 3,4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 81 351,7 8,1 Νοέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαύρος 1 8 9 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 236 1.423 3,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 46 227,7 4,9 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 191 1.538,1 3,5 Νοέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαργός 1 2,7 14,8 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Μελανούρι 1 4 7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πορφύρα 1 5 4 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 47 482,1 3,7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 58 405,9 6 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 51 384 2,8 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 8 48 2,2 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γουλιανός 49 356,7 1,4 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Ποντίκια 2 14 2 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 46 293 2,2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 1 5,6 18 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 1 5,4 10 Οκτώβριος 2014
ΧΙΟΣ Καραβίδα Θάλασσας 5 20 6,6 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 7 55,4 6,8 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 62 312 6,3 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 284 1.647 3,2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 35 180 1,5 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 26 234,3 5,4 Νοέμβριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Σάλπα 1 3 1,5 Νοέμβριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Γάμπαρη 21 97 9,9 Νοέμβριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Χταπόδι 9 33 5,4 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 10 61,1 6,5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 507 3.327,5 1,4 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 968 6.353,3 4,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 738 4.644 5,8 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 306 1.787,1 5,7 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γυαλιστερή 10 39 6,5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 18 77 9,2 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 763 4.373 3,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 252 1.740,5 1,9 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 13 96,5 9,1 Οκτώβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 28 170 2,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 3 18 7,7 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 35 237,8 14,9 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 0 15,5 3,8 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 81 781 2,4 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκιός 1 4 7 Οκτώβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 151 1.014,2 11,6 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 358 3.269,7 3,1 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 2 9,1 14,6 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ούγαινα 4 15,5 6,3 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Ρέγγα 4 30 1 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 25 303,9 3,5 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Ξιφίας 3 14,4 10 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Πετροσαλούβαρδος 6 35 2,8 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 16 189,5 3,4 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Γουρουνοψαρα 1 6 1,5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 7 102 7,9 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μένουλα 27 231 1 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 1.601 9.218,8 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 15 72,5 10,2 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 988 5.959,7 8,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 955 7.998,2 1,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 15.550 104.589 1,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 3.017 20.622,1 3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 101 364,1 11,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 9.225 61.970,6 2 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Σουπιά 59 318 3,9 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 93 599 1,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 235 1.843,3 8,6 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 907 4.915,4 5,2 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 1 8 7,9 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 436 2.314 3 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 52 342 2,1 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 77 411 7,7 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Γόπα 54 347 1,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 204 1.321 16,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 252 2.045,7 4,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σαργός 100 786 4,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 13 103,5 8,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 37 291,3 6,2 Δεκέμβριος 2014
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Μυξινάρι 208 1.648 1,3 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 36 250 6,4 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 12 83 4 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 35 318 2,4 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 88 655,3 8,2 Δεκέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Γαύρος 34 212 2,1 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 196 1.761,1 2,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 203 1.505,9 1,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ζαβογαρίδα 195 1.648,5 1 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 3 15 2 Νοέμβριος 2014
ΧΙΟΣ Καπόνια 5 31 2,4 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 2 7,5 8,3 Νοέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σπάρος 2 10 2,5 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ξιφίας 9 66 5,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 6 43,3 15,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 18 1.065,4 11,9 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 369 3.187,4 5,9 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 683 5.822,8 4,4 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 2 45 3,7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 21 243,5 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 1 6 1,5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 84 313 8,3 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 168 900 5,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 19 126 3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαυράκι 16 99 4,4 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 1 8 3,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 204 1.287,5 5,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 0 7 4,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ταούκι 10 60 2,4 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 28 75,5 8 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Στήρα 12 92,1 10,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 4 20 4,3 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 409 3.296,5 2,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 12 89,1 11,4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 5 40 7,5 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 304 1.718,3 3,3 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 14 75 3,7 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 5 42 1,5 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 4 29,5 11,6 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 8 75 2,3 Νοέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 5 24,8 5,1 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 45 346,3 6,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 3 19,5 6,3 Νοέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 0 3 6,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1.015 9.463,2 4,8 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 529 4.989,5 5,4 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 42 220 3,1 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 14 90 8 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 2 16 12,6 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 1 5 4,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 1 3 13,7 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 20 191,7 2,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 17 151,6 12,2 Δεκέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαρίδα 30 121,5 11,2 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 478 2.412,5 4,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 663 3.948,8 5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 1.191 6.516 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 355 1.914 4 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 8.187 49.187,5 2,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 1.227 6.244,6 7,9 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 2.915 13.398,5 2,2 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 4.777 27.186,6 5,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.065 5.912,3 2,9 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 149 846 4 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 20 173,9 9,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 90 610 4,4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 216 2.009,1 2,9 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 857 5.168,5 3,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 508 3.054,5 2,7 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 13.048 78.313 0,6 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 439 2.494,2 5,9 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 410 2.415,8 3 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 118 580,8 8,8 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1.525 8.066,6 2,6 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 423 3.284,4 2,7 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 108 643,2 2,2 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 53 289 11,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 0 6,5 9 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 33 190,9 9,3 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 10 50 3,5 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 76 459,7 2,9 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 493 2.412,8 10,1 Δεκέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 24 121,8 10 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 5 58,4 8,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεταλούδα 151 1.360 0,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 469 3.893,7 5,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 19 159 10,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 82 358 10,9 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Μαγιάτικο 1 7 9 Νοέμβριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Χταπόδι 1 5 9 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 530 2.950,1 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Χάνος 7 64 3,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 2 24,5 5,6 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Καβούρια 204 1.179,6 1,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 2 12 1 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 51 309 2,4 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 4 26,5 4,9 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 85 474 1,1 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Χειλούδες 1 3 1,6 Δεκέμβριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λούτσος 3 11 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 76 521 4,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 300 1.500 3,6 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 14 114,3 15,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 2 18 10,6 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 1 4 5 Νοέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Ροφός 4 24,1 16,4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 8 87,8 7,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 30 329 3,7 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 7 41 3,4 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 94 598,6 17,9 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 179 1.373,4 2,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 9 45 6 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 1.507 10.370 1,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Αθερίνες 81 613,5 3,4 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 2 12 0,9 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 116 578 2,2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ρίκι 312 1.855,5 4,4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 293 1.011 4,2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 168 1.025,5 4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σαργός 1 45,5 15,2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 1 7,8 15 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 0 5 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 114 764,6 4,8 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 209 1.169 7,8 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σφυρίδα 2 17,6 15,9 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 293 1.695 2,3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 52 319 1,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 105 750 1,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 25 153,1 5,7 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 222 930 5,2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουσμούλι 150 923 1,3 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίτσα 6 32,5 7,5 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 3 15 7 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Σμέρνα 16 116,8 2,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 0 469,8 9 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 193,3 9,4 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 2 4 7,7 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 1 7 5 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 73 445,7 4,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 9 65 8,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 1 7 5,5 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 5 71 2,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 3 18 3,4 Ιούνιος 2014
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 9 108 3,1 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 15 81 3,2 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 25 252 2 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 3 20 2,2 Νοέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 183 804 5,6 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 2 16 4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 5 33 12,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 10 82 2,6 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 1 10 4 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κατσούλα 6 27,3 7,9 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κυπρίνος 10 65,9 2,1 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 1 7 1 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 16 126 3,3 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Μένουλα 10 60 2,1 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 2 12 3,7 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 1 6,2 10 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουσμούλι 4 20 5,8 Δεκέμβριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Χέλια Ζώντα 6 4.995 10,5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1 5 2 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 10 60 3 Δεκέμβριος 2014
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 2 12 6,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 5 35 28,8 Ιούνιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 2 2,2 10,9 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 12 71,2 6,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 2 11 8,7 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 2 11,8 1,7 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 3 14 14,1 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 1 2 6,8 Ιούλιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 3 7 11,1 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 1 3 7,8 Αύγουστος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 2 10 8,5 Φεβρουάριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 3 12 5 Μάιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 1 6 8,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 1 5 4 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χειλούδες 1 3 5 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 21 122 2,4 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 1 4,9 18,5 Νοέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 11 102 2,4 Ιούνιος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 0 4 6 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 1 10 3,1 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 1 3 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 25 233 2,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φούσκα 1 4 3 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κολιός 1 7 1,6 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Λίτσα 1 2,2 3,5 Δεκέμβριος 2014
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαυράκι 4 117 7 Δεκέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 4 24 6 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 2 18 2,7 Δεκέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 6 52 3,6 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1 6 3,8 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 2 9 8,3 Απρίλιος 2014
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 0 2 6 Ιούνιος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 1 7,2 13,5 Αύγουστος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 1 1 18 Οκτώβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 1 10,9 5,8 Φεβρουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 74 710 14,4 Ιανουάριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 35 350 4,6 Μάιος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 1 8,1 7 Απρίλιος 2014
ΧΙΟΣ Τόνος Μακρύπτερος 1 5 8 Ιούνιος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 1 3 5 Αύγουστος 2014
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 1 12 8 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παπαλίνα 1 6 7 Σεπτέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 1 6 2 Νοέμβριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Κολαούζος 14 98 3 Φεβρουάριος 2014
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαλάς 1 7,3 10 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΒΑΛΑ Τόνος Κίτρινος 1 6 3 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Λυθρίνι 1 7 2 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Σαργός 1 7 3 Φεβρουάριος 2014
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Μαυροσαύριδο 1 7 1 Φεβρουάριος 2014
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαλέοι 4 38,5 10 Ιούνιος 2014
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 0 4 9,5 Ιούλιος 2014
ΧΑΝΙΑ Λίτσα 1 2,9 8 Αύγουστος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 1 2,5 15 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκιός Ιχθυοτροφείου 1 6 5,1 Σεπτέμβριος 2014
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 2 2 9 Μάρτιος 2014
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 1 5 4,9 Δεκέμβριος 2014
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 1 5 4 Δεκέμβριος 2014
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 6.683 38.329,3 3,2 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 198 1.141,5 5,9 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 1.676 9.664,4 3,3 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 4 14 9,2 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 3.064 14.691,5 7,9 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 6.778 39.264,1 6,7 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 1.915 14.009,1 2,7 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 698 4.304,7 5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.222 7.009 2,4 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 557 3.010 6,2 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 2.524 14.217,3 6,3 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 134 641,9 8,4 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 24 119,2 11,5 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 629 4.234,8 4,7 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 190 1.132 3,9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 2.656 17.521 2,8 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 1.018 5.128,5 10,7 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 1.045 6.192 3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 391 2.427,7 2,3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 584 4.418,1 2,9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 453 3.250,2 2,8 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 967 4.081,3 14,3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 441 2.516,0 5,5 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 339 1.884,2 10,5 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 149 1.169,9 6,8 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Χάνος 15 135 4,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 183 2.777,9 3,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 931 5.760 2,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 119 794,6 22,2 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 8 157,5 2,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 142 753,9 17,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 604 3.120 8,8 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 818 4.864 5,7 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 114 577,2 10,1 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 2.357 13.981 2,3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 20 171,9 9,3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 718 5.229,5 4,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 42 420 1,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 110 513,1 18,8 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαγιάτικο 73 524,5 8,7 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουγγρί 128 1.024 2,3 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1.147 8.492,1 6,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 478 3.116,7 5,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 196 1.862 3,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 0 25.083,2 13,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 650 4.347,3 7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 38 196,6 16 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 264 1.876 1,3 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 134 842,6 4,7 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 2.375 31.490 1,7 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 97 1.627,9 5,7 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 303 2.503,8 2,4 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 6 44,4 13,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 7 44,2 13,3 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 28 145 4,9 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 222 1.871,1 2,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 0 712,8 14,1 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 34,9 6,7 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 207 1.086,5 2,6 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 7 39,9 4,9 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 112 1.218,2 6,7 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 32 170 5,9 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 5 31 5,5 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 237 1.080,0 15,7 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 106 593 10 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Σουπιά 58 407 3,9 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 74 352,8 6,3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 81 486 5,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 177 661,1 12,5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 13 86 7 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 91 796,8 2,5 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σφυρίδα 3 33,1 29 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 40 257,3 4,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 10 53 2,7 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 7 34 2,8 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 32 163 4,3 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γυαλιστερή 2 8 6 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 95 723,4 3,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 326,4 8,5 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλκάνι 6 16,8 11 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 85 652,4 5,4 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 38 215,8 19 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1.975 10.769,3 6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 10.243 77.272,5 1,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 166 814,2 9,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Γλώσσα 35 150 6,1 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 138 691,5 9,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 533 2.934,8 14,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 71 354 11,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 142 881 3,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 14 124 3,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 519 4.618,5 1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 31 176 3,5 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 11 68,2 5,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 272 2.129,2 2,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 4 20,4 14,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 4 24 4 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 381 3.380,5 6,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 904 6.782 3,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 3 24 4 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λούτσος 15 71 4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μαυροσαύριδο 0 6,5 13 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 29 168 2,1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 34 174 4,1 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γυαλιστερή 4 20 8,3 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 822 5.540 1,2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σαργός 7 211,5 10,8 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 445 1.994,1 6,8 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 280 1.660 1,3 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 23 135 4,8 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 54 404 15,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 0 6.510,6 4,3 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 17 103 1,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 11 93,6 3,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 611 4.572,7 7,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 57 360,7 5,5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 2.080 10.656,9 8 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 5 42 4,4 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 63 376 1,9 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 2.997 17.900,5 2,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 0 23,7 18,4 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 544 2.807,4 8,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 6 52,4 2,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 45 230,2 14,3 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 14 120 16,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 65 303,9 13,1 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 67 368,0 9,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 136 768 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 19 115 6,1 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Φίγι 11 66 2,1 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 367 2.234 2,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 48 723 1,5 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 46 269,6 12,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 18 83,3 9,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 251 1.426 6,5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 3 16 4 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βλάχος 3 12,8 4,8 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 12 69 8,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Καραβίδα Θάλασσας 24 162 7,6 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ασπροσάφριδο 9 56 2,9 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 87 459,8 9,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 204 996 3,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 9 71 2,7 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 16 58,1 12,8 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 233 1.396,5 3 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 13 71,3 9,5 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 3 21,5 6 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 24 148 1,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 83 554 1,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 101 715 2,2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 463 2.994 2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 40 478,3 2,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 12 81,4 8,8 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 14 101,7 9,3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 2 6 11,8 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 5 31 1,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 393 2.411,5 4,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 2 11,6 4,5 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 4 24 5,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 47 283,5 2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 2 13 9,7 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρες Ιχθυοτροφείου 1 6 9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 198 1.608,5 7,8 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 2 11 3,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 2 15,5 5,5 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 16 150 1 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 142 822 4,1 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κυδώνι 1 7 6,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 242 1.200 4,1 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 25 209,8 3,9 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Βλάχος 3 27,3 15 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 18 102,5 2,3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 20 181 7,2 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 2 34 3,1 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 3 18 8,5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 5 20 5,5 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 7 35 6,1 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 58 466,8 17,3 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 8 32 4,9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 9 48,4 17,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 21 109 8,1 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γύλος 2 14 2,3 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 2 15,6 12 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 1 10 3 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Μένουλα 3 19 3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μαρίδα 1 28,6 13,6 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 1 28,7 8,3 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 7 70 12,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 2 10 3 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 15 150 2,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 87 763,4 5,5 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 1 11,7 16,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 155 955,4 4,5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 7 35 4,3 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυδώνι 1 3 4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 108 684,5 4,8 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γωβιοί 1 5 4 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 4 43 2,5 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 71 801,3 3,9 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 91 769,9 7,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 52 427 3,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 17 116,2 6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 5 25 2,2 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 0 6 2,5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 79.980 490.854 1,3 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 83.086 515.124 1,4 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 287 1.367,8 6,1 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 3.437 12.960,1 4 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 121 1.167,5 2,2 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 114 923,4 4,6 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 14 87,4 14,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 2.244 11.216,6 6,2 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 32.957 215.553,0 5,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 6.000 58.584,4 5,9 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 8.714 50.149,1 5,7 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 10.004 79.080,9 1,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 17 119 1,7 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 54 304,9 15,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 557 2.797,1 13,8 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 4.021 25.651,5 1,9 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 57 323,2 20,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 211 1.205,1 13,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κεντρόνια 53 367 2,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 1.016 6.353 5,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 1.691 15.267,5 1,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 253 1.545 8,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3.891 24.679 4,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 55.929 379.458,6 1,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 324 2.030,5 3,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 88 534,7 3,2 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 693 5.192 3,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 335 2.118,4 5,9 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.423 10.784,7 4,4 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 11 69,9 4,7 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 38 264,6 8,8 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 111 1.036,3 3,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 37 371 5,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γωβιοί 39 322 3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 11.880 90.759,9 1,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 1.848 15.697,3 1,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 3.077 24.601 2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 304 2.076,5 3,8 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραβίδα Θάλασσας 1.033 5.416,6 12,6 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 1.381 9.454,2 2,8 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 122 715,7 10 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 1.194 6.022,4 3,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 10 64 6,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 5 33 4,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 1.624 8.172,1 4,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 61 1.006,3 13,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 401 4.868 1,8 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 50 298 2,8 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Βακαλάος 264 1.499 7,9 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 1.000 6.208 2,6 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 293 1.861 2,4 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 481 4.485 1,5 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μπαρμπούνι 30 131,5 11,7 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μοσχιός 30 208,5 2,8 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαβογαρίδα 130 803 2 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 312 2.360,7 1,2 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 12 101 12,6 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γοφάρι 9 46,5 8 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Διάφορα 198 1.763,5 2,8 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Καλκάνι 154 1.051 1,6 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 18 137 13,5 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Μπαλάς 19 106 2 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 121 650,1 9,6 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 1.908 20.265,6 1,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 181 1.388,5 2,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 48 372 1,7 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 110 652,5 6,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 131 798 7,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 39 388,1 13,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 0 1.067,3 9 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 501 4.734 1,6 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Πεσκανδρίτσες 73 368 5,1 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 276 1.991,5 8,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 9 26,7 3,8 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 9 44 3,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 4 24 4,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γόπα 2 12 1,4 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 137 772,2 6,3 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 35 119,9 11,3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 149 795,5 13,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 645 4.623 1,2 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κοκκάλι 1 8 2,7 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μαρίδα 211 1.729 1,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 217 1.761,4 5,6 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 277 1.683 2,8 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 1 5 8 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 14 95,5 7,2 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 82 556 2,6 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 1.711 8.378 4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 478 2.274,6 9,4 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 184 3.886 2,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 2.545 15.216,5 3,1 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 718 4.281,5 3,5 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 241 1.489,7 5,9 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 80 625,1 4,8 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 269 1.605 5,8 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γριζοσάφριδο 1 8 5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 105 619,6 16,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 3 18 10,1 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 60 491,7 5,9 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 192 1.169,1 2,2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 39 324,5 1,5 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 34 181 6,2 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Αστακός 6 15,6 16,5 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κυδώνι 1 11 8,9 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 5 67,2 7 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 8 52 7,8 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 27 270,3 15,8 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 0 231,3 7,4 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 65.631 475.148,5 1,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 6.202,4 11,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 229 1.944 2 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 3 45 2,3 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 71 207 8,3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 56 492,3 8,9 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 39 478,7 8,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κρανιός 4 24 9 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 206 953,2 20,9 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 40 283,7 14 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 12 65,7 10,8 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 3 21 3,6 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 31 94,9 11,1 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 34 210 7,8 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 2 13,8 11 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ξιφίας 2 22 8,4 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 24 138,2 9,9 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ξιφίας 2 26,5 13,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 5.980 42.320,5 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 139 1.072,3 14,7 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ασπροσάφριδο 5 28 2,3 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 28 73,3 23,1 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 37 468 5 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 37 198 1,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λαυράκι 1 6 6,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεταλούδα 70 718 0,7 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γουλιανός 10 40 2,1 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαβογαρίδα 78 394 2,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 14 128 5,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 5 44,8 4,9 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μένουλα 12 77 1,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 2 12,7 6,6 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 5.622 35.004,6 5,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αχιβάδα 3 14,5 7,3 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 113 596 8,3 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Καλκάνι 198 1.457 1,2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 12 69,1 7,7 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2.912 16.772,1 7,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 9 51 6 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Γαλέοι 73 478 4,4 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 98 545,6 12,4 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 33 200,1 15 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 36 178,7 4,3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 134 850 14,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 66 395 7,5 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 940 3.375,5 9,4 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 19 95 6,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 15 85 2,5 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 86 465,6 7,8 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 271 1.618 2 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 232 2.288 3,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γλώσσα 2 10 10,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 2 14,5 15,6 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 9 58 2,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 17 111 1,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 174 1.385 17,9 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ασπροσάφριδο 2.167 12.259 1,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 4.869 29.636,7 7,7 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 1.265 6.850,5 2,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 171 1.412,5 4,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 1 15 13,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 112 907 10,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 18 102 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 9 75,5 4,6 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 25 168,1 7,9 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Πεσκανδρίτσες 678 4.169,7 4,2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 11 57,3 5,8 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 37 282 9,1 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μοσχιός 39 347 2,7 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 62 366 8,8 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γυαλιστερή 103 775 8,8 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 14 74 4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 46 198,4 6,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 16 111 9,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 1.272 6.719,8 2 Μάρτιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Σπάρος 2 10 1,5 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 18 135 2,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Ποντίκια 2 16 2,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 7 54,8 4,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 136 867,1 3,3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 80 286,5 4,9 Μάρτιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Χταπόδι 7 35 5,6 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Καβούρια 4 40 3 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 2 13 5 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3 24,5 9,7 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 20 143,3 13,7 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 9 86,1 4,7 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καπόνια 2 22 4 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 1 1,8 7 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυξινάρι 36 218 3,8 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Ζαβογαρίδα 2 9 2 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γυαλιστερή 17 58 6,6 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 43 256,5 12,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φίγι 9 68,5 3,2 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 19 104,7 4,8 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 67 429 1,4 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 4 20,3 9,3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλόγνωμη 3 21 8,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 2 12 1,5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 87 492 1,8 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 9 42 6,7 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Αστακός 0 0,7 20 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 9 79,7 5,6 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 60 441,8 15,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 5 26 6,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 73 560,3 8,7 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 12 67,4 10,9 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γουρουνοψαρα 3 18 7,3 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 9 54 1,4 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 26 133 2,3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μένουλα 1 6 1,7 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 1 4 8 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 5 59,5 2,8 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 5 30 0,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 21 96,8 7,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 6 101,3 4,1 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κολαούζος 0 6 14 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαύρος 7 43 3,2 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ροφός 1 5,4 14,5 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κοπάνι 6 63 7,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 2 4,5 16,4 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 2 8 4,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 1 3,2 10 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 2 17,5 14,9 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σμέρνα 2 26,5 2,4 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Γλυκού Νερού 14 51 3,6 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 176 915 1,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 30 220 2,3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 23 166 2,7 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γοφάρι 81 405 6,4 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αστακουδάκια 1 1,8 36,9 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Τόνος Μακρύπτερος 8 115,8 5 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 3 21 4,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 11 51,9 37,9 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαυράκι 8 43 4,1 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ξιφίας 1 3 6 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φασί 2 12 2,7 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 0 1,5 14 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 17 85 2,4 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 22 193 1,8 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαργός 4 19,8 10,8 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Προσφυγάκι 0 20 2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 91 554 7,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 1 8 7,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 42 308 6 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 2 20 11,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φασί 1 3,5 10 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 2 15 2,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 7 76,2 7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 1 10 3,9 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 2 33 3,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 62 317,7 6,4 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 7 43 7,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 6 35 2,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 29 161,4 6,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 12 75 3,8 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 216 1.825 6,2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 4 40 4,2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 3 24,3 7 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 24 197,8 1,4 Απρίλιος 2015
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Κυδώνι 1 10 6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 29 195 18,3 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κατσούλα 1 7 11 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 12 67,8 3,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 1 5 5,8 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Καρβούνι 8 82 3 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Βάτοι 5 36 2 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 0 3 10 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 1 9 10 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 1 8 5,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 5 21 7,1 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Προσφυγάκι 13 78 4,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 4 20 9,5 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 1 5 3,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μαρίδα 17 102 2,3 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 1 6 4,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φασί 1 2 10 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 2 13,6 11,3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 3 9 8,5 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 10 49 5,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 0 4 5 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ροφός 1 11 5 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 11 114 6,7 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 1 3 10 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κολαούζος 0 30 2 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 1 6 6 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 1 6 6 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 2 10 6,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 1 5 3 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σαργός 1 8 16 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 1 6,5 6 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 4 24 4,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 1 1,3 5,5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 1 5 11,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 52,5 7,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λίτσα 0 31 4 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ροφός 1 7,1 14 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Σκουμπρί 1 6 2,5 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 2 11 5,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 2 12 8,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γύλος 0 1 14 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 1 5,9 29 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 1 8 8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 25.271 172.729 2,4 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 7.676 51.032,6 7 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 6.017 35.487 1,8 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαγιάτικο 112 631,1 8,7 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 6.535 39.894,5 2,6 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μελανούρι 1.644 9.192 4,8 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 450 2.366,8 5,7 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 545 2.766,2 8,8 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σολωμός Ατλαντικού 501 6.494,1 6,2 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 16.071 119.087 2,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 56 260,8 9,5 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 145 783 3,8 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 681 4.352,5 5,2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 61 447,3 2,3 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 744 5.232,3 2,4 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 435 3.214,1 5,2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 224 1.373,6 5 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 80 482,4 12,3 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 47 286 4,9 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 13 78,5 6,9 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 328 2.039,7 5,8 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 549 4.216,6 8,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ασπροσάφριδο 1.604 9.041,9 1,2 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 48 356,9 10,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος Ιχθυοτροφείου 416 2.052 6,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 29 188 4,6 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 3.766 19.504,5 8 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 2.017 11.830,2 6,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 1.986 12.295,2 2,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 883 4.821,5 4,3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 2.927 17.120,5 3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 4.042 22.874,8 8 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 1.266 6.650,5 9,3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πέρκα 445 2.288,8 8,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 453 2.302,9 7,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 890 4.684,9 6,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 296 1.672,9 3,9 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 5 57,3 4,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σπάρος 1 27,3 4,9 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 2 6 4,3 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 22 129,4 9,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 445 2.410 3,9 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 252 1.707,5 3,7 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 56 459,9 1,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κοπάνι 340 2.430,7 2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 5 32,4 6,3 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 526 3.850,7 1,7 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 198 1.206,1 6,3 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 8 45,1 16,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 67 307,6 4,9 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ζαγκέτα 265 1.479,5 2 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 427 2.422,4 2 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 24 128,5 20,4 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καραβίδα Θάλασσας 357 1.776,5 8,6 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 5 23,3 9,5 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 7 73,7 4,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 97 538,5 2,5 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 240 1.278 11,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 119 953,5 1,7 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 30 150,1 6,2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 41 265,5 4,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 16 125 9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Στήρα 3 20,8 11 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 12 90,9 3,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 0 5.425,1 9,6 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 703,2 14,6 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 0 968,1 11,5 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Χταπόδι 227 1.528,8 4,7 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 17 144,6 2,1 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 90 614,8 4,5 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 17 102,6 5,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 286 2.123,6 3 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 129 960,9 5,3 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 14 151,9 10,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 1.652 9.491 1,8 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Κολιός 244 2.291 3,5 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 19 183,3 4,2 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 1.662 11.536 0,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 4 25,1 11,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 20 144,8 3,5 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 16 73,5 11,9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 263 1.286,7 19,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 102 588 2,9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 63 390 9,1 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 54 220,9 8,2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 227 1.341,7 13,7 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 14 89,4 4 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Γαύρος 82 580 1,6 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Ποντίκια 14 83 2,1 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Αστακός 2 7 17,8 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Καπόνια 3 18 9,4 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 154 1.095,5 2,5 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ροφός 0 3,9 16,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 11 66 1,5 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 0 3,9 17,3 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 2 10 9,8 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 13 84,3 18,4 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 354 1.210,7 14,3 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 21 113 7 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 69 451,6 18,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κολιός 16 111 2,5 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 142 917,7 1,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 125 438,5 14,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 574 5.070 1,5 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιριδίζουσα Πέστροφα 94 586,6 3,5 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουσμούλι 174 1.144 1,5 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 0 2,9 13,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Στήρα 0 1,5 12,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 0 106,7 8,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 31 300,7 15,2 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σαργός 17 81,9 11,7 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 8 38,1 6 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 39 212,2 6,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 11 91 5,2 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 13 84 12,6 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 39 213,9 21,9 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 2 20 1,5 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 2 13 1,8 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ροφός 21 93,4 13,8 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 51 208 8,7 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 58 50 5 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 16 134,1 9,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 10 54,6 5,4 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 59 324 1,4 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ροφός 9 85,2 16,5 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 3 8,5 26,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 33 149,8 1,9 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 10 45 8,3 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 2 12,2 4,7 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 22 140,6 6,3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 36 167,5 13,8 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαγιάτικο 3 31 9,4 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 6 43 20,9 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Πετροσαλούβαρδος 4 25 4,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 3 20 9,4 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 8 44 1,2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 3 28,4 5,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κεντρόνια 67 394 3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 27 124,2 2,8 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 27 173,5 4,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 194 1.178,5 13,9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 41 310,6 5,6 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 35 197,8 12,9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χέλι 28 213 2,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 5 57 4,9 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρες Ιχθυοτροφείου 1 6,3 6,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γουλιανός 21 197 1,1 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 10 167,1 10,3 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 2 16 2,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 10 30 2,2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ροφός 14 70,2 13,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 1 5 6,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 1 6 2 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 13 68,5 3,7 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σπάρος 1 4 1,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 1 7 2,2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 5 20,5 6,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 1 15,2 8,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 42 229,5 10,9 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Τόνος Μακρύπτερος 224 1.172,7 2,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 4 18,1 4,6 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαργός 1 9,3 11,1 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φασί 5 25 4,3 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 0 6,9 6,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολαούζος 1 6 3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 21 90,4 12,4 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 3 25 1,9 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 1 4,1 14 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 2 12 1,5 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 6 36 3 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 15 94 7,4 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαρίδα 2 9 2,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 2 14 10,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1 6 3,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 2 6,2 13,4 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 11 80 11,6 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 21 32,6 12,1 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ρίκι 227 1.485,5 4,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 18 106,5 1,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Τόνος Ερυθρός 3 15 2,9 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίχνος 6 37 1,8 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 16 145,2 13,8 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 4 21,8 5,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 14 126 11,3 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 3 21 3,4 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Συναγρίδα 1 5 10 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 40 246,5 2,1 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 20 120 9 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 14 60 3,3 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 1 17 1,7 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Στήρα 1 2,4 13 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαλέοι 2 9,5 8,1 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 0 1 10,5 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ροφός 3 17,8 13,6 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Λούτσος 4 15 8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κυδώνι 1 5 10,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 30 178,8 1,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρες Ιχθυοτροφείου 3 14,9 7,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 16 96 1,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ξιφίας 1 3,5 6,5 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 1 7 1 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 1 13 6 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 1 2 10 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.090 17.408,6 8,2 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 325 1.828,7 6,9 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 375 1.270,3 2,5 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 2.150 18.130 1,3 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 74 429,8 21 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 2.637 15.224,3 6 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 200 1.293,2 1,3 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μένουλα 709 5.477 1,3 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 889 5.041,2 3,6 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 26 160,4 14 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μαγιάτικο 101 781,5 12,5 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 3.322 23.643,3 3,3 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 31 136,5 8,2 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρα 30 132,1 11,4 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 53 450 14,1 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 16 49,5 7,6 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 9 47,6 4,3 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 7.037 56.212,5 6 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 132.164 820.695,5 1,4 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 7 38,7 4,9 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 6 22,5 13,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 1 7 2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 138 822,6 2,3 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 6.634 41.774,1 0,9 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καπόνια 0 6,8 14,4 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 34 255,8 2,5 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 6 21 11,8 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 298 1.744 3,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 15 90 8,4 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γόπα 51 291 2,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 10 55 2,8 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοπάνι 519 3.868 1,3 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 6 46,2 6,1 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 35 199,1 18,2 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μελανούρι 1.052 7.642 4,4 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 2 20 2,5 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 599 2.951,9 10,9 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 323 1.910,5 18,6 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 358 2.209 2,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 8.239 81.792,4 6,1 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 32 138,6 27 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 53 305,8 10,3 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Καλαμάρι 2 5 6,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 256 1.336,3 8,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 668 3.020,2 9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 49 223,8 15,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 1.973 12.556,3 10,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 205 1.095 4,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 62 652 3,4 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 116 808 2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 440 2.413,0 5 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 45 245,6 4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 33 149,7 16,9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 57 323,8 7 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 221 1.352 2,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 5 34,1 6,3 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 9 64,5 3,9 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 66 408 5,4 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 27 163,4 7,7 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 0 22,2 8,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 17,3 11,7 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Κέφαλος 5 43 3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 72 440,5 4,4 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 1 6,2 7 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 5 30 2,8 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 30 181,6 7,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 34.103 212.929,9 6 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 12.851 75.987,7 5,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 173 1.121 2,5 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 50 290,3 6,4 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 29 76,6 22,6 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 106 532,7 8,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 4.111 28.323 2,5 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κεντρόνια 54 382 1,6 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 3.542 21.224,1 7,2 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 230 1.336 4,2 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 22 103,4 7 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 40 220,1 10,3 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ροφός 1 7,2 9,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 64 313,5 3,6 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 588 4.072 2,4 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 8 37 3,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 5 23,1 4,4 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ξιφίας 1 6,4 8,5 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυνηγός 84 508,5 2,4 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 1.829 11.273,5 1,6 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 88 421,9 17,5 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 16 81,3 3,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 4 41,8 14,1 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 125 822,5 4,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 72.054 525.355,7 1,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεσκανδρίτσες 18 99,7 8,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλκάνι 24 180 3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 340 2.171 5,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 69 513 1,9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 523 3.163,2 2,1 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 31 186 2,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 7.915 53.893,5 1 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 362 2.546 4 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 858 7.522,8 8 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δράκαινες 6 29,5 1,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 4 11,5 9,6 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 1 2,6 8,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 0 103 2,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 1.167 10.572 1 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 99 1.062 4 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 18 115 3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 7 52,6 3,5 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 14 195 2,2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 7 40,7 7,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 1 6 10,9 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 12 55 8,1 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 120 800,2 13 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 236 1.530,3 3,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 34 181,8 17,1 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκάρος 15 85 4,5 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 8.179 53.027 2,1 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 590 3.833,5 5,4 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 24 306,5 3,2 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μένουλα 107 972 2,9 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 167 1.190,7 5,1 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 28 318 5,6 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 223 1.692,1 7,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 387 4.703,4 3,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 414 2.934,5 10,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοκκάλι 448 2.694,6 2,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καπόνια 1 3 10 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 6.412 44.235,6 2 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Κολιός 649 4.921,4 3,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Τόνος Κίτρινος 237 907,6 11,7 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 34 298 2,3 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 881 4.836,5 9,5 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 601 2.119,1 10,4 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 19 114 3,4 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 0 17.317,8 15,1 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 0 658 9,1 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 54 462,1 7,1 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 1.321 8.056,2 2,3 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 24 145,8 18 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 187 989,9 5,2 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 3 67,7 31,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 118 863,6 4,1 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 0 6,8 6 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Στήρα 3 51,1 19,3 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 0 6,5 11 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 409 2.571,5 8,9 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 20 120 4 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 219 1.286 4,5 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 39 234 3,6 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 98 1.105,1 6,2 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γόπα 267 1.627 2,1 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 60 444,7 21,5 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 55 288,1 7,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 37 139,4 30,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 49,6 10,6 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 105 880 15,5 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 87 453,7 8,1 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 114 579,6 5,7 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 0 0,5 13,4 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 0 5,4 16 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καβούρια 199 2.846,3 1,4 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 648 4.499,5 4,6 Ιούλιος 2015
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 111 659 2,1 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 1 14,4 4,6 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ασπροσάφριδο 76 546 2,5 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 1 6 6,3 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Στήρα 4 26,3 10,7 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δράκαινες 14 79 1,2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 1 12 7,2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κυδώνι 0 10,5 8,9 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 509 3.044,7 17,3 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 0 14,8 21,2 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 2 9,5 15 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 90 507 14,8 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 25 152,5 2,9 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 2 10 17,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 420 1.464,2 3,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 1 2,7 6 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 3 22 10,4 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 12 74,9 5,6 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 14 90 5,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κυνηγός 13 65,3 2,2 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 31 183,7 0,8 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 11 85,7 2,3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αχιβάδα 12 59,1 11,4 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 1 3,5 12 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 8 66,4 2 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 12 86,8 2,4 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 2 12,6 6,2 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 6 44,7 8,6 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ροφός 6 60,8 19,7 Ιούλιος 2015
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Σκορπίνα 13 159 8 Ιούνιος 2015
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Μπαρμπούνι 3 36 16 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 41 340 1,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Αχιβάδα 1 3 10 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Καραβίδα Θάλασσας 14 64 9,6 Ιούλιος 2015
ΧΙΟΣ Κουτσομούρα 58 347 7,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 82 564 1,8 Ιούλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 9 64 3,5 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουγγρί 4 24 1,9 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 5 36,8 8 Ιούλιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Σαρδέλα 21 209 3 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 1.432 9.460,4 0,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 10 54 3,9 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 6 36 2,9 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 14 80 2,4 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρούνα 8 71 2,8 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 4 36,1 2,4 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Παλαμίδα 148 718,5 5,3 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 1 7 6,1 Ιούλιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Μουρμούρα 2 6,3 5,4 Ιούλιος 2015
ΧΙΟΣ Χελιδονόψαρο 3 15 7 Ιούλιος 2015
ΧΙΟΣ Βάτοι 1 5 3 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2 12 13 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γοφάρι 78 464,5 2,4 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 212 1.345 1,8 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 102 499 11,9 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 26 130 2,6 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κυνηγός 3 17,5 5,2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 116 588 5,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 1 6 1 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 19 112 1,4 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 128 764,9 8,4 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λίχνος 1 7 4,3 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λίχνος 1 5 3 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 174 6.500 1,1 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γουρουνοψαρα 2 12 3,2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 2 6 4,8 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 16 64,3 7,9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 53 165,5 8,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 2 6,8 16 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Παπαλίνα 1 7 7,2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μένουλα 5 40 1,1 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 2 15 2,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χτένι 5 30 24,2 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 3 18 5,9 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 7 68 0,6 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ροφός 3 26,4 19,2 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λαυράκι 4 44 9,2 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 7 42 3,3 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 3 4 18,5 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 1 6,3 8 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκυλοψαράκι 9 45 1,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 72 478 2,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 94 1.001 2,3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 70 710 6,1 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 3 10 7,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 35 311,9 14,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 2 10,3 11,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 22 144 2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 2 7,3 9,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 2 9,0 1,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 1 3,3 9,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 5 39,9 9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 11 48,9 8,8 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 538 3.310 15,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 1 8,5 8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 2 5,5 9,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαυροσαύριδο 53 378 2,2 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπι 3 12 6 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 3 15,9 6 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 32 169,5 6,8 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σαργός 38 187,5 10,4 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 0 9 3 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 2 10 2,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 8 40 11 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 2 7,3 11 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 4 28,5 3 Ιούλιος 2015
ΧΙΟΣ Κουτσομούρα 1 5 9 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 2 10 7,6 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 0 2 3 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ζαργάνα 0 4,9 4,5 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 1 8 2,5 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολαούζος 4 32 3,5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 9 54 10,3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 1 5 1 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 0 25 2,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 1 6 6 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 333 1.754,1 5,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 298 1.855,8 4,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 2.792 13.684,4 6,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 186 1.324,5 6,3 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 452 3.170,8 1,1 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 837 4.054,4 9 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 729 3.851,6 7,1 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γατόψαρο Ταυλάνδης 3.004 11.153,9 4,1 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 67 320 10,4 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 86 417,3 8,1 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1.510 19.803,7 6,4 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 132 1.379,1 2,6 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 904 10.307,3 3,7 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 33 335 3,3 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 11 226,9 4,2 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 5.697 35.062,3 1,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 65 344,4 5,8 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 694 6.542,6 8,7 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 55 443,4 2,4 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 467 3.607,8 1,6 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 76 480 9,1 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.227 12.965,5 5,9 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 5.997 30.612,8 8,5 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 106 686,4 3,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 81 520,2 2,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γόπα 1.070 6.998,6 1,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 603 5.588,5 2,4 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 449 2.826 2,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 589 3.035,7 14,2 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 338 1.824,7 10,2 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 1.604 12.384 0,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 28 206,9 5,7 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 11 107,1 15,6 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 411 2.023,5 2,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 11 64,9 11,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Ούγαινα 237 1.679,8 7 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 1.831 7.986,2 3,2 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 2.283 13.181,6 3,4 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 4.010 26.091,5 2 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 295 1.666,7 2,4 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Στήρα 24 133,8 11,5 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 34 254,3 1,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 123 704,1 6,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 17 178,3 8,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΙΟΣ Μπαλάς 8 49 2,5 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Αστακός 1 98,2 32,3 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Κολιός 284 1.663 1,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 625 3.775 0,7 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 0 152,5 12,5 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Χάνος 16 107 2,2 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Φαγκρί 1 4 18 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ρίκι 5 36,8 4,9 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 26 169 8,9 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 603 3.849,5 3,2 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 208 1.354 1,1 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 556 3.443,6 2 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κέφαλος 1.108 5.995,5 2,6 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 294 1.910,8 5,9 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 433 3.583,5 2,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 3 21,4 2,3 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 350 2.100 3 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 115 2.469,1 9,6 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 90 368 9,7 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 704 4.546 2,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 62 679,8 17,2 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 2 14,7 8,1 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 0 27.204,6 16,1 Σεπτέμβριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 5 17 11,2 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 100 776,5 4,5 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 151 1.285,6 7,7 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουρμούρα 387 2.337,7 5,3 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Γόπα 88 542 2 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 259 1.583,2 2,5 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ξιφίας 260 2.452,6 11,1 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 1.949 6.147,9 3 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 25 210,1 1,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 7 61 7,2 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ροφός 3 9,3 16,6 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 936 7.153 1,8 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυξινάρι 5 40 2,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σπάρος 74 434,7 2,4 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 3.350 19.082,8 5,4 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 367 1.969,5 2,4 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 38 341,8 21,5 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χριστόψαρο 153 738,7 7,1 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 331,2 19,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 165 727,3 28,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 38 359,6 4,8 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 1.129 6.392 3,6 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 76 406,1 8,9 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 55 408,7 14,3 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Λούτσος 1 6 4 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 1.071 6.831 1,8 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πέρκα 9 54 7,7 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 189 1.231 2,3 Σεπτέμβριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γάμπαρη 1.092 6.398,5 2,4 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 53 207,9 10,9 Σεπτέμβριος 2015
ΧΙΟΣ Χάνος 14 95 2 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 152 1.170 2,3 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 5 25,5 11,7 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 295 1.387,4 14,5 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 436 3.455 18,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 0 126,9 10,6 Σεπτέμβριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαβογαρίδα 154 913 1,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Κέφαλος 28 309 3,5 Αύγουστος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Σαργός 5 22 4,5 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 0 31 2,8 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 16 103,6 16,2 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 211 1.410 1,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 86 971,0 6,3 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλκάνι 21 173 1,8 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 20 129 2,8 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 24 125,2 14,1 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 94 652,3 2,5 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 214 1.579,4 5,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 47 313,5 4,2 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 12 75 6,8 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 57 380 2,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Μουρμούρα 9 48,6 5,3 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 13 78 3,7 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 8 45 4,8 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 23 184 0,7 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κοπάνι 13 78 1,7 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Χάνος 9 115,4 5,7 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 30 172 2,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 12 65 2,6 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 1 3,6 14,8 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 43 251,7 5,3 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 238 1.266 3,5 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκυλοψαράκι 1 300 0,3 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 14 49,7 26,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 3 15,4 46,9 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 1 3,8 34,8 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1.545 13.445,3 6,3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 75 284,5 10,2 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Γάμπαρη 0 25 3,8 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 1 1,7 6,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 15 80 8,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 586 4.154,3 2,6 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαργός 1 7 13 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 582 3.123,7 9,8 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 351 1.459,3 13 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 787 2.407,5 4,3 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 371 2.048,7 2,8 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 338 1.725,8 6,8 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 60 343,3 11,4 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 416 2.560 2,3 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 146 783,4 2 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 5 42 2,2 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 48 268 6,4 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαργός 6 23,3 8,7 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 4 13,1 9,3 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 9 61,9 6,9 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Γοφάρι 1 6 8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαργός 18 110,3 10,4 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 50 367 1,9 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 7 111,6 16,2 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Μαρίδα 23 136 3,6 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κοκκάλι 77 553,4 4,3 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυνηγός 13 116,3 3 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 26 212 26,4 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κεντρόνια 17 82 3,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 1 5 3,5 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 6 13 Ιούλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 4 20 2,8 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 54 171 7,9 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 60 360 1,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 198 1.263 2,4 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 8 42,9 6,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 2 2 12 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 1 3,1 6,5 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Μελανούρι 2 11,5 9,2 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 16 104 2,1 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 14 59,5 16,3 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 11 110 0,8 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 98 594,6 13,7 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 20 58,8 31,6 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκιός Ιχθυοτροφείου 0 2 5,2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 17 81,1 8,5 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Ακανθορίκι 10 79 3 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 8 40 1,9 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 1 6,2 2 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 1 3 10 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 103 539 9,1 Αύγουστος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 5 30 1,8 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 42 228,5 4,7 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Σουπιά 1 7 4,2 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 3 21,5 2,3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 42 210 1,5 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 1 6 6,4 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 1 0,2 0,5 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 3 15 2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καλκάνι 8 21,4 8,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 16 64,8 9,1 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Ορκύνι 108 1.091 2,1 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Καπόνια 3 6 7 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Μουρμούρα 7 33,5 9,5 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 10 43,6 6,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 1 4,9 8,6 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 263 1.338 5,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκάρος 0 5 7,4 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 4 28 1,2 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 4 14 6,5 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκαθάρι 2 9,2 11,7 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 127 1.233,3 7,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 8 96 0,7 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 22 110 4,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γριζοσάφριδο 2 13,5 2 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 2 90,4 7,6 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τόνος Μακρύπτερος 4 27 4 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 0 28 18,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 5 30 0,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 1 8 2,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Κολιός 5 28 4,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 8 65 2,4 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπες Ιχθυοτροφείου 2 12 0,9 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 1 7 3,6 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Στρείδι 1 2 11 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαλάς 1 3 18 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 0 3 3,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 1 8 2,4 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 0 3,4 6 Σεπτέμβριος 2015
ΧΙΟΣ Κυνηγός 1 5 2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 0 3 5 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 2 14 4,3 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 0 20 2 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σάλπα 0 1,3 9 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αστακουδάκια 0 1,9 30 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καπόνια 1 6 3,4 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 5 64 16,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 1 5 20 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Χελιδονόψαρο 1 8 1,5 Αύγουστος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Καλαμάρι 1 3 6 Αύγουστος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Σκουμπρί 0 2 5 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 43 393,6 10 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Διάφορα 112 1.087,9 4,7 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 78 452,1 12,9 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μελανούρι 56 434,4 7,6 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 63 535,3 6,4 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σαργός 48 297,3 9,4 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γυαλιστερή 6 38 9,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκάρος 10 80 0,5 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Παλαμίδα 219 2.234,2 1,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 1 10 4 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 4 25 3 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 21 186,4 3 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 1 10 4 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 5.639,1 14,2 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 1 21,5 3,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 1 7 2,9 Σεπτέμβριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ούγαινα 38 273 4,6 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Τραχούρι 1 7 2,5 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 3 18 9 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κατσούλα 4 21,4 10,5 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 1.938 11.151,4 5,2 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 1.031 5.653 3 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 7.767 45.250,8 7,7 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 999 3.322,2 4,2 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 772 5.897,9 2,6 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 13.545 94.099 3,2 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 211 1.386,8 9,9 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 911 5.336 1,8 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 824 4.736,2 4,9 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 150 700,2 14,8 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ασπροσάφριδο 973 6.613,5 1,1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 1.329 8.551 2,9 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 12 72,6 16 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 127 813 7,1 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 1.344 8.692,8 9,1 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 2.566 17.890,7 3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 4.006 33.294,2 2,1 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 4.093 21.527,8 4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 567 2.788 3,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 226 1.372,6 5,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λούτσος 52 278,1 3,5 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 543 3.358,5 8,7 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 529 3.401,9 5 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 220 1.329,9 8,5 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 151 857,3 7,7 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 263 3.111,7 9,7 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Φρίσσα 157 1.641,5 1,9 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 261 2.055 4,3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 34 135,5 8,9 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 14.572 87.456,5 0,8 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 126 740,5 8,5 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 60 307 4,3 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 2 8 18,4 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 200 1.416,5 9 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σουπιά 96 562 4,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 1.214 5.881,6 8 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 66 415,5 4,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 171 1.217,4 5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 6 12,5 23,1 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καρβούνι 1.040 10.692,8 4,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 246 1.222,1 3,2 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 717 5.332,4 4,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 11 69,2 6,9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 0 797,3 11,1 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 0 3.310,1 9,4 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 53 236,3 10,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 732 5.876,5 2,4 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κοκκάλι 229 1.354 5,7 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 20 158,5 2,3 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γωβιοί 36 224 2,1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 1.980 10.911 4,1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σπάρος 34 209 1,9 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 805 8.012,7 2 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 74 523 4,3 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 57 434,2 5,1 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 86 488 2 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 10 66,6 14,8 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 27 157 10,7 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 155 1.232,5 2,3 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 34 267,6 6,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φίγι 18 108 2,1 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 270 1.884,9 2,8 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φρίσσα 612 4.978 1,1 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 45 305 4,5 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 0 20,7 9,1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 10 60 1,8 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 145 889,5 6,3 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Γαρίδα 308 1.854,5 2,3 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Ποντίκια 12 77 2,5 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 30 228,9 1,7 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 28 145,8 8,4 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 15 43,1 22 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 1.983 11.959 3,8 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 67 750,4 14,6 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 66 229,8 14,6 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μένουλα 17 134 0,7 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 14 91 2,5 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Καραβίδα Θάλασσας 7 37 7,9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 15 75,5 6,4 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 540 5.469 5,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 39 325 4,7 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χελιδονόψαρο 15 133 1,7 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 22 137,5 3,8 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 106 673 17 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 5 52,5 20,3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 43 310,7 3,1 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 174 1.797 4,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 58 346 2,3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 13 126 2,5 Ιανουάριος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 453 4.545,6 4,2 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 56 509,9 10 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 2.137 14.585,6 14,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 334 2.399,5 9,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 1.161 7.966,9 6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 262 1.844,6 16,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 9.848 72.383,2 2 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 3.956 23.830 1,6 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 348 1.934 3 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 5.868 31.375,1 7,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 941 4.876,3 8,7 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 1 6 8,3 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Λυθρίνι 42 258 3 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Ποντίκια 7 44 2 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 11 103 3,3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαρδέλα 1.458 15.588 1,5 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κουτσομούρα 232 1.349 9,1 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλκάνι 4 12 11,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 1.616 8.640,3 5,2 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φασί 318 1.998,3 2,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 836 4.286,5 6,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 172 858,9 9,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κεντρόνια 393 3.067,7 2,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 6.009 35.554,2 5,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 1 6 8 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 1.248 10.523 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 52 313 2,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 118 451,5 4,5 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαργός 9 51,8 10,3 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 17 140 4,9 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 2.203 12.186 3,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 152 2.180,3 2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 352 2.794,9 9,6 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαγκέτα 4 21 2,6 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 22 117 4,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 2.746 23.929,7 1,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 613 2.812 3,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 11 133,4 4,1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 158 835 3,4 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γωβιοί 7 61,1 1,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φίγι 25 156 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 32 165 18 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 27 155 1,6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 108 671,2 2,8 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 467 2.544,2 4,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 3.346 18.894 6,2 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 197 1.117,1 8,5 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μένουλα 4 25 3,2 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 382 2.295 1,3 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 23 114 8,2 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 549 3.924 1,2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μένουλα 17 105 1,5 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 7 30 11,1 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 91 460,8 8 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 6 35 4,5 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 3 15 5,4 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 24 148,3 13,9 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 0 1.500 4,5 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 229 1.337,6 6 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 3 19 2,3 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 22 133 3,7 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκαθάρι 0 49 13 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 1 201 15 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 3 18,5 9,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 11 61,6 7,3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 13 79 6,2 Ιανουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χελιδονόψαρο 4 98 3,7 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 6 44,5 8,2 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 4 18,8 15,2 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Αστακός 1 5,5 20 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 0 6,2 7,5 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Θράψαλο Βυθού 15 92 3,1 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 14 141 2,8 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 2 10,2 11 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 90 450 3,8 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 10 54,1 16 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Ξιφίας 19 129 8,5 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 1 6,5 18 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μυλοκόπι 4 36 5,4 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαρίδα 9 51 3,1 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 1 17,2 8,6 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αστακός 1 4,3 13,8 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 0 2,1 14 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 160 960 6,9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 11 65 1,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 13 120 6,9 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μυλοκόπι 1 5,5 6 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 125 670 3 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 1 6,2 9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τραχούρι 4 33 1,3 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 2 12 11,5 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαγιάτικο 1 20 6 Ιανουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαργάνα 2 18 1,5 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ξιφίας 3 42 9,2 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 4 28 4,9 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαύρος 3.615 27.557,1 2,3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 2 11 10,8 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 3 33 3,6 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 256 2.562 2,7 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυπρίνος 34 427 1,3 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 1 5,7 9 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 27 135 4,2 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Λούτσος 2 8 4,9 Ιανουάριος 2015
ΧΙΟΣ Σπάρος 2 5 4 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 1 7 2,9 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Φρίσσα 6 42 1,2 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαλάς 2 10,8 14 Ιανουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Κολιός 8 48 3,8 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Πέρκα 2 12 8,8 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 52 449,9 6,2 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 0 1 10 Ιανουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 143 845,3 2,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 6 42 8,3 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 1 3 3,5 Ιανουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γάμπαρη 1 2 10,2 Ιανουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 2.167 11.848,4 5,4 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 2.411 14.272,6 2,1 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 41.469 268.082,7 2,1 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 575 2.862,3 8,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 42 325,4 7,1 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 9.747 58.943,0 5,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 581 4.829,6 2 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 574 3.859 2,1 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 166 828,5 10,9 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκυλοψαράκι 694 4.125 2,2 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 50 210,5 2,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 3.059 17.243,7 5,8 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 324 1.922,3 3,1 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 6.099 32.109 7,9 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 282 1.634,8 7,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 126 748,9 6,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 20 103 6,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 250 819 4,2 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 3 15 6 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 220 1.314,8 5,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 43 217 4,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λυθρίνι 310 2.172,5 3,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 9 77,6 6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 1.250 10.267,5 1,3 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 6.520 43.417,7 8 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 7.889 56.712,6 2,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 551 2.430,5 13,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 8.701 61.455 0,9 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 217 1.786,1 2,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 6.540 45.226,3 8,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 772 6.742,2 3,4 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέφαλος 606 4.055,8 3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 550 4.040,1 4,2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 330 2.039 2,2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 1.007 5.820,6 9,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γατόψαρο Ταυλάνδης 668 3.099,1 3,6 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 1.491 9.327,3 4,4 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σολωμός Ατλαντικού 75 848,4 6,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 43 273,8 2,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 2 10 2,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ροφός 412 1.887,2 14 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 710 4.991,5 3 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Κουτσομούρα 334 1.756 7,1 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 129 802 1,5 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Χριστόψαρο 170 907 8,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καβούρια 331 1.675,7 1,1 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 1.496 8.967 3 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 89 784,9 8,6 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 889 4.778,4 6,2 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 98 559 4,4 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τόνος Ερυθρός 43 403,5 2,2 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 30 211,8 9 Απρίλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χταπόδι 1.794 18.486 4,4 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 220 1.864,1 6,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 32 220 7,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκορπίνα 21 138,8 12,3 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καλαμάρι 14 66,9 10,6 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 288 2.212,5 2,3 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 1.094 7.889,5 6,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κέφαλος 211 1.676,8 3,6 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Πεσκανδρίτσες 118 944,2 3,9 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 998 7.781,5 3,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 145 1.131,1 5 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ζαβογαρίδα 7 55 2,7 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 76 677 6,3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χέλι 1 7 4 Ιανουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ιριδίζουσα Πέστροφα 4 56,2 4,8 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Κυδώνι 45 294,5 9,8 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 266 1.900,7 8,8 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κουτσομούρα 219 1.176 4,8 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 138 2.092,5 1,8 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 208 1.339,5 5,7 Απρίλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γαρίδα 24 80,3 18,1 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαγιάτικο 6 60 5,6 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 6.295,4 12,6 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 9 9.139 9,8 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 1.689 9.173 2,6 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 289 993,6 4,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 192 1.066,7 7,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 107 650 2,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Κουτσομούρα 2 18,6 7,5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 10 60 2,7 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 26 155 9,2 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουγγρί 102 748 2,2 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πετροσαλούβαρδος 129 832 2,7 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαγκέτα 126 761,5 4,6 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 1.406 8.955,2 3 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μουσμούλι 2 10 11 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 1 4,8 18 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 19 119 3,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 32 99,3 9,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ακανθορίκι 4 31 4,9 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 33 196,5 3,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γυαλιστερή 46 327 9 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 2 13 7 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γόπα 12 83 1,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 10 1.041,7 9,1 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 31 214,7 12,9 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 427 1.412,4 10,6 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 720 3.914 5,6 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 601 1.845,9 9,2 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 274 2.160,5 2,2 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 30 107 9,1 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 551 3.398,7 5,2 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαργός 2 11 8,6 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Διάφορα 2 15,9 6,1 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 3 19 4,4 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 208 1.242,5 1,8 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 9 32 10 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 20 169,9 19,3 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 146 1.114 2,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 27 222,5 2,6 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 304 1.850,5 2,4 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γλώσσα 25 150,4 16,1 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 30 152 9,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 121 757,5 11,6 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 147 2.646,5 2,2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γυαλιστερή 73 714,1 7,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 93,1 9,2 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 2 16,7 21,9 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκυλοψαράκι 2 306 2,1 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 35 210 6,1 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γόπα 508 3.103 1,1 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 3 7,5 29,7 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 84 383,2 7,2 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χάνος 3 18 2,5 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλκάνι 46 373,9 1,4 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 5 48 3,4 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 217 1.101 4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 0 16,9 8 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 67 399,3 10,8 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ζαβογαρίδα 4 33 0,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 21 108,2 12,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 29 174 3 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ροφός 2 38,2 15,8 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Θράψαλο Βυθού 179 1.302 2,7 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 35 216 1,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 1.100 8.218,9 3,9 Απρίλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Ζαγκέτα 2 10 2,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 48 673 1,4 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 90 516,6 2,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 22 120,5 2,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Γόπα 13 78 2,2 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 7 55,4 10 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λίχνος 2 17 1,2 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 38 298 2,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 88 569,9 6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 842 5.664,7 4 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 0 7.670 11,8 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γόπα 17 86 2,1 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 2.678 15.705,9 5,1 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 17 90,1 8,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γυαλιστερή 0 13 7,2 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 18 107,4 11,6 Απρίλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 10 63,5 16,8 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 13 47,4 11,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 26 171 1,7 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 24 234 2,1 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 9 41,4 9,5 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 102 350,0 28,9 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 19 108 16,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 4 15,4 20,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μένουλα 46 344 1,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στρείδι 155 962,9 4,3 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 12 96,1 6,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 30 210 1,3 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Πετροσαλούβαρδος 11 38 5,2 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 74 682 2,4 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 14 65 5,3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 179 964,4 4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 1 4 5,9 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Τόνος Μακρύπτερος 2 7,0 10,5 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Μαρίδα 287 1.703 2 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 36 234 1,8 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 35 182 7,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 4 13,3 3,7 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Χάνος 65 378 2,2 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Χταπόδι 62 396 4,4 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Λυθρίνι 44 263 3,1 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 94 567 1,4 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 2 11,1 13 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 68 346,8 7,9 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 21 166,5 2 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Σαρδέλα 59 339 1,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 3 25 4,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 51 300 7,6 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 8 41 8,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 16 97,8 14,2 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 1 11,7 7 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 25 120,5 3,6 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 11 58,5 2 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 28 129 9,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 42 343 11,9 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μύδι Μεσογείου 345 5.981 3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 263 1.643,3 3,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 321 1.851,1 10 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 318 1.847,2 11 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κρανιός 65 396 5,2 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 20 115 5 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 823 6.879,9 6 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χάνος 14 95 2,8 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυδώνι 191 896 8,6 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 72 1.544,6 5,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 1 10 5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκορπίνα 34 197 2,3 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τόνος Ερυθρός 1 6 1 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 3 25 14,1 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγαινα 6 22,5 7,7 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 17 85 9,3 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στρείδι 3 9 4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 137 614,5 4,3 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μένουλα 14 140 0,8 Μάρτιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Σαργός 19 64 5,1 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Αχιβάδα 2 20 10 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 300 2.150 1,9 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταούκι 8 40 7,3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φασί 129 774 2,5 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 8 54,2 6 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 2 43,5 7,9 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χέλι 31 227,9 3,4 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καραβίδα Θάλασσας 0 15 5,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 162 884,7 5,9 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 6 38 8,2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γωβιοί 46 246 2,2 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Θράψαλο Βυθού 3 24 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 3 15 4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χτένι 2 12 2 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μοσχιός 78 888,8 2 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 9 54 1 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκάρος 47 285 5,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 5 30 1,8 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σφυρίδα 6 34 10,8 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κολιός 11 92 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 4 58,4 7,3 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 4 44,1 11,5 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 44 258 6,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λούτσος 25 145 4,7 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 20 142,1 6,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 0 18,2 8,3 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 3 26 1,7 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 378 2.927 4,3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χτένι 4 11 9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 318 2.180 4,1 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα 4 46 22,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γουρουνοψαρα 2 12 4,5 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σαργός 7 45,7 10,2 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 2 12,5 12,8 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 215 1.670 18,2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 34 230 8,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 9 101 13,7 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 1 4,5 10 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 2 5,8 11 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 3 13,9 14 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 0 466,4 9,1 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 5 50 4,8 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 18 121 4,8 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 43 274 4,7 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 2 12 6,9 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πεσκανδρίτσες 5 27,5 4,7 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 14 127 3 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 1 8 10,3 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 1 6 4 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Ξιφίας 19 293 9 Φεβρουάριος 2015
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 2 16 2 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 4 18 4,9 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 2 12 2,5 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χάνος 7 36 2,6 Φεβρουάριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χειλούδες 1 6 1 Φεβρουάριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Τσιπούρα 1 2 12 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαργάνα 6 38 5,5 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 27 162 8,3 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γυαλιστερή 4 40 7,4 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 28 151 8 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γάμπαρη 246 1.523 2,6 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γωβιοί 1 6 1 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μουρμούρα 1 6 5 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκυλοψαράκι 2 16 3,5 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Χάνος 3 13,5 5,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 27 929,4 13,8 Μάρτιος 2015
ΧΑΝΙΑ Αστακός 4 30 21,2 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 8 63,5 2,4 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 30 248 11,4 Φεβρουάριος 2015
ΠΑΤΡΑ Χέλι 32 298 1,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 795 7.372,6 5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 3,1 17 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γάμπαρη 596 3.561 2,7 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 2 5,5 10,4 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 21 155 2,7 Μάρτιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χταπόδι 6 54,9 6,9 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 107 614 2,7 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πέρκα 15 121 8,2 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 33 243 10,6 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 8 75,6 9,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσες Ιχθυοτροφείου 1 10 15,5 Μάρτιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 28 180 0,8 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 4 24 1,7 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Διάφορα 0 4,1 7 Μάρτιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Γαλέοι 1 2 5 Μάρτιος 2015
ΧΙΟΣ Φαγκρί 1 9,5 15 Φεβρουάριος 2015
ΧΑΝΙΑ Ζαργάνα 3 30 8 Μάρτιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κολιός 68 565,9 1,9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 2 6 10,2 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 1 13,3 16,1 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μαγιάτικο 12 79 10,4 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βλάχος 1 4 7,5 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 114 875 5,2 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Ζαγκέτα 9 54 10 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 0 13,7 11 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γόπα 4 24 2 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 4 39,9 6 Φεβρουάριος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 0 32 1 Μάρτιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κέφαλος 1 7 2 Μάρτιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γύλος 1 6 3 Μάρτιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 9 53 10,2 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φρίσσα 196 1.947,5 1,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 1 6 2,5 Φεβρουάριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 7.923 53.297,4 2,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κοπάνι 12.904 96.704,2 1,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.195 17.534,7 8,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 3.347 23.186,6 2,3 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μύδι Μεσογείου 2.351 13.961,5 2,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 554 3.576,5 4,9 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαλέοι 362 4.036,9 3,9 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαρίδα 11.912 71.398,8 1,5 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 28 157 4,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 9.197 53.585,4 6,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μύδι Μεσογείου 2.958 11.035 2,4 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 758 4.606 2,2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 488 2.206,8 18,9 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 638 3.352,1 5,9 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καπόνια 18 123 4,2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 1.586 9.435,6 1,9 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 298 1.466,1 11,2 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 6.005 35.469,4 5,6 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 912 2.836 4,3 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 22 174 4 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 3.827 20.482,0 6,6 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 172 868,6 15,3 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 141 824,4 5,4 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 9.358 64.587 1,8 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκουμπρί 766 4.163,5 3,6 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Διάφορα 207 1.421 1,5 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 208 1.679 1,2 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 1.803 10.812 2,5 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3.686 23.055,3 5,1 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 330 2.647,5 2,3 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαρμπούνι 245 1.603 8,3 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 4 24 6,8 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γάμπαρη 22 186,5 14 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σουπιά 2 14 4,2 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 0 10.398,8 11,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 368,3 17,3 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κοπάνι 378 2.591,8 2,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ζαργάνα 3 23,9 4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 599 2.722,8 8 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Γαρίδα 560 3.290 2,5 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Μπαρμπούνι 51 292,5 8,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 809 6.008,6 1,3 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 1.183 10.989,2 2,4 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 1.810 9.297,1 8,2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σολωμός Ατλαντικού 5.452 39.442,4 5,9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σπάρος 458 2.744,5 2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 1.669 9.814 2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 433 2.558,5 2,2 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 88 366 8,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 398 2.865,3 6,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 1.173 7.284,5 2,9 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 66 830 2,1 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαρίδα 1.889 19.572,5 1,5 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Στήρα 9 73,7 16,2 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Πέρκα 6 40,5 7,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 55 362,3 11,3 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σαρδέλα 786 6.188,4 3,4 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γόπα 738 5.375,8 1,6 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 126 1.148,2 13,4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 6 32,8 13,9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καρβούνι 20.218 122.337,8 1,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 62 447,9 13,4 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 158 644,2 9,1 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 113 670,9 3,9 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Θάλασσας 75 361,8 9 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χελιδονόψαρο 66 321,6 5,8 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαλέοι 18 149,4 3,3 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 500 3.131,5 3,3 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 53 324,3 16,4 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 7 44 4,5 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 737 5.615,4 1,6 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 6 59 7,4 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 30 289,2 3,6 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 278 1.352,2 9,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 213 1.326,8 5,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 1.203 9.280,0 1,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μαγιάτικο 3 21 6,1 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 757 2.653,1 2,8 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καβούρια 153 600 3,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 0 1.375,8 9,2 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 206 1.529,2 6,8 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 67 444,3 6,8 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 272 2.160,6 3,2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 51 402,3 2,1 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 39 267,5 6,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Πέρκα 28 326,8 9 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 595 3.856,5 2,6 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 2.009 14.674,1 4,5 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 266 2.184,9 2,9 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκρί 10 35 15,5 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 2 11 15,7 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Μοσχιός 184 1.677 1,6 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 60 334 8,4 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκυλοψαράκι 35 184,5 3,6 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 22 122 2,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 795 7.524,9 5,5 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τόνος Μακρύπτερος 210 1.323 1,8 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 31 239,8 6,3 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 13 95 4,2 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 10 90 2,3 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 142 501,7 10,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 351 2.185,1 5,3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 254 2.050 18,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 186 1.210 3,2 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυξινάρι 85 512,5 2,1 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Θράψαλο Βυθού 34 230 1,6 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 97 408,3 12,1 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 63 335 2,4 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 4 32 6,9 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πίγκες Βραζιλίας 50 268,6 8,7 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 173 772,7 12 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 74 333,8 8,2 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 6 32,6 10,3 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 0 1,3 13,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 0 7 11,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Χριστόψαρο 30 211 8,4 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γωβιοί 9 54 1,6 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 23 166,2 3,2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 128 746,1 12,6 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Χταπόδι 26 184,0 6,6 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μυξινάρι 120 867,4 1,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 33 172 8,6 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 39 285,1 4,7 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γουρουνοψαρα 2 12 5,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 5 37,7 16,6 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 25 105,4 5,1 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 17 145 3 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Σκαθάρι 1 5 10 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κρανιός 2 14,7 4,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μπαρμπούνι 9 86,2 6,9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 25 158,8 8,5 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουγγρί 38 294 1,2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουρμούρα 99 487,6 5,8 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Προσφυγάκι 407 2.182,5 2,7 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 442 3.603,5 2,4 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 14 37,1 11,5 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γωβιοί 9 63 1 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 9 41,2 5,7 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλκάνι 36 298 1,7 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χειλούδες 3 1,2 3,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ούγαινα 16 84,3 6,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 4 16,2 10 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 3 16 6,6 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λυθρίνι 72 351,7 11,3 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 9 46 13,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Πέρκα 10 60 5,5 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γλώσσα 8 35,7 13 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 12 68,2 2,8 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 5 28,8 4,8 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργοί Ιχθυοτροφείου 1 4,7 12 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 2 11 3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 77 423,5 25,6 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γριζοσάφριδο 5 48 2,1 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χάνος 16 89 1,2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρα 78 596,6 4,6 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 1 5 4 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 6 50 3 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γουρουνοψαρα 4 24 2 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ροφός 1 2,5 9 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 14 78,5 4 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καραβίδα Γλυκού Νερού 6 30 2,5 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 2 6 10 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μοσχιός 13 89 1,8 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 19 160,1 3,7 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαύρος 2 8 4 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Μελανούρι 14 75 5,8 Απρίλιος 2015
ΧΙΟΣ Σπάρος 1 6 3 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 15 90 5,8 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 2 12 5 Απρίλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 8 48 4,5 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Τσιπούρα 2 12 5,8 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ξιφίας 1 24,5 14 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου 13 56 9,5 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ταούκι 83 487 3,4 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκαθάρι 6 34,6 7 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φασί 7 37 1,5 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός 8 53 2 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 4 36,3 10,3 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 1 5 15 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Συναγρίδα 3 12 20,5 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 13 80,4 15,8 Μάιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Καπόνια 4 18 7,9 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κυδώνι 6 49 8,4 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 7 54,6 9 Απρίλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαύρος 1 18,3 1 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπι 16 76 4 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκορπίνα 1 6,5 12 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 0,8 15 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 24 119,7 23,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 23 297 1,9 Απρίλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 1 5,5 2,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 9 30 1,7 Απρίλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Τσιπούρα 1 4 10,5 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαγκέτα 1 5 12 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 1 4 5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 346 1.718 0,8 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κουτσομούρα 14 78 4,7 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 4 62 4,1 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολαούζος 2 5 12,1 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αστακός 2 6,2 7,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαβογαρίδα 22 132 1,7 Απρίλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 1 3,9 4,6 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 1 5,4 33 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυνηγός 5 27,5 3,5 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 14 84,9 3,5 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Μελανούρι 2 8 5,7 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πετροσαλούβαρδος 2 12 1,3 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 1 3 1,7 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Χειλούδες 2 9,5 2,4 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μουσμούλι 1 7 2 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ούγαινα 12 38,2 8,4 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 1 10 6,8 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 2 20 1 Απρίλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κολιός 3 19 2,7 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 88 528 2,1 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 39 316,4 1,8 Απρίλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 1 6,7 7,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 2 9 9 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μυλοκόπι 2 13,3 7 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 13 103,4 10 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 31.563 188.013,5 5,7 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 189 1.653,1 5,7 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 16 76,5 6,1 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Βάτοι 3 29 4,7 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 659 3.098,7 10,9 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 5 26,3 23,4 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκουμπρί 416 2.721,3 4,4 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 25 243,1 1,9 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 223 1.219,9 7,2 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 14 47,6 16,9 Μάιος 2015
ΠΑΤΡΑ Δράκαινες 1 6 4,2 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 244 2.045 18,6 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαρδέλα 39.215 238.659 3,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 0 2 11,5 Απρίλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ιριδίζουσα Πέστροφα 6.254 36.058,3 3,2 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ξιφίας 742 4.554,6 10,1 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 207 1.025,3 7,3 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 12 64 3,7 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 914 5.676,5 2,1 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 413 2.436,3 2,7 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Μαρίδα 73 652 2 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 50 293,5 2,3 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Σκορπίνα 12 68,5 9,7 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κέφαλος 13 71,6 2 Μάιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκορπίνα 93 541,7 8,8 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μαρίδα 564 3.799 1,8 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 427 3.527,0 6,4 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 297 1.052,1 4,4 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρα 112 588,4 13,2 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 4.131 33.230 1,6 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 16.537 110.561 1,4 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Αθερίνες 1 7 1,8 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σαργός 0 4,1 11 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Συναγρίδα 0 13,6 15 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βλάχος 4 22 12 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κρανιός 3 30 3,8 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χριστόψαρο 24 82,3 7,8 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλκάνι 4 16,5 6,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαρδέλα 26.576 186.839 2,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.514 17.984,2 9,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 12.954 78.423,7 6,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 3.751 22.628,7 3,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 1.799 12.467,8 7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ούγενες Ιχθυοτροφείου 1.889 10.093,8 6,9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 503 1.670,8 13,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 1.304 9.420 2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 157 763,8 20,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολιός 30.432 228.176,2 1,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 2.928 15.368,5 5,6 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 8 25,3 28,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 8.653 60.339 1,1 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 110 528,5 9,3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γόπα 1.011 4.891 2,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καβούρια 1.160 10.581,8 1,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 586 2.687,5 9,3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 111 992,9 14,5 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 47 673 2,1 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουσμούλι 84 589 4,6 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 23 166,5 2,9 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Κεντρόνια 3 20 4,5 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 935 5.594 3 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Φαγκρί 9 55,3 8,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 5.379 32.086,3 4,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 3.181 19.402 2,1 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 95 565,5 5,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 53 319,1 13,9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστακός 168 675,1 31,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 149 765,6 7,9 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χελιδονόψαρο 15 109,9 7,2 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 477 3.595,2 8,4 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Κολιός 745 5.070 1,9 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χριστόψαρο 3 16,9 10,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετροσαλούβαρδος 38 245,5 4,3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 15 73,7 23,3 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ασπροσάφριδο 7.573 47.064,5 1,9 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 21 120,8 8 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Δράκαινες 3 43,6 9,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 199 1.146,5 4,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 9 75 9,8 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίτσα 2 19 6,3 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκιός 10 40,8 6,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 2.465 17.927,4 3,2 Ιούλιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 3.021 17.706,9 5,2 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 2 10 3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαρίδα 1.217 8.377,2 3,4 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γυαλιστερή 4 20 4,9 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιρόνι 11 87 1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 32 139,3 8,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαργός 217 1.081,0 14,2 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Πεσκανδρίτσες 1 5 2,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 4 48 6,2 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χάνος 9 56 2,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μπαλάς 46 310 1,8 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίχνος 14 70 2,5 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γουλιανός 17 109,7 1,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 3 24 4,8 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 2 25,8 8 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 555 3.335 16,2 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Προσφυγάκι 4 22,5 3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 8 44,9 14,1 Μάιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα 8 38,5 18,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 26 176,6 6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 49 345,9 8,8 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διάφορα 229 1.639,6 1,6 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαργάνα 353 2.177 3 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκρί 456 2.153 11 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαύρος 19.229 131.258 1,1 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Φρίσσα 4.575 29.336 0,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σάλπα 68 623,1 4,4 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Στήρα 54 242,9 11,3 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συναγρίδα 47 208 20,9 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κολιός 26 157 1,4 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 3.192 20.329 0,8 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 295 1.841,5 2,5 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βακαλάος 460 2.863,5 8,5 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 361 2.570,5 3,9 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σκαθάρι 4 23,2 6,6 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 39 235,2 3,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 810 5.438,3 7 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ξιφίας 78 1.352,4 10,2 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Συναγρίδα 6 55,2 13,1 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λούτσος 35 245,1 4,3 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σολωμός Ατλαντικού 460 5.571,1 6,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 50 277,5 9,3 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γοφάρι 27 143,4 10,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 173 922,3 6,3 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκάρος 37 230,7 7,9 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λυθρίνι 50 280,9 8,3 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 3.279 17.638,3 5,2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γατόψαρο Ταυλάνδης 838 2.563,5 4,2 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μύδι Μεσογείου 239 1.395,7 2,6 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 0 20,5 14,1 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 86 434,1 5,8 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 63 264,6 11,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 37 202,1 11,2 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Καβούρια 17 132,9 2,9 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου 105 521,1 6,5 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 21 163,5 4,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καβούρια 13 76,3 2,4 Ιούνιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Φαγκρί 5 35 13,9 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Κουτσομούρα 212 1.865 3,6 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαρίδα 23 121 9,6 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καβούρια 557 3.730,1 1 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γωβιοί 194 1.184 1,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Χταπόδι 962 7.468,5 7,1 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σουπιά 84 440 4 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μαρίδα 98 517 3,6 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σπάρος 67 481 1,8 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Μακρύπτερος 1.047 23.292,8 3,3 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαρμπούνι 251 1.261,8 17,2 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκρί 1 24,8 23,1 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 4 51,7 2,7 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Προσφυγάκι 59 290 1,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυδώνι 101 488,3 8,7 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1 3,4 23 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ποντίκια 1 9 1,5 Μάιος 2015
ΧΑΝΙΑ Κέφαλος 8 119,6 3,9 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βλάχος 23 298,1 13,7 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γαρίδα 4 10 9,9 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Χέλια Ζώντα 1 10 3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 282 3.269,4 6,4 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 152 919,7 2,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βακαλάος 35 199,1 5,7 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 83 401,6 8 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σπάρος 38 254 2,2 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 41 262,9 11,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 0 60,5 20,1 Ιούλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 6 32 5,4 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 21 122,8 3,6 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σουπιά 2 12 5,5 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Συναγρίδα 23 91,8 19,2 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 10 51 2,4 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκαθάρι 19 111,9 10,9 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκουμπρί 18 347 2,4 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουγγρί 9 50 2,1 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Λίχνος 2 5 2,8 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 129 755 2 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 837 8.804,5 2,1 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαργός 3 28,8 8,5 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μυλοκόπι 33 230,5 4,4 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 14 93,9 4,3 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Παπαλίνα 0 5,2 6,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μουσμούλι 1 5 12 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μαυροσαύριδο 1 28 2,1 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σφυρίδα 1 13,7 8,8 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λυθρίνι 1 4 2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λούτσος 3 12 2 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Καρβούνι 8 53,5 3,8 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 3 47,8 6,3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καλαμάρι 0 8 8 Ιούλιος 2015
ΧΙΟΣ Γαρίδα 256 1.536,5 2,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λυθρίνι 44 309,8 13,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παλαμίδα 10 60 5,3 Ιούλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βάτοι 4 34 3,1 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Γυαλιστερή 2 3 10,7 Ιούνιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Γαύρος 1 6 3,5 Ιούλιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Γλώσσα 9 25 8,6 Ιούλιος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Γοφάρι 10 28 6,1 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 26 94,5 24,7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 245 1.122 8,2 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 30 227 10,1 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 3 18,5 6,8 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καρβούνι 244 1.563,5 2,4 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ζαργάνα 55 467 1,9 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Μυλοκόπι 2 15,2 7 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χταπόδι 12 99,2 9,4 Ιούλιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Χάνος 2 11,5 3,5 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ζαβογαρίδα 6 32 1,1 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ταούκι 11 56 2,1 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα Ιχθυοτροφείου 2 9 7 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκάρος 6 35 3,4 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 0 37 19,2 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζαγκέτα 75 593 4,6 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Θράψαλο Βυθού 1 7 5,5 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Χριστόψαρο 0 4 2 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μοσχιός 10 60,5 2,4 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 19 81 12,7 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σφυρίδα 119 730,6 16,9 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 1 4 3 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 3 40 6 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ξιφίας 7 35,9 13 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σαργός 23 113,6 9,9 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 6 44 3,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 4 16 8 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σάλπα 12 60 2,7 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 12 77 3,2 Ιούλιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Παπαλίνα 0 6,8 6,5 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 27 189 4,3 Μάιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκιός Ιχθυοτροφείου 2 12 3,3 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Αθερίνες 3 57 1 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μπαρμπούνι 0 632 19,6 Μάιος 2015
ΧΙΟΣ Φαγκρί 0 1 15 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γοφάρι 2 10,8 5,7 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Ούγαινα 0 0,9 24 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκουμπρί 22 154 3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 172 1.467 6,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σφυρίδα 578 1.455, 15,4 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Δράκαινες 1 1 12 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σαρδέλα 1 7 3 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 2 9,1 8,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 5 27,5 4,8 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καπόνια 5 38 8,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καρβούνι 2 17,5 1,9 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 66 91 25,4 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκυλοψαράκι 28 246 2,3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 4 40 18,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μαγιάτικο 10 65 10,1 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λίτσα 1 3 1,7 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λούτσος 20 99 3,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρίκι 5 30 2,8 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λαυράκι 5 30,6 8,9 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θράψαλο Βυθού 1 0,5 2,6 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δράκαινες 1 4 3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χέλι 2 9,5 5,9 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Φαγκρί 3 18,7 17,6 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 260 1.559,1 0,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ασπροσάφριδο 29 282 1,8 Ιούνιος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κυπρίνος 1 7,5 3,3 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 1 6,1 8 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σάλπα 2 16 2,9 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Στήρα 1 5,6 8 Ιούλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γάμπαρη 20 118 4,4 Ιούλιος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Χελιδονόψαρο 1 3,5 8 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Μοσχιός 0 5,8 4,5 Ιούνιος 2015
ΧΙΟΣ Ακανθορίκι 22 220 2,5 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γουρουνοψαρα 6 41 3 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκάρος 3 16,9 7,4 Ιούνιος 2015
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 1 4 8 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 1 8,2 12,6 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ζαγκέτα 1 5 1 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Καλαμάρι 6 66,0 9,6 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Λυθρίνι 0 1 4,7 Ιούνιος 2015
ΠΑΤΡΑ Ξιφίας 0 2,5 10 Ιούνιος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ακανθορίκι 1 5 6,5 Ιούνιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 55 330 0,7 Ιούνιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσιπούρα 1 5,8 24 Μάιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αθερίνες 2.666 20.656,6 2,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φρίσσα 6.120 43.761 1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 5.173 27.586,5 9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 579 3.723,2 5,8 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φαγκρί 441 2.901,7 17 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 919 7.270,1 1,9 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αθερίνες 23 137 2,7 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 918 4.863,3 7 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φαγκριά Ιχθυοτροφείου 3.387 18.260,5 8,9 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σαρδέλα 10.030 70.815,5 1,6 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 3.344 21.761,3 4,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 511 3.042 3,3 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κέφαλος 3 42 3,2 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 141 1.292 5,3 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Αθερίνες 171 1.688 4,4 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Λαβράκια Ιχθυοτροφείου 3.201 18.674,8 6,4 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 9.118 54.443,2 6,3 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Γαλέοι 80 793,1 5,7 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Διάφορα 548 2.616 1,3 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκουμπρί 879 4.999 2,4 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαύρος 107.974 678.544,5 1,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γάμπαρη 16.148 100.776,3 2,5 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σάλπα 854 5.330 2 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βακαλάος 3.916 27.604,2 8,7 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βάτοι 590 5.338 1,8 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαρμπούνι 510 2.649,1 17,6 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 30.349 182.282,6 5,5 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Χταπόδι 1.554 8.916,8 7,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γλώσσα 360 1.691,7 22,8 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σκάρος 301 1.636 3,8 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βακαλάος 131 809,2 5,3 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαύρος 422 6.046 1,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΙΟΣ Ασπροσάφριδο 158 985 2,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 210 1.422,5 5,4 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μυξινάρι 52 390 0,9 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Καπόνια 2 12,5 9,6 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Ποντίκια 22 146 3,1 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στήρα 532 2.926,7 11,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μουρμούρα 30 106,9 10,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 124 670 2,6 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Θάλασσας 55 316,8 5,5 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θράψαλο Βυθού 1.450 8.981,9 3 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μελανούρι 431 2.931 2,7 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Βάτοι 284 1.461,8 5,8 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Κολιός 3.628 23.610 1,7 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Γοφάρι 270 1.602,6 7,7 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μελανούρι 242 1.457,3 5,2 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καραβίδα Γλυκού Νερού 25 137 4 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Φρίσσα 570 4.805 1,9 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 114 630 3,6 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Βλάχος 2 9 8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 224 1.656,7 2,7 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Λαυράκι 1.369 9.521 4,9 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαρίδα Ιχθυοτροφείου 4.495 20.547 8,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βακαλάος 267 1.661,4 6,9 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Φρίσσα 3.456 21.916,3 0,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Ούγαινα 9 50,3 9,4 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σολωμός Ατλαντικού 508 3.241,1 6,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Βακαλάος 46 388,8 12,6 Αύγουστος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Πεσκανδρίτσες 22 114 3,7 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Στήρα 3 109,7 19,9 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Γλώσσα 101 468 7,1 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Παλαμίδα 658 4.827,5 3,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Σουπιά 1 65,1 6,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Σφυρίδα 33 180,6 15,9 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μένουλα 224 1.389 1,2 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Καλαμάρι 571 3.039,5 6,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κουτσομούρα 368 1.751 10,6 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαλέοι 45 271,2 3,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Παλαμίδα 7 48 2,3 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Καλαμάρι 7 69,5 7,7 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Γαρίδα 25 165 5,7 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Χταπόδι 12 81 5,2 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σολωμός Ατλαντικού 339 2.534,8 7,1 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Θράψαλο Βυθού 209 1.382 2,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκορπίνα 24 164,3 1,6 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 424 2.277 4,2 Σεπτέμβριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Γλώσσα 9 17 12,8 Σεπτέμβριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βακαλάος 275 929 5,6 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαλάς 9 50,2 10,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Βάτοι 2 10 9,8 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Πέρκα 59 168 6,3 Ιούλιος 2015
ΠΑΤΡΑ Γλώσσα 1 19,9 13,7 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαρίδα 64 446 8,9 Αύγουστος 2015
ΧΑΝΙΑ Καλαμάρι 9 85,3 11,4 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Μύδι Μεσογείου 148 870 1,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συναγρίδα 0 985,5 16,3 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γαρίδα 0 196,9 19,3 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 0 1.214,4 16,1 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κίτρινος 416 1.812,6 14 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γλώσσα 248 1.337,9 16,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σαργός 37 166,9 12,4 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βάτοι 194 1.063,4 4,9 Αύγουστος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Γαλέοι 100 856,8 5,2 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Σουπιά 9 60 3,7 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Ζαργάνα 406 2.671,8 3 Αύγουστος 2015
ΧΙΟΣ Προσφυγάκι 19 116 3,5 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Βάτοι 47 337 1,2 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Τραχούρι 2 14 1,5 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαυράκι 5 29 8,8 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπαλάς 91 454,1 10,2 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σκορπίνα 170 860,9 15,9 Σεπτέμβριος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφυγάκι 79 603 2,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Γαλέοι 18 440,6 3,6 Ιούλιος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σουπιά 53 258,1 4,9 Σεπτέμβριος 2015
ΧΙΟΣ Φρίσσα 36 251 0,5 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Μελανούρι 13 84 4,6 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Μπαλάς 41 230,5 2,7 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατσούλα 0 300,5 9,4 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Χριστόψαρο 0 78,1 10,7 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Αστακός 17 76 24,3 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Καλαμάρι 263 1.576,5 8,9 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Στήρα 3 15 16,7 Αύγουστος 2015
ΧΑΛΚΙΔΑ Σάλπα 32 228 4 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Λίτσα 2 12,4 2,4 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Κουτσομούρα 5 17 13,9 Ιούλιος 2015
ΧΑΝΙΑ Σκάρος 31 225,4 8,8 Αύγουστος 2015
ΠΑΤΡΑ Σκουμπρί 2 17,4 3,9 Σεπτέμβριος 2015
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Βάτοι 14 74 3,8 Σεπτέμβριος 2015
ΧΙΟΣ Ζαργάνα 28 172 2,5 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Παλαμίδα 226 1.407,4 4,3 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μπαρμπούνι 1 8,5 20,7 Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΤΡΑ Μύδι Μεσογείου 30 170 2,5 Σεπτέμβριος 2015
ΧΑΝΙΑ Λούτσος 5 48,1 8,3 Ιούλιος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κυπρίνος 323 2.379,5 1,7 Σεπτέμβριος 2015
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μουσμούλι 47 305,9 4,8 Αύγουστος 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου 1.655 16.518,8 5 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Σκαθάρι 9 54,7 3,1 Αύγουστος 2015
ΚΑΒΑΛΑ Δράκαινες 14 85 1,8 Αύγουστος 2015
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τόνος Κ